Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juni 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 26 - det sker...

Mandag falder der dom i sagen om Polens nedsættelse af alderen for højesteretsdommere og samme dag har vi i Danmark besøg af Vestager og Bulc - søndag mødes stats- og regeringscheferne igen...Andre emner denne uge er bl.a. de nationale energi- og...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 24/6: Dom i sag C-619/18 Kommissionen mod Polen (nedsættelse af alderen for højesteretsdommere) - Læs mere...

 • 24/6: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker er vært for José Manuel Barroso, Romano Prodi, Jacques Santer og Pascal Lamy ved en uformel frokost og præsentationen af bogen “La commission européenne 1986 – 2000: Histoire et mémoires d'une institution” for tidligere formænd/medlemmer af Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, Romano Prodi, Jacques Santer og Pascal Lamy

 • 24/6: Margrethe Vestager er i København sammen med Violeta Bulc.
  Her holder mødes de med repræsentanter for ”Danish Shipping” og Vestager mødes med Peter Birch Sørensen, professor ved Københavns Universitet

 • 25/6: Rådet (almindelige anliggender (samhørighed)) mødes i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen: lovgivningspakken om samhørighedspolitikken for perioden 2021-2027, styrket forbindelse til det europæiske semester samt forsvarlig økonomisk styring og andre betingelser vedrørende EU's budgetudgifter på området samhørighedspolitik - Læs mere...

 • 25/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Luxembourg
  Emnerne bliver fremtiden for energisystemerne i energiunionen, eksterne forbindelser på energiområdet samt nationale energi- og klimaplaner - Læs mere...

 • 25/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles - Læs mere...

 • 25/6: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker tager imod Slovakiets præsident, Zuzana Čaputová

 • 25/6: Valdis Dombrovskis tager imod Niels Thygesen, formand for Det Europæiske Finanspolitiske Råd

 • 26/6: Dom i sag C-159/18 Moens om luftfartselskabers ansvar for forsinkelser, der skyldes brændstofudslip - Læs mere...

 • 26/6: Rådet (miljø) mødes i Luxembourg
  Ministrne skal tale om genbrug af vand, bæredygtig EU-strategi for en kemikaliepolitik, gennemførelsen af miljøreglerne, engangsplast og bekæmpelse havaffald, klimaneutral økonomi, LIFE-forordningen samt overvågning, rapportering og verifikation for skibsfart, som vedrører drivhusgasemissioner inden for søtransport - Læs mere...

 • 27/6: Domstolens udtalelse i sag C-585/18 Krajowa Rada Sadownictwa, C-624/18 CP og C-625/18 DO (nedsættelse af alderen for højesteretsdommere)
  Samtidig med traktatbrudssagerne C-192/18 og C-619/18, som Kommissionen har anlagt mod Polen for at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, har den polske højesteret bedt Domstolen om at tage stilling til, om den nyetablerede afdeling ved højesteret, som skal behandle anmodninger fra polske højesteretsdommere om at få ændret beslutningen om deres tvungne pensionering som 65-årige, kan betragtes som en uafhængig domstol i henhold til EU-retten. I den forbindelse forklarer højesteretten, at den pågældende afdeling består af dommere, der er udnævnt af den nationale domstolsadministration, som hævdes at være afhængig af den lovgivende og udøvende magt.
  Hvis Domstolen ikke finder, at afdelingen er en uafhængig domstol, ønsker højesteret at få afklaret, om sagerne om tvungen pensionering af dommere kan afgøres af en anden afdeling ved højesteret, som, skønt den ikke har kompetence til at behandle disse sager i henhold til polsk lov, kunne se bort fra polsk lov og i henhold til EU-lovgivningen få beføjelse til at behandle sagerne alligevel i de tilfælde, hvor polsk lov er i modstrid med EU’s normer.

 • 27/6: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker er i Osaka i Japan.
  Her mødes han og Rådets formand, Donald Tusk, med Japans premierminister, Shinzō Abe, til en arbejdsfrokost.

 • 30/6: EU forventer at underskrive handels- og investeringsaftaler med Vietnam - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
24. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark