Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. juli 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 27 - det sker...

Endnu et topmøde er overstået og Østrig overtager formandskabet for EU.Andre emner er forbrugerrettigheder og pakkeferier, Polen, Europas fremtid, nye regler om vejtransport, copyright og et par sager ved domstolen...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 1/7: Østrig overtager formandskabet fra Bulgarien - Læs mere...
 • 1/7: Nye EU-regler giver bedre beskyttelse til 120 millioner ferierejsende denne sommer - Læs mere...
 • 2/7: Kommissionen indleder traktatbrudsprocedure for at beskytte den polske højesterets uafhængighed - Læs mere...
 • 2-5/7: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. Europas fremtid, Polen, cabotagekørsel, lastbilchaufførers arbejdsforhold, køre-/hviletidsreglerne og udstationerede medarbejdere i transportbranchen samt copyright i EU - Læs mere...
 • 3/7: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  På dagsordenen er bl.a. sidste uges topmøde - Læs mere...
 • 3-4/7: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker i Strasbourg, Frankrig
  Her taler han på Europa-Parlamentets plenarmøde om afslutningen af det bulgarske formandsskab for Rådet og om begyndelsen på det østrigske formandsskab, deltager i en fælles pressekonference med Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, og Østrigs kansler, Sebastian Kurz, og taler på Europa-Parlamentets plenarmøde om afslutningen af Det Europæiske Råds møde i juni.
  På plenarmødet deltager han desuden onsdag i en debat om Europas fremtid med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki.

 • 4/7: Dom i sag nr. C-28/17 NN A/S
  I 2008 var NN A/S det førende danske koncern- og administrationsselskab for koncernbeskatningen af koncernens aktiviteter i Danmark. I 2006 fusionerede de to danske faste driftssteder, Filial B, som var ejet af Sweden 2 AB, og Filial C, som var ejet af Sweden 1 AB, således at Sweden 1 AB overtog Filial B til gengæld for aktier. Den modtagende filial fik navnet ”Filial A”. I Danmark anerkendte SKAT, at Filial A kunne afskrive den goodwill, som Filial B havde opbygget. I henhold til de svenske regler kunne denne goodwill derimod ikke afskrives.
  NN A/S ansøgte om, at filialens tab i Danmark kunne modregnes i den danske koncerns samlede koncernbeskatningsindkomst for indkomståret 2008. SKAT afviste anmodningen under henvisning til Selskabsskatteloven, hvori det fastslås, at modregning af en filials tab indtægterne fra andre koncernbeskattede selskaber afhænger af reglerne i det andet land, hvor selskabet, der ejer filialen, er hjemmehørende, forudsat at tabet ikke kan modregnes i selskabets beregnede indkomst i det andet land. Dette krav var ikke opfyldt, da Sverige ikke i udelukker anvendelsen af et beregnet tab, der stammer fra en filial i dette land, som hører ind under selskabet med hjemsted i Sverige.
  Østre Landsret forespørger Domstolen, om det er i strid med retten til etableringsfrihed, hvis et tab, der hidrører fra filial A, som er en dansk filial af det svenske selskab Sweden 1 AB, ikke kan modregnes de skattepligtige danske indtægter i koncernen, der har NN A/S som førende koncern- og administrationsselskab - Læs mere...

 • 4/7: Margrethe Vestager i København
  Hun mødes med administrerende direktør for dansk Industri, Karsten Dybvad, og deltager i et arrangement i forbindelse med Danmarks Nationalbanks 200-års jubilæum.

 • 4/7: Dom i sag om flypassagerers rettigheder m.m. - Læs mere...

 • 5-6/7: Kommissionen i Wien, Østrig
  Formanden Jean-Claude Juncker er sammen med kommissærkollegiet på officielt besøg i Wien for at markere begyndelsen af det østrigske EU-formandskab. Han deltager desuden i en arbejdsmiddag afholdt af Østrigs kansler, Sebastian Kurz, vedrørende indledningen af det østrigske formandsskab.

 • 9/7: EU-Ukraine topmøde i Bruxelles
 • 18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
2. juli 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark