Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. juli 2019Repræsentationen i Danmark

EU i uge 28 - det sker...

EUge 28 byder bl.a. på trivselsøkonomi, en ren planet, EU-Ukraine topmøde, EU-budgettet for 2021-2027 og den franske nationaldag samt en række domstolssager...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 8/7: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik)
  Vigtigste punkter på dagsordenen: trivselsøkonomi, det europæiske semester 2019 og en ren planet for alle - Læs mere...
 • 8/7: EU-Ukraine-topmøde i Kyiv, Ukraine
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og rådsformand Donald Tusk mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i forbindelse med EU-Ukraine-topmødet i Kiev - Læs mere...
 • 9/7: Rådet (økonomi og finans)
  Ministrene vil drøfte EU's egne indtægter og nye finansieringskilder med henblik på den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 samt det europæiske semester og det finske rådsformandskab's arbejdsprogram på det økonomiske og finansielle område - Læs mere...
 • 10/7: Dom i dansk sag om familiesammenføring m.m.
  [A] blev født i Tyrkiet og er tyrkisk statsborger. I 1983 giftede hun sig med [B]. Parret havde fire børn sammen i Tyrkiet. [A] og [B] blev skilt i 1998. [B] giftede sig i januar 1999 med en tysk kvinde, der boede i Danmark. [B] blev tildelt opholdstilladelse i juli 1999 som den tyske kvindes ægtefælle. Opholdstilladelsen blev gjort permanent i 2006. De fælles børn med [A] blev tildelt opholdstilladelser i Danmark som familiesammenføringssager med [B] mellem 2002 og 2008.
  [B] blev i juni 2009 skilt fra sin tyske ægtefælle. I august 2009 blev [A] og [B] gift igen i Danmark. [A] indsendte an ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskabet til Udlændingestyrelsen i september 2009.
  Ansøgningen om opholdstilladelse blev afvist med den begrundelse, at [A] og [B] ikke levede op til kravet om, at deres samlede tilknytning til Danmark skulle være større end deres samlede tilknytning til et andet land: [A] og [B] blev født og voksede op i Tyrkiet, hvor de gik i skole. De taler tyrkisk, kurdisk og en smule dansk med hinanden. [B] blev først tildelt en opholdstilladelse i Danmark, da han var 37 år gammel. [A] og [B] levede sammen i Tyrkiet igennem 15 år, hvor de fik fire børn sammen. Indgåelsen af det nye ægteskab indikerer, [B] har opretholdt en meget betydelig tilknytning til [A] og Tyrkiet, og [B] har besøgt Tyrkiet adskillige gange.
  Østre Landsret har stillet Domstolen en række spørgsmål vedrørende begrebet "nye restriktioner" for familiesammenføring i forbindelse med standstill-klausulen i afgørelse nr. 1/80 om udvikling af associeringen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet - Domstolens dom...
 • 10/7: Dom i sag C-649/17 Amazon EU - Pressemeddelelse
  Amazon driver en platform, som udelukkende opererer på internettet, hvorfra der sælges en bred vifte af varer og tjenester. Der blev lagt sag an mod selskabet ved tyske domstole med påstand om, at Amazon overtrådte tysk lovgivning, som i gennemførelsen af forbrugerkreditdirektivet kræver, at forhandlere på en klar og forståelig vis skal angive deres geografiske adresse og telefonnummer og, hvor det måtte være relevant, deres faxnummer og e-mailadresse. Amazon tilbyder et automatiseret system med opringning til forbrugeren og internet-chat, men disse er ikke tilstrækkelige til at opfylde de lovbestemte forpligtelser.
  Den tyske Forbundsdomstol har på den baggrund besluttet at spørge Domstolen om, hvad den korrekte fortolkning er af udtrykket "hvor det er tilgængeligt" i forbindelse med kommunikationsformer mellem forbrugere og forhandlere vedrørende aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted og om listen over kommunikationsformer (telefon, fax og e-mail) i denne kontekst er udtømmende samt om omfanget af forhandleres forpligtelse til at være transparent - Læs mere...
 • 10/7: Dom i sag C-163/18 HQ - Flypassagerers ret til refundering - Pressemeddelelese
  HQ med flere havde gennem det hollandske rejsebureau Hellas Travel booket en charterrejse til Korfu. Aegean Airlines skulle stå for flyturene frem og tilbage. Flyafgangene blev aflyst grundet manglende interesse. Eftersom Hellas Travel kort efter gik fallit og ikke refunderede flybilletterne, forlangte HQ med flere, at Aegean skulle refundere dem. Aegean anfører, at i henhold til EU's forordning om flypassagerers rettigheder er der i tilfælde af aflyste flyafgange ikke noget krav om, at flyselskabet skal refundere billetterne, såfremt pakkerejsedirektivet giver mulighed for at rejse et krav om tilbagebetaling over for pakkerejseselskabet. Den hollandske domstol, som behandlede sagen, har bedt Domstolen om at afgøre, om det er tilfældet i denne sag, selv hvis rejseselskabet ikke er i stand til at refundere omkostningerne og uanset øvrige bestemmelser - Læs mere...
 • 10/7: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne bliver økonomiske sommer prognose, Ukraine og Tyrkiet - Læs mere...
 • 11/7: Dom i dansk sag om gældssanering m.m.
  A er dansk statsborger og beskæftiget af B i Danmark. Han har også ubegrænset skattepligt i Danmark. Han har bopæl i Sverige. Sø- and Handelsretten afviste ansøgningen ved dom af den 6. april 2017 med den begrundelse, at A ikke hører under dansk myndighed, da "ansøgeren ikke udøver erhvervsaktivitet og ikke har bopæl i Danmark".
  Sagen er nu for Østre Landsret for at få afgjort spørgsmålet, om A hører under dansk myndighed for så vidt angår ansøgningen om gældssanering.
  Østre Landsret vil gerne have Domstolens svar på, om EU-lovgivningen udelukker en kompetenceregel som den danske, hvis mål er at sikre, at den ret, som behandler en sag om gældssanering, kender til og i sin vurdering kan tage højde for den særlige socioøkonomiske situation, som den gældsramte og hans eller hendes familie måtte leve i og som må formodes at skulle leve i fremover, og at vurderingen kan gennemføres på baggrund af allerede fastlagte kriterier, der fastsætter, hvad der kan anses for at være en acceptabel beskeden levestandard under gældssaneringen - Læs mere om sagen...
 • 11/7: Dom i sag C-502/18 České aeroline - Flypassagerers ret til kompensation
  Adskillige passagerer bookede en flyafgang fra Prag til Bangkok via Abu Dhabi med det tjekkiske flyselskab České aerolinie. Flyrejsen til Abu Dhabi, som České aerolinie selv stod for, gik fint, men den næste flyrejse, som Etihad stod for under en aftale om code-sharing, ankom til Bangkok med mere end tre timers forsinkelse. Passagererne forlanger nu kompensation for forsinkelsen fra České aerolinie ved en tjekkisk domstol. Den tjekkiske domstol har spurgt Domstolen, om České aerolinie er ansvarlig for forsinkelsen af Etihads tilsluttende flyforbindelse, eftersom Etihad ikke selv kan gøres ansvarlig for forsinkelsen, da Etihad ikke er et EU-luftfartsselskab og flyrejsen foregik uden for EU (EU-forordningen om flypassagerers rettigheder er kun gældende for flyrejser, som starter i EU, for luftfartsselskaber fra tredjelande) - Læs mere...
 • 11-12/7: Uformelt møde mellem miljøministrene i Helsingfors - Læs mere...
 • 14/7: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i en officiel frokost i Paris hos Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i anledning af den franske nationaldag

-

 • 17-18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
8. juli 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark