Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. januar 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 3 - det sker

I uge 3 handler det i EU om moms, uddannelse i EU, cirkulære økonomi og plastic samt om europas fremtid, russiske propaganda og misinformation, Brexit, migration, forsvar og vedvarende energi.Og så er der en række danske domstols-sager...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 15-18/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  På denne samling handler det bl.a. om Europas fremtid, russiske propaganda og misinformation, Brexit-forhandlingerne, migration, forsvarssamarbejde, eurozonen, ren og vedvarende energi samt om Bulgariens formandskab - Læs mere...

 • 16/1: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. uddannelse, moms samt en pakken om den cirkulære økonomi (inkl. plastic) - Læs mere...
 • 17/1: Forslag til afgørelse i sag C-650/16 Bevola og Jens W. Trock
  A/S Bevola er en virksomhed registreret i Danmark, der producerer produktionsplatforme for lastbiler, påhængsvogne og dertil hørende udstyr inden for engrossektoren. Frem til 2009 havde virksomheden en afdeling i Finland. Bevola har også et datterselskab i Norge og en afdeling i Sverige, og frem til 2014 var der også et datterselskab i Tyskland.
  Bevola er 100 % ejet af Grønbech & Sønner A/S, som M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S ejer 77,5 % af. 62,6 % af M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S ejes af Jens W. Trock ApS. Alle disse selskaber er hjemmehørende i Danmark.
  Bevola er fra og med skatteåret 2005 blevet beskattet sammen med Jens W. Trock ApS i henhold til reglerne om "national fælles beskatning", da Jens W. Trock ApS ikke har valgt "international fælles beskatning".
  De danske skattemyndigheder har afgjort, at Bevola ikke havde ret til at trække et beløb på omkring 2,8 mio. danske kr. fra sin skattepligtige danske indkomst for skatteåret 2009. Beløbet vedrørte et nettotab fra Bevolas finske afdeling, der blev lukket i 2009, og derfor ikke kan bruges i Finland.
  I henhold til den danske skatteordning, er det muligt at trække tab fra indenlandske afdelinger fra. Det er dog ikke muligt at trække tab fra afdelinger i andre medlemsstater fra.
  Østre Landsret har spurgt Domstolen om traktaten udelukker en national skatteordning, der gør det muligt at fratrække tab fra nationale afdelinger, men ikke tillader fratrækning af tab fra afdelinger i andre medlemsstater, med mindre gruppen har valgt international fælles beskatning - Læs mere...
 • 17/1: Kommissionen fremlægger pakken med en "handlingsplan for uddannelse" - Læs mere...
 • 18/1: Dom i sag Case C-249/15 Wind 1014 og Daell
  Østre Landsret prøver to sager sammen: den første handler om, hvorvidt Kurt Daell med bopæl i Danmark og Wind 1014 GmbH, et selskab hjemmehørende i Tyskland, havde ret til at lade Kurt Daell, der var lejer af en Bentley Azure, som selskabet havde lejet ud, anvende denne bil øjeblikkeligt mod at betale en del af registreringsafgiften for køretøjet (beregnet af Wind 1014), mens selskabet ventede på, at SKAT behandlede en ansøgning vedrørende en skattebetaling for denne bil.
  Den anden sag handler om, hvorvidt SKAT kunne træffe afgørelse om at afvise ansøgningen omkring fire og en halv måned efter ansøgningens indsendelse, og cirka tre uger før udløbet af lejeperioden angivet i den nævnte lejeaftale.
  Østre Landsret har i denne sammenhæng sendt en række spørgsmål til Domstolen om Kurt Daells ret til at anvende bilen, mens SKAT behandlede ansøgningen om betaling af en del af køretøjets registreringsafgift og om SKATs procedure om forudgående godkendelse for at begynde at benytte en bil - Læs mere...
 • 18/1: Kommissionen fremlægger en momspakke - Læs mere...

 • 18/1: Forslag til afgørelse i sag C-633/16 Ernst & Young / Luxembourg
  KPMG DK indgik den 18. november 2013 en fusionsaftale med Ernst & Young. Ifølge denne aftale skulle KPMG DK opsige sin samarbejdsaftale med netværket KPMG International Cooperative umiddelbart efter underskrivelsen af fusionsaftalen, så virksomheden kunne trække sig ud af samarbejdet med netværket og blive en del af Ernst & Young-koncernen.
  I henhold til KPMG Internationals bestemmelser kunne en udtræden af samarbejdsaftalen ikke finde sted senere end seks måneder før afslutningen af det regnskabsår, der gjaldt for aftalerne mellem KPMG DK og KPMG International. Derfor ville KPMG DK, hvis virksomheden ikke havde overholdt opsigelsesfristen, i princippet have været nødt til at vente et halvt år med at opsige samarbejdsaftalen. Efter underskrivelsen af fusionsaftalen med Ernst & Young opsagde KPMG DK pr. brev af 18. november 2013 samarbejdsaftalen med virkning fra 30. september 2014.
  Der blev indgivet anmeldelse for at få godkendt fusionen den 7. februar 2014, og den blev godkendt ved Konkurrencerådets beslutning af 28. maj 2014. Da fusionen var blevet godkendt af Konkurrencerådet, enedes KPMG DK og KPMG International om at afbryde deres samarbejde med virkning fra den 30. juni 2014.
  Den 17. december 2014 vedtog Konkurrencerådet en beslutning, hvori det hed, at KPMG DK havde overtrådt forbuddet mod præimplementering ved at opsige samarbejdsaftalen med KPMG International den 18. november 2013, i overensstemmelse med betingelsen om dette, som er angivet i fusionsaftalen, inden fusionen var blevet godkendt af Konkurrencerådet.
  Sø- og Handelsretten har stillet Domstolen en række spørgsmål om fortolkningen af fusionsforordningen - Læs mere...

 • 22-23/3: Det Europæiske Råd i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
12. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark