Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse14. januar 2022Repræsentationen i Danmark

EU i uge 3 - det sker...

Emnerne i EUge 3 er bl.a. Kommissionens pakke om videregående uddannelser, dyrevelfærd, global minimumsafgiftssats for multinationale virksomheder og ny EP-formand...

Januar 2022

 

 • 17/1: Eurogruppen / Bruxelles
  Emner: Økonomisk tilpasning og modstandsdygtighed, virksomhedernes sårbarhed og den strukturelle udvikling efter covid-19, henstilling til euroområdet 2022, økonomiske styring – aspekter vedrørende euroområdet, eurotopmødet i december samt Bankunionen - Læs mere...

 

 • 17/1: Ursula von der Leyen, Margrethe Vestager og Johannes Hahn er i Strasbourg, hvor de deltager i en mindeceremoni for David Sassoli, Europa-Parlamentets formand

 

 • 17/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver det franske formandskabs prioriteter, markedssituationen med hensyn til landbrugsprodukter, handelsrelaterede landbrugsspørgsmål, dyrevelfærd og bæredygtige kulstofkredsløb - Læs mere...

 

 • 17/1-11/4: Afhjælpning af eventuelle mangler i direktivet om racelighed - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 17-20/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Parlamentet skal bl.a. vælge ny formand - Læs mere...

 

 • 18/1: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Manfred Weber, Iratxe García-Pérez og Stéphane Séjourné, formænd for henholdsvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Gruppen Renew Europe i Europa-Parlamentet

 

 • 18/1: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnet forventes bl.a. at blive en pakke om videregående uddannelser - Læs mere...

 

 • 18/1: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles
  Emner: indførelse af en global minimumsafgiftssats for multinationale virksomheder i EU, status for genopretnings- og resiliensfaciliteten, varslingsmekanismen og den årlige vækstundersøgelse samt G20-mødet mellem finansministrene og centralbankcheferne - Læs mere...

 

 • 18/1-12/4: Projekter vedr. vedvarende energi: processer for tilladelser og elkøbsaftaler - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 18/1-12/4: EU's solenergistrategi - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 20/1: Dom i sag C-90/20 Apcoa Parking Danmarkom moms m.m. - Læs mere...

 

 • 20/1: Kommissionsformand Ursula von der Leyen holder en særlig ”State of the World” tale om verdens tilstand via videokonference ved Det Verdensøkonomiske Forum

 

 • 20/1-14/4: Revision af REACH-forordningen med henblik på at opnå et giftfrit miljø - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 21/1: Kommissionsformand Ursula von der Leyen leder via videokonference mødet med rådgivningsudvalget om covid-19

 

 

 • 21/1-15/4: Moms i den digitale tidsalder - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 

-

 

 • 24-25/3-2022: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
14. januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark