Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse2. september 2022Repræsentationen i Danmark

EU i uge 36 - det sker...

Kommissionens første møde efter sommeren finder sted onsdag og her kommer det til at handle om en europæisk plejestrategi og Barcelonamålene - torsdag står den på forslag til afgørelse i den danske sag om sag familiesammenføring m.m.

September 2022

 

 • 5/9: EU-Ukraine Association Council / Bruxelles
  8. møde i Associeringsrådet EU-Ukraine finder sted 5. september i Bruxelles fra kl. 12.15.Mødet ledes af Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal. Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, står i spidsen for EU's delegation.
  Associeringsrådet skal drøfte den bilaterale dagsorden mellem EU og Ukraine, navnlig gennemførelsen af associeringsaftalen og status for samarbejdet mellem EU og Ukraine. Det skal også drøfte EU's støtte siden begyndelsen af Ruslands angrebskrig samt Ukraines ansøgning om EU-medlemskab.
  EU's og Ukraines repræsentanter skal med begrænset deltagerkreds udveksle synspunkter om situationen efter Ruslands angrebskrig samt globale og regionale spørgsmål - Læs mere...

 

 • 5/9-3/10: Midtvejsevaluering af partnerskab om forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 5/9-3/10: Den europæiske grænse- og kystvagt/Frontex — det stående korps, revision og evaluering af forordningen - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 6/9: EU-Georgia Association Council / Bruxelles
  7. møde i Associeringsrådet EU-Georgien finder sted 6. september i Bruxelles fra kl. 18:00.
  Mødet ledes af Georgiens premierminister, Irakli Garibashvili. Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, står i spidsen for EU's delegation.
  Associeringsrådet skal drøfte forbindelserne mellem EU og Georgien på baggrund af landets ansøgning om EU-medlemskab med fokus på politisk dialog og reform, økonomisk samarbejde og sektorsamarbejde, handel og handelsrelaterede anliggender samt fredelig konfliktløsning.
  På et møde med begrænset deltagerkreds vil EU's og Georgiens repræsentanter udveksle synspunkter om udenrigs- og sikkerhedspolitik, navnlig regionale spørgsmål - Læs mere...

 

 • 6-7/9: Uformelt møde mellem sundhedsministrene i Prag - Læs mere...

 

 • 7/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en europæisk plejestrategi inkl. 2022 CWP (europæisk plejestrategi), forslag til Rådets henstilling om langtidspleje samt et forslag til Rådets henstilling om en revision af Barcelonamålene - Læs mere...

 

 • 8/9: Forslag til afgørelse i sag C-279/21 om Udlændingenævnet og familiesammenføring, tyrkisk statsborger og standstill-klausul - Læs mere...

 

 • 8/9: Ursula von der Leyen i Rotterdam, Holland
  Fremlægger Kommissionens vurdering af den hollandske genopretnings- og resiliensblan

 

 • 8/9: Ledende næstformand Margrethe Vestager afholder struktureret dialog med Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg

 

 • 8/9: Næstformand Dubravka Šuica: Fremlæggelse af den europæiske plejestrategi for Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

 • 8/9: Kommissær Johannes Hahn om metoden til sporing af kønsfordeling i forbindelse med EU-budgettet - Europa-Parlamentets Udvalg FEMM-BUDG-CONT

 

 • 8/9-6/10: Rejser – digitalisering af rejsedokumenter for at gøre det lettere at rejse - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 

 • 9/9: Ekstraordinær samling Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (Energi) / Bruxelles
  Energiministrene skal mødes for at udveksle synspunkter om mulige nødforanstaltninger til afbødning af de høje energipriser og status for beredskabet til næste vinter - Læs mere...

 

 • 9-10/9: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene i Prag - Læs mere...

 

-

 • 14/9: Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand - Læs mere...

-

 • 6-7/10: Det Europæiske Råd i Prag

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
2. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark