Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. september 2017Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 39 - det sker

I næste uge er der endnu en runde brexit-forhandlinger - andre emner bliver bl.a. ansættelseskontrakter, Polen, fipronil-mødet, migration, Schengen og det digitale topmøde...Fredag får vi i Danmark besøg af Pierre Moscovici og så nærmer vi os...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 26/9: Kommissionen indleder drøftelser med fagforeninger og arbejdsgiverforeninger på EU-plan om modernisering af reglerne for ansættelseskontrakter - Læs mere...
 • 25/9: Fjerde runde af EU-UK artikel 50 brexit-forhandlingerne - femte runde finder sted den 9. oktober - Læs mere...
 • 25/9: Rådet for Almindelige Anliggender/Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver det estiske formandskabs prioriteter, næste topmøde, arbejdsprogrammet for 2018 og initiativer frem til 2025 samt Polen og retsstatsprincippet - Læs mere...
 • 25/9: Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) mødes i Bruxelles
  Rådet for EU-27 vil drøfte status for brexitforhandlingerne og Michel Barnier, EU's chefforhandler, vil orientere ministrene om de hidtidige fremskridt - Læs mere...
 • 25/9: EU's fremtidige finanser
  Som en del af den proces, der begyndte med offentliggørelsen af debatoplægget om EU's fremtidige finanser, organiserer Kommissionen den 25. september 2017 en konference om udfordringerne for EU's budget, og hvordan disse kan håndteres. Konferencen, der har titlen "Fremtiden for EU's finanser" (The future of EU finances), vil samle interessenter fra forskellige dele af offentligheden – medlemsstater, tænketanke og EU-institutioner – for at høre deres synspunkter om, hvordan den næste flerårige finansielle ramme ("FFR") bør se ud. Kommissær Günther H. Oettinger med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Corina Creţu med ansvar for regionalpolitik og Mariya Gabriel med ansvar for den digitale økonomi vil alle bidrage til debatten - Læs mere...
  Baggrunden:
  Kommissionen offentliggjorde den 28. juni 2017 det femte og sidste debatoplæg med henblik på at animere den debat, der begyndte den 1. marts med Kommissionens hvidbog om Europas fremtid. Debatoplægget skitserer mulige budgetmæssige konsekvenser af de valg vi kan træffe.
  Kommissær Günther H. Oettinger indledte efter oplæggets offentliggørelse en række møder med interessenter, hvis synspunkter skal være med til at forme den næste FFR. Kommissær Creţu har besøgt mange hovedstæder i EU for at diskutere den fremtidige samhørighedspolitik.
  Den tredje årlige konference om udfordringerne for EU's budget er også en mulighed for at indsamle feedback fra interessenter, så den næste FFR i størst mulig grad kan stemme overens med de forventninger, som EU-budgettets bidragsydere og modtagerne af budgettets midler har.
 • 26/9: Vytenis Andriukaitis er vært for et ministermøde om fipronil med de relevante ministre fra Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene og Belgien i Bruxelles - Læs mere...
  Baggrund:
  Efter sagen om æg med fipronilindkalder Kommissionen til et møde på højt plan, for at forbedre fremtidig koordinering med de berørte medlemsstaters myndigheder og drøfte måder til løbende at forbedre effektiviteten af EU-systemet til at håndtere fødevarebedrageri og fødevaresikkerhedsspørgsmål...
 • 27/9: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive migration og Schengen - Læs mere...
 • 27/9: Margrethe Vestager får besøg af medlemmer af Konservativt Folkeparti.
 • 28/9: Den Europæiske Revisionsret (ECA) offentliggør årsrapporten om EU-budgettet for 2016 - Læs mere...
 • 28/9: Kommissionen fremlægger retningslinjer og principper i kampen mod ulovligt indhold på internettet - Læs mere...
 • 28/9: EU's stats- og regeringschefer har en uformel middag i Tallinn, hvor de diskuterer Europas fremtid.
 • 29/9: EU's digitale topmøde i Tallinn
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker han deltager i det digitale topmøde, som det estiske rådsformandskab er vært for - Læs mere...
 • 29/9: Pierre Moscovici - Kommissær for Økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told - kommer til Danmark - Læs mere...
 • 30/9: Kommissionen vil senest denne dag offentliggør sin vurdering af hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal ligge - Læs mere...
 • Næste topmøde:
  Den 19.-20. oktober mødes Det Europæiske Råd i Bruxelles...

Detaljer

Publikationsdato
22. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark