Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse23. september 2022Repræsentationen i Danmark

EU i uge 39 - det sker...

Onsdag mødes Kommissionen om bl.a. kunstig intelligens og asbest-arbejde - fredag mødes energiministrene for at blive enige om et nødindgreb til afhjælpning af høje energipriser.

September 2022

 

 

 • 26/9: Ursula von der Leyen modtager med NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg

 

 • 26/9: Økonomi- og Valutaudvalget vil afholde sin ordinære debat med formanden for den Europæiske Centralbank Christine Lagarde, for første gang efter ECB's beslutning om i to omgange at hæve renten. Derefter vil medlemmerne drøfte igangværende og kommende prioriteter for skattepolitikken med kommissær Paolo Gentiloni (ECON)

 

 • 26/9: Kommissær Janez Lenarčič - om styrkelse af EU's civilbeskyttelsesmekanisme med Europa-Parlamentets Udvalg (ENVI)

 

 

 • 26/9: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. fødevaresikkerhed og ‑prisoverkommelighed samt forvaltning af EU's fiskebestande - Læs mere...

 

 

 

 • 28/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes at blive tilpasning af ansvarsreglerne inkl. direktivet om ansvaret i forbindelse med kunstig intelligens og revision af direktivet om produktansvar samt gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, en henstilling om minimumsindkomst og beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest og muligvis en styrkelse af arbejdsmarkedsdialogen i Den Europæiske Union - Læs mere...

 

 • 28/9-21/12: Forbrugerbeskyttelse: styrket samarbejde om håndhævelse - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 28/9-21/12: Forbrugerrettigheder: tilpasning af udenretslig tvistbilæggelse til de digitale markeder - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 29/9: Vedtagelse af september's overtrædelsespakke - Læs mere...

 

 • 29/9: Rådet (konkurrenceevne (det indre marked og industri)) / Bruxelles
  Ministrene vil starte med en orienterende debat om det kommende forslag til et nødinstrument for det indre marked, som Europa-Kommissionen fremlagde 19. september 2022.
  Ministrene skal også have en orienterende debat om forslaget til forordning om miljøvenligt design for bæredygtige produkter, som Europa-Kommissionen forelagde i marts 2022.
  Forordningen om miljøvenligt design for bæredygtige produkter har til formål at gøre næsten alle fysiske varer på EU-markedet (undtagen fødevarer, foder og lægemidler) mere miljøvenlige, cirkulære og energieffektive
  Læs mere om mødet...

 

 • 30/9: Ekstraordinær samling i Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) / Bruxelles
  EU's energiministre vil sigte mod at nå til politisk enighed om et forslag til Rådets forordning om et nødindgreb til afhjælpning af høje energipriser.
  Forslaget har til formål at lette presset fra høje energipriser på borgerne og økonomien. Det omfatter foranstaltninger til at mindske efterspørgslen efter elektricitet med henblik på at sænke elpriserne for forbrugerne og foranstaltninger til at omfordele energisektorens ekstraordinære indtægter til slutkunderne.
  De foreslåede foranstaltninger er af ekstraordinær og midlertidig karakter - Læs mere...

 

 

 • 30/9-25/11: European Critical Raw Materials Act - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

-

 • 6-7/10: Det Europæiske Råd i Prag

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
23. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark