Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse29. september 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 40 - 2023 - det sker...

På Kommissionens møde tirsdag i Strasbourg kommer det bl.a. til at handle om kritiske teknologier, torsdag er der møde i det europæiske politiske fællesskab og fredag mødes stats- og regeringscheferne - begge møder finder sted i Granada

Oktober 2023

 

 • 2/10: Formand Ursula von der Leyen i Strasbourg
  Tager imod Manfred Weber, formand for det Europæiske Folkepartis Grupper i Europa-Parlamentet; mødes med Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet; tager imod Manfred Weber, Iratxe García-Pérez og Stéphane Séjourné, formand for henholdsvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Gruppen Renew Europe i Europa-Parlamentet

 

 

 • 2/10: Ledende næstformand Valdis Dombrovskis og kommissær Paolo Gentiloni deltager i dialogen om genopretning og resiliens med Europa-Parlamentets udvalg BUDG-ECON

 

 

 

 • 2-5/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. beskyttelse af journalister og mediefriheden, beskyttelse mod afpresning, asyl og migration samt bekæmpelse af ”greenwashing”

 

 

 • 3/10: Formand Ursula von der Leyen i Strasbourg
  Tager imod Terry Reintke og Philippe Lamberts, næstformænd for Verts/ALE-gruppen i Europa-Parlamentet; tager imod Manon Aubry og Martin Schirdewan, næstformænd for The Left i Europa-Parlamentet  - GUE/NGL

 

 

 

 

 

 

 • 5/10: Budgetkontroludvalget afholder dechargehøring med kommissær Johannes Hahn, som fremlægger Kommissionens pakke vedrørende integreret regnskabs- og ansvarlighedsrapportering for 2022

 

 

 • 6/10: Det Europæiske Råd mødes i Granada
  Forud for topmødet i Granada har Kommissionen fremlagt en status der afdækker indsatsområder for at bygge et mere robust, konkurrencedygtigt og bæredygtigt Europa

-

 

 • 26-27/10: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
29. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark