Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. oktober 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 41 - det sker...

I denne uge handler det bl.a. om klimaet, personbilers og varevognes CO2-emissioner, biodiversitet, engangsplast, Brexit, sikkerhed, bioøkonomi, elektronisk bevismateriale, straffesager, tilbagesendelse og EU's budget fremover...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 6-21/10: EU's programmeringsuge 2018 begynder – mere end 1 million forventes at deltage - Læs mere...
  EU's programmeringsuge 2018 begynder den 6. oktober med tusindvis af begivenheder i mere end 45 lande i og uden for EU frem til den 21. oktober. Dette års udgave, der lige som tidligere organiseres af frivillige, har særligt fokus på skoler. Mere end 1 million børn, unge, forældre og lærere forventes at deltage i interaktive aktiviteter - Se hvad der sker i Danmark - Klik her...

 • 8/10: FN’s særlige klimapanel (IPCC) fremlægger sin rapport om virkningerne af den globale opvarmning og globale drivhusgasudledninger - Læs mere...

 • 8/10: Kommissionen er vært for det årlige møde på højt plan med religiøse ledere
  Mandag den 8. oktober vil førstenæstformand Frans Timmermans være vært for det årlige møde på højt plan, "Europas fremtid: konkrete tiltag for at håndtere udfordringer", med repræsentanter fra religiøse organisationer i hele Europa. Lederne vil følge op på diskussionen, der begyndte sidste år, og se på konkrete tiltag, der kan tages for at håndtere nogle af de udfordringer, EU står over for. De vil navnlig diskutere udfordringer i forbindelse med migration, social integration og bæredygtigheden af vores livsstil, som i lyset af de forestående valg til Europa-Parlamentet bør ses som prioriteter. Lederne vil vurdere, hvordan EU i fællesskab har håndteret disse emner i de seneste år og udstede anbefalinger for håndgribelige fremtidige tiltag - Læs mere...
  Baggrund:
  Europa-Kommissionen og kirker og religiøse, filosofiske samt konfessionsløse organisationer holder regelmæssige møder og diskussioner på højt plan. Kommissionen lancerede disse møder i 2009, efter at en sådan dialog blev skrevet ind i Lissabontraktaten (art. 17 i TEUF). Kommissionens førstenæstformand Timmermans har nu ansvaret for denne dialog.'
  Mødet den 8. oktober på højt plan vil være det 14. møde med religiøse ledere, som Kommissionen har organiseret. Kommissionen holdt sit årlige møde med konfessionsløse organisationer den 18. juni

 • 8/10: Margrethe Vestager er i Esbjerg
  Hun mødes med studerende ved Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og med VL-grupper i Esbjerg, inden hun besøger Esbjerg Havn og holder en tale ved Esbjerg FOF
 • 8/10: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holder åbningstalen ved ugen for europæiske regioner og byer - Læs mere...
 • 9/10: Kommissionen forslag til fangstmængder af dybhavsarter i det nordøstlige Atlanterhav - Læs mere...
 • 9/10: Rådet (miljø) mødes i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver normer for personbilers og varevognes CO2-emissioner, konklusioner om klimaændringe og det kommende COP 24, biodiversitet, Cartagenaprotokollen og Nagoyaprotokollen samt engangsplast - Læs mere...
 • 10/10: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Meddelelse om forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019 og rapporten om sikkerhedsunionen - Læs mere...
 • 11/10: Margrethe Vestager er i København
  Hun holder afslutningstalen ved FDIH's (foreningen for Dansk Internethandel) e-handelskonference og –udstilling 2018
 • 11/10: Kommissionen fremlægger en meddelelse om ajourføringen af bioøkonomistrategien fra 2012 - Læs mere...
 • 11-12/10: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Luxembourg
  Emnerne bliver torsdag: elektronisk bevismateriale, gensidig anerkendelse i straffesager, Den Europæiske Anklagemyndighed og fredag: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, tilbagesendelsesdirektivet og EU's næste langsigtede budget - Læs mere...
 • 12/10: Margrethe Vestager er i Hillerød
  Hun holder en tale på Grundtvigs Højskole, og i Helsinge taler hun om Europas fremtid ved en begivenhed på Gribskov Folkeuniversitet
 • 12/10: Uformelt møde mellem ligestillingsministrene i Wien - Læs mere...
 • 12/10: Kommissionen ønsker stadig at høre flere meninger om EU's fremtidige budget
  Kommissionen organiserer den 12. oktober 2018 en konference for at samle yderligere feedback om sit nyligt offentliggjorte forslag til et langsigtet EU-budget efter 2020. Konferencen vil også fortsætte debatten om de strategiske valg og beslutninger vedrørende EU's politikker, der skal forme et moderne, retfærdigt og balanceret EU-budget for fremtiden. Begivenheden, der kaldes "EU's budget for fremtiden – Vejen frem", vil indeholde diskussioner med interessenter fra forskellige dele af det offentlige liv – regeringer, akademikere og civilsamfundet – om hvordan man yderligere øger den merværdi, som EU-budgettet skaber i hele EU. Kommissær Günther H. Oettinger, der er ansvarlig for budget og menneskelige ressourcer, åbner begivenheden og er ordstyrer for den politiske debat, som medlemmer af Europa-Parlamentet, højtstående nationale embedsmænd, akademikere og repræsentanter for civilsamfundet også vil tage del i - Læs mere...
  Baggrund:
  Kommissionens offentliggjorde den 2. maj 2018 sit forslag til den næste flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027. Offentliggørelsen af i alt 37 sektorspecifikke lovforslag kom dernæst i maj og juni 2018.
  Som kommissionsformand Jean-Claude Juncker understregede i sin tale om Unionens tilstandden 12. september 2018, så er den ideelle tidsplan for vejen fremad, at der er en aftale om principper på topmødet i Sibiu i Rumænien den 9. maj 2019. Det vil blandt andet sikre, at unge europæere fra januar 2021 kan få mest muligt ud af Erasmusprogrammet, at forskere og nystartede virksomheder kan få flere muligheder, at vores forsvarstiltag kan øges samt investeringer i Afrika. Nye programmer skal lanceres øjeblikkeligt og eksisterende investeringer skal fortsætte.
 • 18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
8. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark