Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse2 Oktober 2020Repræsentationen i Danmark

EU i uge 41 - det sker...

I uge 41 handler det i EU bl.a. om Kommissionsudskiftninger, udvidelsespakke, EU- og Ukraine-topmøde, migration og asyl, politisamarbejde samt bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn...

EU i efteråret - det sker...
 • 5/10: Glædelig international lærerdag!
  Mange hilsener til alle lærere — I spiller en nøglerolle i formidlingen af EU's værdier til unge!
  I disse vanskelige tider har vi forsøgt at finde nye måder at hjælpe dig med at undervise i EU på:
  På elev- og lærerhjørnet finder du vores seneste materiale - Læs mere...
 • 5/10: Kommissionsformand Ursula von der Leyen har en videokonference med Filippo Grandi, FN’s højkommissær for flygtninge
 • 5/10: Margrethe Vestager er i Berlin for at deltage i konferencen ”Tag der Industrie” (Industridagen) - Læs mere...
 • 5-8/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Bruxelles
  MEP'erne vil bl.a. stemme om ændringer i Kommissionen samt tale om retsstaten og klimalov - Læs mere...
 • 5-6/10: Videokonference i Eurogruppen og i Rådet for Økonomi og Finans
  Ledende næstformand Valdis Dombrovskis og kommissær Paolo Gentiloni vil repræsentere Kommissionen i Eurogruppemødet og det uformelle møde i Rådet for Økonomi og Finans (Økofinrådet). Eurogruppen vil diskutere Eurogruppens prioriteter under det nye formandskab og vedtage et arbejdsprogram. Eurogruppen vil drøfte euroområdets politiske prioriteter i forbindelse med genopretningen på en baggrund af vedvarende forberedelser på nationalt niveau om genopretnings- og resiliensplaner og budgetudkast for 2021. Ministrene vil også drøfte den 7. rapport om skærpet overvågning af Grækenland. De vil også drøfte kandidaterne til at erstatte et medlem af ECB’s direktion. Som sædvanligt vil Eurogruppen gøre status over valutakursudviklingerne over de seneste måneder i lyset af de kommende årlige møder i Verdensbankgruppen og Den Internationale Valutafond.
  Det uformelle møde tirsdag i Økofinrådet indledes med en drøftelse blandt ministrene om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Kommissionen forventes dernæst at fremlægge den nyligt vedtagne pakke om digital finans, som fastlægger en ny, ambitiøs tilgang til at opfordre finanssektoren til ansvarlig innovation. Ministrene vil på baggrund heraf diskutere Kommissionens forslag om kryptoaktiver og den finansielle sektors digitale operationelle modstandsdygtighed samt strategierne om digital finans og detailbetalinger. Formandskabet giver også en status over de lovgivningsmæssige forslag vedrørende finansielle tjenesteydelser, herunder genopretningspakken vedrørende kapitalmarkederne og evalueringen af ”benchmarkforordningen”. I løbet af mødet vil ministrene også på baggrund af et brev fra formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) diskutere, hvad man har lært af det europæiske semester 2020.
 • 6/10: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne bliver: Strategier for en EU-ramme om lighed og inklusion for romaer efter 2020, udvidelsespakke og meddelelse om en økonomisk plan og investeringsplan for Vestbalkan - Læs mere...
 • 6/10: Uformelt møde mellem energiministrene pr. videokonference - Læs mere...
 • 7/10: Europa-Parlamentets afstemning om godkendelse af medlemmer af Europa-Kommissionen - Læs mere...
 • 7/10: Margrethe Vestager modtager Kersti Kaljulaid, Estlands præsident
 • 7/10: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Kejserinde Theophaniaprisen udstedt af Kejserinde Theophaniafonden
 • 8/10: Dom i sag C-360/19 - Crown Van Gelder om klage over "Power blackout" og etableringsfrihed -
  18 JUNI 2021
  Pressemeddelelse
  English
  (150.58 KB - PDF)
  Download
 • 8/10: Nicolas Schmit taler på vegne af Europa-Kommissionen i Europa-Parlamentet om afskedigelser af arbejdstagere i EU på grund af de covid-19-krisens økonomiske virkninger
 • 8/10: Videokonference mellem indenrigsministrene
  Ministrene skal udveksle synspunkter om de nye forslag til en pagt om migration og asyl, som Europa-Kommissionen forelagde samt drøfte udviklingen af et strategisk europæisk politisamarbejde for at styrke politisamarbejdet på EU-plan. Et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne er af afgørende betydning for at forebygge og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme i EU - Læs mere...
 • 8/10: Åbning af EU’s programmeringsuge 2020 for at fremme færdigheder for en digital fremtid
  Torsdag den 8. oktober åbner den 8. udgave af den europæiske programmeringsuge, et græsrodsinitiativ støttet af Europa-Kommissionen, som har til mål på en underholdende og motiverende måde at gøre alle bekendt med programmering og digitale teknologier, med en. Fra den 10. til den 25. oktober vil programmeringsugen have masser af onlinebegivenheder og en original udfordring, #CodeWeekDance, hvor skoler, lærere, biblioteker, virksomheder og mange flere kan deltage - Læs mere...
  Sidste år deltog 4,2 millioner mennesker i mere end 80 lande over hele kloden i EU’s programmeringsuge - Læs mere...
 • 9/10: Frans Timmermans holder via videokonference en hovedtale på klimatopmødet i Budapest - Læs mere...
 • 9/10: Videokonference mellem justitsministrene
  Vigtigste punkter på dagsordenen: digital ret, grundlæggende rettigheder, bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og Den Europæiske Anklagemyndighed - Læs mere...

-

Detaljer

Publikationsdato
2 Oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark