Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse8. oktober 2021

EU i uge 41 - det sker...

I uge 41 handler det bl.a. om fiskeri i Østersøen næste år, Fit for 55-pakken, EU-Ukraine-topmøde, Arktis, energipriser og kunstig intelligens - fredag kan du møde #EUiDK i kulturnatten...

Oktober 2021

 

 • 11-12/10: Rådet for Landbrug og Fiskeri
  EU's ministre vil søge at opnå enighed om næste års fiskerimuligheder i Østersøen baseret på Kommissionens forslag. Ministrene skal desuden drøfte EU's fiskerimuligheder med hensyn til de bestande, der deles med Det Forenede Kongerige, Norge og kyststater. Der vil også blive udvekslet synspunkter om det kommende årsmøde i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), der afholdes 15.-23. november.
  Ministrene skal udveksle synspunkter om udarbejdelsen af strategiske planer, som er et krav i den nye fælles landbrugspolitik for 2023-2027. Hver medlemsstat anmodes om at udarbejde en strategisk plan for at identificere specifikke nationale behov og tiltag for at opfylde disse behov. De mål, der er formuleret i hver plan, bør være i overensstemmelse med EU's målsætninger. Planerne skal godkendes af Kommissionen.
  Ministrene skal også udveksle synspunkter om revisionen af EU's handelsnormer.
  Rådet skal have en debat om Fit for 55-pakken, som Europa-Kommissionen forelagde i juli 2021. Ministrene skal navnlig drøfte landbrugs- og skovbrugssektorens bidrag til de mål, der er fastsat i pakken. Ministrene skal drøfte meddelelsen om EU's nye skovstrategi for 2030, som også blev forelagt sammen med Fit for 55-pakken i juli - Læs mere...
     

 

 • 12/10: Topmøde mellem EU og Ukraine
  Ursula von der Leyen og Josep Borrell deltager i topmødet, Ursula von der Leyen deltager også via videokonference i G20's ekstraordinære ledermøde om Afghanistan - Læs mere...

 

 • 12/10: Uformel videokonference mellem sundhedsministrene - Læs mere...

 

 • 13/10: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive Arktis og energipriser - Læs mere...

 

 • 13/10: Ursula von der Leyen deltager i Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism via videokonference. Margaritis Schinas deltager er i Malmö - Læs mere...

 

 • 14/10: Uformel videokonference mellem telekommunikationsministrene
  EU's telekommunikationsministre skal have en orienterende debat om den foreslåede retsakt om kunstig intelligens med fokus på lovudformningen og udfordringerne i forbindelse med en effektiv gennemførelse heraf.
  Kommissionen forelagde udkastet til forordning om kunstig intelligens i april 2021. Den er et centralt element i EU's politik, der skal fremme udviklingen og udbredelsen i hele det indre marked af sikker og lovlig kunstig intelligens med respekt for de grundlæggende rettigheder - Læs mere...

 

 • 15/10: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)
  Beskæftigelses- og socialministrene skal drøfte det europæiske semesters fremtid og have en debat om sundhed og sikkerhed i forbindelse med fremtidens arbejde. De forventes også at vedtage en rådsafgørelse om retningslinjer for beskæftigelsespolitikkerne og konklusioner om integration af kønsaspektet i EU-budgettet - Læs mere...

 

 

 • 15-17/10: Konferencen om Europas fremtid – borgerpanel 4
  Fjerde borgerpanel mødes fredag den 15. oktober til søndag den 17. oktober i Europa-Parlamentet i Strasbourg og emnerne bliver EU i verden og migration - Læs mere....

 

-

 • 21-22/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
8. oktober 2021