Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse13. oktober 2023Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 42 - 2023 - det sker...

På Kommissionens møde tirsdag handler det om næste års arbejdsprogram, bekæmpelse af narkotikahandel samt om visumfritagelse - fredag er der EU-US-topmøde i Washington

Oktober 2023

 

 

 • 16/10: Eurogruppen mødes i Luxembourg
  Emnerne ventes at blive den transatlantiske økonomiske dialog, fremtiden for de europæiske kapital- og finansmarkeder, forberedelse af eurotopmødet, prioriteter i genopretnings- og resiliensplanerne og gennemførelsensamt den digitale euro

 

 

 • 16/10: Rådet for miljø mødes i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver rensning af byspildevand, normer for nye tunge køretøjers CO₂-emissioner, COP28-klimakonferencen og EU's nationalt bestemte bidrag til UNFCCC
  Ledende næstformand Maroš Šefčovič samt kommissær Virginijus Sinkevičius og Wopke Hoekstra repræsenterer Kommissionen ved mødet.

 

 

 

 • 17/10:Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Forventes bl.a. at handle om Kommissionens 2024-arbejdsprogram, en handlingsplan for bekæmpelse af narkotikahandel, herunder den europæiske havnealliance samt et lovgivningsforslag om ændring af mekanismen til suspension af visumfritagelse

 

 • 17/10: Videokonference med medlemmerne af det Europæiske Råd
  I lyset af Hamas' brutale terrorangreb mod Israel og den efterfølgende tragiske situation i Gazastriben har formand Charles Michel indkaldt det Europæiske Råd til et ekstraordinært møde, som afholdes via videokonference tirsdag kl. 17.30

 

 • 17/10: Høring i sag T-689/21 Auken m.fl. om aktindsigt
  I januar 2021 anmodede seks medlemmer af Europa-Parlamentet om aktindsigt "i de forskellige kontrakter - forhåndsaftaler om indkøb - indgået mellem Kommissionen og medicinalvirksomheder i forbindelse med indkøb af covid-19-vacciner". I 2022 gav Kommissionens Generalsekretariatet adgang til redigerede udgaver af tretten dokumenter. Kommissionen udtalte, at en afsløring af de redigerede dele af aftalerne, som indeholder kommercielt følsomme oplysninger, ville kunne skade de pågældende virksomheders konkurrenceposition, enten indbyrdes eller i forhold til andre konkurrerende medicinalvirksomheder og have konsekvenser for aktuelle og fremtidige forhandlinger med indkøbere på verdensplan.
  Fem medlemmer af Europa-Parlamentet: Margrete Auken, Tilly Metz, Jutta Paulus, Michèle Rivasi og Kimberly van Sparrentak har indklaget Kommissionens afgørelse for Retten. Som støtte for deres sag angiver de seks søgsmålsgrunde med påstand om:
  – fejlagtig anvendelse af undtagelsen vedrørende beskyttelsen af kommercielle interesser på oplysninger, som ikke er omfattet af den pågældende undtagelse
  – manglende retligt grundlag for anvendelsen af undtagelsen vedrørende beskyttelse af kommercielle interesser
  – overtrædelse af princippet om god forvaltningsskik
  – Kommissionen undlod at tage hensyn til den overordnede offentlige interesse i den pågældende aktindsigt
  – overtrædelse af EU's charer om grundlæggende rettigheder
  – og at Kommissionen redigerede visse oplysninger, som den tidligere havde afsløret.

 

 • 17/10: Virginijus Sinkevičius holder møde (via video) med Jacob Jensen, minister for fødevarer landbrug og fiskeri

 

 

 • 18/10: Formand Ursula von der Leyen i Strasbourg
  Deltager i debat i plenarsamlingen i Europa-Parlamentet

 

 • 19-20/10: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver migration og asyl, finansiel støtte til udstyr til bekæmpelse af skovbrande, Schengen og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.
  Fredag handler det om insolvenslovgivningen samt om Ruslands angreb på civile og civil infrastruktur i Ukraine og bekæmpelse af straffrihed

 

 

 

 • 22/10: Formand Ursula von der Leyen i Braunschweig, Tyskland
  Holder tale på "Deutschlandtag", som afholdes af Junge Union Deutschlands

 

 

-

 

 • 26-27/10: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
13. oktober 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark