Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse15. oktober 20211 min læsetid

EU i uge 42 - det sker...

Efterårsferie - men ikke i EU hvor vi bl.a. napper et topmøde torsdag-fredag! På Kommissionens mød tirsdag handler det om Kommissionens arbejdsprogram for 2022 og EU-udvidelse...

Kastanjer...

 

 • 18/10: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg
  Rådet drøfte EU's tilgang til Golfregionen. Udenrigsministrene forventes at drøfte, hvordan samarbejdet kan uddybes økonomisk med landene i Golfregionen og i bestræbelserne på at indfri EU's globale dagsorden.
  Udenrigsministrene skal også drøfte EU's forbindelser med Det Østlige Partnerskab (Østpartnerskabet), især hvordan landene i Østpartnerskabet kan tilnærme sig EU i både økonomisk og politisk henseende samt drøfte situationen i Etiopien og Nicaragua.
  Rådet skal dernæst udveksle synspunkter om situationen i Afghanistan, Tunesien, det vestlige Balkan samt om klimadiplomati og Varosha - Rådet forventes også at godkende konklusioner om Bosnien-Hercegovina/operation EUFOR ALTHEA - Læs mere...

 

 • 18-21/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg - Læs mere...

 

 • 19/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes at blive Kommissionens arbejdsprogram for 2022 og EU-udvidelse - Læs mere...

 

 

 • 20/10: Socialt trepartstopmøde / Bruxelles
  Kommer bl.a. til at handle om genopretningsplanen for Europa - Læs mere...

 

 • 21-22/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  EU's ledere mødes i Bruxelles for at drøfte covid-19, digital omstilling, energipriser, migration og eksterne forbindelser - Læs mere...

 

-

 

16-17/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
15. oktober 2021