Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. november 2017Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 45 - det sker

I denne uge handler det bl.a. om bæredygtig brug af pesticider, religiøse ledere, kapitalmarkedsintegration, fiskekvoter i Nordsøen m.m., mobilitet, energi og klima, Brexit, TV2-sagen, økonomiske efterårsprognose samt om handel...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 6-7/11: Rådet for Landbrug og Fiskeri/Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver bæredygtig brug af pesticider, handelsrelaterede landbrugsspørgsmål og bæredygtig forvaltning af jordbunden, kvalitet-produkter for alle, vedvarende energi samt videnbaseret landbrug, akvakultur og skovbrug i bioøkonomien - Læs mere...

 • 7/11: Kommissionen fremlægger sit forslag til fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2018 - Læs mere...

 • 7/11: Årligt møde på højt plan med religiøse ledere
  Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, tager imod næstformand for Europa-Parlamentet Mairead McGuiness og lederne af forskellige religiøse samfund i Europa til det årlige møde på højt plan. Udgangspunktet for dette års drøftelser er ' Europas fremtid: et effektivt EU, der er baseret på værdier".
  Baggrund:
  Dialogen med kirker, religiøse sammenslutninger eller samfund og filosofiske og konfessionsløse organisationer gør det muligt at have en åben meningsudveksling mellem EU's institutioner og vigtige dele af samfundet i EU om EU's politikker. Den blev lanceret i begyndelsen af 1990'erne af daværende formand for Kommissionen, Jacques Delors, og giver mulighed for at deltage i den europæiske politiske proces. I øjeblikket er førstenæsteformand, Frans Timmermans, ansvarlig for dialogen - Læs mere...

 • 7/11: Rådet for Økonomi og Finans i Bruxelles
  Emnerne bliver e-handel og onlinevirksomheder, finanstilsyn og kapitalmarkedsintegrationen, EU-budgettet samt G20- og IMF-efterårsmøder - Læs mere...

 • 8/11: Kommissionens ugentlige møde
  Mødet forventes bl.a. at handle om mobilitet, energi og klima - Læs mere...

 • 9/11: Dom i sagerne C-649/15 P TV2 Danmark mod Kommissionen, C-656/15 P Kommissionen mod TV2 Danmark og C-657/15 P Viasat Broadcasting UK mod Kommissionen - Læs mere...

 • 9/11: Kommissionen offentliggør sin økonomiske efterårsprognose - Læs mere...

 • Kommissionens offentliggøre 2017-udgaven af tilstandsrapporten om uddannelse i EU - Læs mere...

 • 9-10/11: 6. runde af Brexit-forhandlingerne - Læs mere...

 • 10/11: Rådet for Udenrigsanliggender (Handel)
  På dagsordenen vil være WTO og handels aftaler
  (Mexico, Mercosur og Japan) - Læs mere...

 • 16-17/11: Forum for ren luft / Paris
  De fleste mennesker, som bor i Europas byer, udsættes for dårlig luft. Vejtransporten, landbruget, kraftvarmeværkerne, industrien og private husstande står bag det meste af luftforureningen i Europa.
  Det europæiske forum for ren luft i Paris giver beslutningstagere og stakeholdere en mulighed for at udveksle viden og være med til at gennemføre europæiske, nationale og lokale politikker for ren luft. Forummet vil fokusere på tre områder: luftkvaliteten i byerne, landbrug og luftkvalitet og forretningsmuligheder inden for ren luft.
  Over 30 talere fra statslige, erhvervsmæssige og ikkestatslige organisationer vil dele deres syn på, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Blandt talerne er: kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, Pierre Moscovici, Paris' borgmester, Anne Hidalgo, Londons viceborgmester, Shirley Rodrigues, og den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Hans Bruyninckx.
  Baggrund:
  De seneste estimater fra Det Europæiske Miljøagentur viser, at fine partikler fortsat er skyld i, at 400 000 europæere hvert år dør for tidligt.
  EU-Kommissionen er fast besluttet på at gøre noget ved luftforureningen og hjælpe EU-landene med at sikre, at den luft, borgerne indånder, er af højeste kvalitet.
  På det europæiske forum for ren luft vil Det Europæiske Miljøagentur lancere indekset for luftkvaliteten i Europa, som skal oplyse borgerne om niveauet for luftkvaliteten på grundlag af de oplysninger, EU-landene har indberettet.

 • 17/11: Socialt EU-topmøde i Göteborg

 • 14-15/12: Næste møde i Det Europæiske Råd

Detaljer

Publikationsdato
6. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark