Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse5. november 20214 min læsetid

EU i uge 45 - det sker...

Der er fortsat klimakonference i Glasgow og ellers handler det i EUge 45 bl.a. om inflation og energipriser, EU's økonomi efter covid-19-pandemien og genopretningsplanen, det strategiske kompas, skattegennemsigtighed, Polen og abortforbud og WTO...

efteraarsskov-thinkstock-purestock-web.jpg
 • 31/10-12/11: FN’s COP26-klimakonference i Glasgow
  Frans Timmermans deltager i COP26 i Glasgow for at lede forhandlinger om klimaforandring fra mandag den 8. november frem til fredag den 12. november - Læs mere...

 

 • 8/1: Den årlige budgetkonference
  Kommissionen holder en konference om " EU-budgettet og NextGenerationEU: fyrværkeri eller big bang?" for at gøre status over diskussionerne og sætte rammerne for debatten om fremtiden. Begivenheden vil samle beslutningstagere, forskningsorganisationer, kapitalmarkedets aktører og borgere. Ursula von der Leyen og Johannes Hahn deltager - begivenheden livestreames - Læs mere...

 

 • 8/11: Eurogruppen
  Eurogruppen skal drøfte den makroøkonomiske udvikling, bl.a. inflationen, og de politiske udsigter i euroområdet.
  Ministrene vil også få en præsentation af evalueringen af den økonomiske styring og drøfte dette emne set fra euroområdets perspektiv og drøfte de politiske mål for og anvendelsen af den digitale euro i en konkurrencepræget global sammenhæng / Paolo Gentilonis deltager i mødet - Læs mere...

 

 • 9/11: Margrethe Vestager er i København, hvor hun mødes med Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA. Hun mødes med Pooja Kapur, Indiens ambassadør i Danmark, og hun holder hovedtalen ved prisuddelingen af Ebbe Munck-prisen

 

 • 9/11: Vinderen af Jean Monnet-prisen 2021 bliver offentliggjort - Læs mere...

 

 • 9/11: Rådet for Økonomi og Finans
  Ministrene skal udveksle synspunkter om EU's økonomi efter covid-19-pandemien og om pandemiens betydning for den økonomiske styring. De skal drøfte den fremtidige økonomiske styring og vil få lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter om vejen frem med hensyn til stabilitets- og vækstpagtens regler.
  De skal også drøfte den aktuelle situation vedrørende finansieringen af Next Generation EU, en midlertidig genopretningsplan, der skal bidrage til at sætte skub i EU's økonomier i kølvandet på covid-19, og gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, det centrale element i Next Generation EU, der støtter reformer og investeringer i EU's medlemsstater gennem lån og tilskud.
  Ministrene forventes også at godkende konklusioner om det europæiske semesters fremtid i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten.
  Ministrene skal udveksle synspunkter om den seneste tids kraftige stigning i energipriserne og inflationen og drøfte de politiske konsekvenser heraf. Drøftelserne vil bygge på Kommissionens meddelelse om håndteringen af de stigende energipriser.
  Økonomi- og finansministrene skal have en orienterende debat om gennemførelsen af Basel III, en række reformforanstaltninger, der skal bidrage til at styrke modstandsdygtigheden i EU's banksektor og tilsynet med og risikostyringen i sektoren / Dombrovskis deltager i mødet - Læs mere...

 

 • 10/11: Dom i sag T-612/17 Google og Alphabet mod Kommissionen - Læs mere...

 

 • 10/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en præsentation af det strategiske kompas om at styrke en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarskultur - Læs mere...

 

 • 10/11: Fremlæggelse af Det Europæiske Finanspolitiske Råds årlige rapport 2021

 

 

 • 10-11/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
  Emnerne bliver bl.a. skattegennemsigtighed, asyl-agentur, mediefrihed, sidste topmøde, Polen og abortforbud samt de politiske partier og fonde- Læs mere...

 

 • 11/11: Mariya Gabriel er på officielt besøg i København - Læs mere...

 

 • 11/11: Den økonomiske efterårsprognose bliver fremlagt - Læs mere...

 

 • 11/11: Kommissionsformand Ursula von der Leyen er i Washington D.C. I USA, hvor hun mødes med lederne af EU-medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer i USA og taler via videokonference til Paris Peace Forum

 

 • 11/11: Margrethe Vestager og Valdis Dombrovskis deltager i Europa-Parlamentets plenardebat om de seneste resultater fra handels- og teknologirådet mellem EU og USA

 

 • 11/11: Rådet (udenrigsanliggender (handel))
  EU's handelsministre skal drøfte reformen af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og forberedelserne til næste WTO-ministerkonference.
  De vil derefter udveksle synspunkter om handelsforbindelserne mellem EU og USA og udsigterne for det fremtidige engagement.
  Ministrene vil også blive orienteret om Europa-Kommissionens seneste rapport om gennemførelsen og håndhævelsen af EU's handelsaftaler.
  Under frokosten vil de orientere om status for igangværende bilaterale handelsforhandlinger.
  Ministrene skal også have en uformel udveksling af synspunkter med USA's handelsrepræsentant, Katherine Tai - Læs mere...

 

 • 12/11: Kommissionen forventes at vedtage en pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet...

 

 • 12/11: Maroš Šefčovič er i London, hvor han mødes med David Frost, UK’s medformand for Det Blandede Udvalg EU-Det Forenede Kongerige om Udtrædelsesaftalen.
  Udtalelse fra næstformand Maroš Šefčovič efter hans møde den 5. november med David Frost om gennemførelsen af protokollen om Irland/Nordirland - Læs mere...

 

 • 12/11: Samlingen i Rådet (økonomi og finans (budget))
  Emne: EU's budget for 2022 - Læs mere...

 

 • 12-14/11: EU-borgerpanel 2 – 2. møde: europæisk demokrati/værdier, rettigheder, retsstatsprincipper og sikkerhed / onlinemøde - Læs mere...

 

-

 

16-17/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
5. november 2021