Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. november 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 46 - det sker...

I dene uge handler det en del om Brexit...Andre emner bliver bl.a.: Polen, Ungarn, næste topmøde, tilliden til offentlige institutioner, EU's budget, nærhedsprincippet, billigere telefonsamtaler inden for EU, jernbanepassagerers rettigheder, MSK...

Brexit
 • 12/11: Klimaet til debat – Borgerdialog med Jesper Theilgaard og Mette Koefoed-Quinn i Odense - Læs mere...
 • 12/11: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holder hovedtalen ved det økonomiske topmøde, som Süddeutsche Zeitung har organiseret i Berlin.
  Han mødes også med Angela Merkel, Tysklands kansler, over en arbejdsfrokost, og han mødes også med Joseph Daul, formand for det Europæiske Folkeparti (EPP), og Manfred Weber, formand for EPP's gruppe i Europa-Parlamentet.
 • 12/11: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50/Brexit))
  Brexitforhandlingerne: Rådet, i EU-27-format, vil blive opdateret af Kommissionens brexitchefforhandler, Michel Barnier, om de igangværende forhandlinger med UK. Ministrenes skal primært drøfte status vedrørende afslutningen af arbejdet med udtrædelsesspørgsmålene og rammen for de fremtidige forbindelser med UK
  Der skal opnås enighed om alle udtrædelsesspørgsmål - også spørgsmålet om, hvordan en hård grænse mellem Irland og Nordirland undgås - tids nok til, at aftalen kan ratificeres inden udtrædelsesdatoen 29. marts 2019.
  En aftale om de fremtidige forbindelser kan først forhandles og indgås, når UK er blevet et ikke-EU-land. En overordnet forståelse om rammen for de fremtidige forbindelser vil dog blive fastlagt i en politisk erklæring, der skal ledsage og henvises til i udtrædelsesaftalen - Læs mere...
 • 12/11: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: retsstatsprincippet i Polen, proceduren i henhold til EU-traktatens artikel 7, stk. 1, vedrørende Ungarn, forberedelserne af Det Europæiske Rådsmøde 13.-14. december, tillid til offentlige institutioner, den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027, arbejdsprogram for 2019, pakke om nærhedsprincippet samt køreplanen for det europæiske semester 2019 - Læs mere...
 • 12/11: Margrethe Vestager er i København
  Hun modtager Vallø Prisen og holder en hovedtale ved KL's temadag om EU. Hun holder også en hovedtale ved lanceringen af Copenhagen Business Schools forskningsplatforme.
 • 12-15/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager tirsdag den 13. november i en debat om Europas fremtid i Europa-Parlamentets plenarforsamling sammen med Angela Merkel, Tysklands kansler. Samme dag deltager Margrethe Vestager i Europa-Parlamentets debat om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked. Andre enmer er bl.a.: EU's budget for perioden 2021-2027, billigere telefonsamtaler inden for EU, vedvarende energi og energieffektivitet, jernbanepassagerers rettigheder og humanitære visa - Læs mere...
 • 13/11: Dom i sag C-247/17 Raugevicius
  Sagen handler om udlevering af en statsborger fra en anden EU-medlemsstat for at håndhæve en straf i en stat, der ikke er medlem af EU. Sagen handler om, hvorvidt den nationale lovgivning om udlevering og udleveringspraksis, i henhold til hvilken det er forbudt at udlevere statens egne borgere til stater uden for EU, er forenelig med traktatens bestemmelser. Den finske højesteret spørger Domstolen, om den forskellige behandling af finske statsborgere og andre EU-borgere kan anses for at være begrundet i hensynet til strafferetligt ansvar og forpligtelserne om internationalt samarbejde i straffesager.
  Rusland har krævet Denis Raugevicius, der er statsborger i Rusland og Litauen, udleveret. Der anmodes om, at han tilbageholdes og udleveres til Rusland for at afsone en frihedsstraf.
  Raugevicius' modstand mod at blive udleveret bygger på den kendsgerning, at han har boet i Finland i lang tid og har to børn i Finland, der er finske statsborgere - Læs mere...
 • 13/11: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Emner på dagsordenen: Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, Rapport om Bulgariens fremskridt inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol (MSK) + Rapport om Rumæniens fremskridt inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol (MSK) - Læs mere...
 • 14/11: Møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Albanien
  Status over forbindelserne som led i stabiliserings- og associeringsprocessen - Læs mere...
 • 15/11: Topmøde mellem EU og Sydafrika
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i topmødet mellem EU og Sydafrika sammen med Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, og Cyril Ramaphosa, Sydafrikas præsident.
  Federica Mogherini deltager i også topmødet mellem EU og Sydafrika - Læs mere...
 • 16/11: Samling i Rådet (økonomi og finans) (budget) i Bruxelles
  Vigtigste punkt på dagsordenen: EU's almindelige budget for 2019 - Læs mere...
 • 13-14/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
12. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark