Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse12. november 2021Repræsentationen i Danmark

EU i uge 46 - det sker...

I EUge 46 handler det bl.a. om Belarus, afskovning, affald, jord, skovstrategien for 2030, fiskekvoter i 2022, vulkanudbrud, bjørne og ulve, Vestbalkan og Sahel, EU's strategiske kompas samt om dom i sager om Polen og fællesskabsrettens grundprincipp

November 2021

 

 

 • 15/11: Kommissionsformand Ursula von der Leyen holder åbningstalen ved Süddeutsche Zeitungs 15. økonomiske topmøde via videokonference samt besøger senere Advanced Semiconductor Materials Lithograpys (ASML) globale hovedkontor sammen med Mark Rutte, Nederlandenes premierminister, og ledende næstformand Vestager og kommissær Breton.

 

 • 15/11: Nicolas Schmit mødes med Per Christensen, 3F’s administrerende direktør

 

 • 15/11: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles
  Ministrene tilstræber at godkende konklusioner om EU's skovstrategi for 2030 som Kommissionen fremlagde i juli i år.
  På grundlag af oplysninger fra Kommissionen og medlemsstaterne vil ministrene udveksle synspunkter om markedssituationen for landbrugsprodukter. Drøftelserne vil formentlig fokusere på nøglesektorer som svinekød, korn og mejeriprodukter og berøre forhold som handel med lande uden for EU, lempelse af covid-19-restriktionerne og virkningerne af stigende energi- og foderpriser.
  Kommissionen vil orientere EU's ministre om fremskridtene i de årlige konsultationer med Det Forenede Kongerige om fiskekvoter for 2022 samt om "Jord til bord"-konferencen 2021, EU's bestøveruge 2021 og WTO's 12. ministerkonference.
  Den spanske delegation vil orientere om følgerne af vulkanudbruddet på øen La Palma for det lokale landbrug og behovet for støtte til landbrugere.
  Den slovakiske delegation vil oplyse om vanskeligheder med håndtering af bestandene af brune bjørne og ulve - Læs mere...

 

 • 15/11: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles
  EU's udenrigsministre vil drøfte aktuelle sager som Belarus og vil derefter gøre status over den seneste udvikling på Vestbalkan efterfulgt af en debriefing om situationen i Sahel.
  På en fælles samling skal udenrigs- og forsvarsministrene udveksle synspunkter om det første udkast til EU's strategiske kompas, som skal udstikke klare politiske og strategiske retningslinjer for EU's tilgang til sikkerhed og forsvar for de næste 5-10 år - Læs mere...

 

 • 15/11: Udenrigsministermøde i Det Østlige Partnerskab
  Deltagerne skal drøfte, hvordan partnerskabet kan fremmes, og hvordan der kan sikres resultater for borgerne.
  Der vil være særligt fokus på spørgsmål om regeringsførelse og investeringer og på at styrke partnerskabet med henblik på modstandsdygtighed, genopretning og reform / Josep Borrell deltager i mødet - Læs mere...

 

 • 16/11: Dom i sagerne C-748/19 til C-754/19 Prokuratura Rejonowa mod Mińsku Mazowieckim & Prokuratura Rejonowa mod Mińsku Mazowieckim om forflyttelser af dommere m.m. i Polen og fællesskabsrettens grundprincipper - Læs mere...

 

 • 16/11: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar)) mødes i Bruxelles
  Om morgenen deltager ministrene i mødet i Det Europæiske Forsvarsagentur Styringskomité.
  EU's forsvarsministre vil derefter gennemgå aktuelle sager og herefter vil ministrene drøfte EU-uddannelsesmissioner.
  Under frokosten vil de uformelt udveksle synspunkter med NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg - Læs mere...

 

 • 16/11: Samarbejdsrådet EU-Usbekistan / Bruxelles
  Deltagerne skal først drøfte generelle og politiske forhold – herunder status for forhandlingerne om den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, interne reformer, retlige og indre anliggender, menneskerettigheder og retsstatsspørgsmål.
  De skal derefter behandle handels-, økonomi- og investeringsspørgsmål – bl.a. aspekter vedrørende Usbekistans GSP+-status (generelt toldpræferencesystem), tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen, konnektivitet og energi og endelig skal de på mødet drøfte regionale og internationale spørgsmål - Læs mere...

 

 • 17/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at handle om afskovning, affald og jord samt om EU's konkurrencepolitik og de nye udfordringer - Læs mere...

 

 • 17/11: Margrethe Vestager mødes via videokonference med Sundar Pichai, Googles og Alphabets administrerende direktør

 

 • 17/11: Jutta Urpilainen modtager Flemming Møller Mortensen, minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde

 

 • 17/11: Lancering af ny rapport "værdier og identiteter – en guide for politiske beslutningstagere”
  I de seneste år har vi set en høj grad af polarisering, hurtig spredning af misinformation, færre er villige til at indgå kompromisser, tilfredsheden med demokratiet er på et historisk lavpunkt og der er endda direkte angreb på demokrati.
  Det Fælles Forskningscenters flagskibsrapport “Værdier og identiteter – en guide for politiske beslutningstagere” indeholder den nyeste videnskabelige viden om værdier og identiteter fra et interdisciplinært perspektiv - Læs mere...

 

 • 17-18/11: Europæisk erhvervstopmøde 2021
  Vĕra Jourová, Virginijus Sinkevičius, Josep Borrell og Kadri Simson deltager i og giver taler ved topmødet - Læs mere...

 

 • 18/11: Rådet for Almindelige Anliggender (samhørighed) mødes i Bruxelles
  Et af emnerne bliver bl.a. genopretningsplanen for Europa - Læs mere...

 

 

 • 19/11: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) mødes i Bruxelles
  Udviklingsministrene skal drøfte vand i EU's optræden udadtil med fokus på Centralasien.
  I tilknytning til samlingen vil de have en uformel udveksling af synspunkter med Samantha Power, administrator for USA's statslige bistandsorganisation - Læs mere..

 

 • 19/11: Margrethe Vestager er i Frankfurt, hvor hun mødes med Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank. Vestager er deltager som hovedtaler i den 31. Frankfurt European Banking Congress

 

 • 19-20/11: EU-borgerpanel 3 – 2. møde: Klimaændringer, miljø og sundhed / onlinemøde - Læs mere...

 

 

-

 

16-17/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. november 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark