Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. november 2016Repræsentationen i Danmark

EU i uge 47 - det sker...

I denne uge handler det om unges potentiale, kvalifikationer, radikalisering, audiovisuelle tjenester, kulturarv og sportsdiplomati, luftforurening, Tyrkiet, Rusland, IS, forsvar, sikkerhed, propaganda, udvikling + "Start-up and Scale-up" og "second...

det sker

Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer...!

Udvalgte begivenheder:

 • 21-22/11: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport
  Vigtigste punkter på dagsordenen: unges potentiale, kvalifikationer, radikalisering, audiovisuelle tjenester, kulturarv og sportsdiplomati - Læs mere...
 • 21-24/11: Europa-Parlamentet mødes til plenarmøde i Strasbourg
  Denne gang om bl.a. luftforurening, Tyrkiet, Rusland og Islamisk Stat samt om forsvar, sikkerhed og modvirkning af propaganda -læs mere...
 • 22/11: Kommissionens ugentlige møde i Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive: Udvikling, "Start-up and Scale-up" om "second chance" for virksomheder -Læs mere...
 • 24/11: Topmøde mellem EU og Ukraine i Bruxelles
  Lederne vil bl.a. visumliberalisering, gennemførelsen af Minskaftalerne samt dagsordenen for reformer og foranstaltninger mod korruption i Ukraine - Læs mere...
 • 29/11: Høring i sag C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi
  Uber er et selskab baseret i USA, der har udviklet et computerprogram, der kan anvendes på smartphones. Programmet har skabt en platform, der forbinder brugere og bilejere i forbindelse med byrejser. Både Uber og køretøjernes ejere modtager vederlag for denne tjenesteydelse.
  I 2014 ville Uber introducere sit program i Barcelona. Asociación Profesional Elite Taxi (APET), en forening af professionelle taxichauffører i Barcelona, lagde sag an for at forhindre Uber i dette. APET gjorde gældende, at Uber leverer transportydelser og ikke var i besiddelse af de nødvendige tilladelser som er krævet i henhold til spansk lovgivning. I APET's mening er fraværet af sådanne tilladelser og licenser lig med en overtrædelse af konkurrencebestemmelserne i Spanien.
  Uber benægter, at det leverer transportydelser. Det gør gældende, at dets computerprogram er e-handel, der udgør en informationssamfundstjeneste, der hører under EU's direktiv 98/34/EF. Dette direktiv forbyder begrænsning af etableringsfriheden, og det kunne betyde, at spansk lovgivning ikke kunne pålægge sådanne tjenester at have en administrativ godkendelse. Transportydelser er på den anden side eksplicit undtaget fra direktivet.
  Den forelæggende ret har anmodet Domstolen om at oplyse, om Uber leverer en transportydelse i dette direktivs forstand, eller om Ubers tjenesteydelser kunne være i strid med direktiv 2006/123, der omfatter godkendelsesordninger og etableringfrihed - Læs mere...
 • 29/11: Høring i sag T-622/14 Lauritzen Holding AS v EUIPO
  I 2012 indgav Lauritzen Holding AS fra Norge en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) for mærket IWEAR. Der blev søgt om registrering i forbindelse med tøj, fodbeklædning og lign.
  IC Companys A/S fra Danmark rejste indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke på baggrund af det tidligere EU-ordmærke INWEAR for de samme varer.
  EUIPO besluttede i en afgørelse af den 2. juni 2014 at respektere en del af indsigelsen og nægtede at registrere varemærket IWEAR for visse varer. EUIPO fandt, at der var risiko for forveksling mellem de pågældende mærker i den relevante offentligheds bevidsthed med hensyn til ens eller lignende varer.
  Lauritzen Holding har appelleret EUIPO's afgørelse til Retten - Læs mere...
 • 1-2/12: MEDIA fylder 25: Investerer i kreativitet og bygger fremtiden
  Bruxelles' Centre for Fine Arts (BOZAR) er den 1. og 2. december vært for et særligt europæisk filmfoum for at fejre 25 år med MEDIA-programmet - EU-programmet, der støtter audiovisuelle industrier i Europa.
  Næstformand Andrus Ansip og kommissær Günther Oettinger deltager i begivenheden og vil mødes med repræsentanter fra TV-, film- og videospilsindustrien. Kunstnere, innovatorer samt beslutningstagere vil tage del i fremadrettede diskussioner om de udfordringer og muligheder, som sektoren står over for i den digitale æra. De emner, der vil blive drøftet, omfatter kunstværkers synlighed og tilgængelighed på tværs af grænser, publikumsudvikling og finansiering samt MEDIA-programmets fremtid.
  Baggrunden:
  MEDIA-programmet har igennem 25 år haft en afgørende betydning i støtte til den fortsatte omstilling af den audiovisuelle sektor og i at fremme samarbejde på tværs af grænser.
  Siden EU's MEDIA-program blev lanceret i 1991, har det investeret mere end 2,4 mia. € i europæisk kreativitet og kulturel forskellighed. Det har støttet udviklingen af tusinder af film i Europa og deres internationale distribution, og det er nu i stigende grad ved at gøre sig til et af EU's vigtigste politiske instrumenter til at støtte det digitale indre marked.
  Begivenheden vil vare to dage i BOZAR i Bruxelles. Deltagerne vil deltage i konversationer, mesterklasser (master class) samt fem forskellige paneldrøftelser. Disse vil have deltagelse af prominente filminstruktører som Jaco Van Dormael, Jean-Pierre og Luc Dardenne, Tomasz Wasilewski samt repræsentanter fra industrien som Ignacio Perez Dolset (grundlægger af Ilion Animation Studios), Dieter Kosslick (Berlinalens direktør), Peter Aalbæk (medgrundlægger af Zentropa), Andrea Zappia (administrerende direktør for Sky Italy) og Christophe Tardieu (direktør for Centre National du Cinéma - CNC). Der vil blive organiseret filmfremvisninger begge aftener.
 • 1/12: Forslag til afgørelse i sag C-668/15 Jyske Finans
  Ismar Huskic blev født i Bosnien-Hercegovina i 1975. Han og hans familie flyttede til Danmark i 1993, hvor han har levet lige siden. Huskic blev dansk statsborger i december 2000. Han bor sammen med sin kæreste, der også er dansk statsborger.
  Ismar Huskic og hans kæreste købte en brugt bil i juni 2009. Bilkøbet blev delvist finansieret gennem et billån, som de tegnede en fælles kontrakt for med Jyske Finans. I forbindelse med vurderingen af låneansøgningen krævede Jyske Finans, at Ismar Huskic skulle fremvise yderligere dokumentation, fordi det af hans kørekort fremgår, at han er født i Bosnien-Hercegovina. Der blev ikke stillet noget lignende krav om yderligere dokumentation for hans kæreste, der ifølge oplysningerne på hendes kørekort er født i Odense, Danmark.
  Ismar Huskic mente, at Jyske Finans' krav var diskriminerende og klagede til Ligebehandlingsnævnet, der afgjorde sagen til hans fordel. Jyske Finans erklærede, at de med baggrund i loven om hvidvaskning af penge har indført en intern regel, der automatisk stiller krav om, at lånere, der identificerer sig med et kørekort, hvoraf det fremgår, at de er født uden for de nordiske lande, en medlemsstat eller Schweiz eller Liechtenstein, skal fremlægge en kopi af deres pas eller opholdstilladelse.
  Vestre Landsret har spurgt Domstolen, om forbuddet i EU-lovgivningen mod direkte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse skal fortolkes, sådan at den er til hinder for en praksis, hvor personer i en lignende situation, der er født uden for de nordiske lande, en medlemsstat, Schweiz eller Liechtenstein, behandles mindre fordelagtigt end personer født i disse lande - Læs mere...
 • 17.-20. januar 2017: Økonomisk Verdensforums møde i Davos

Detaljer

Publikationsdato
21. november 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark