Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. november 2017Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 47 - det sker

I denne uge bl.a. om Brexit og flytning af to EU-agenturer, cybersikkerhed, solidaritetskorps, kvinders rettigheder, det europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse for 2018 samt om krisestyring og civilbeskyttelse...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 20/11: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50))
  Vigtigste punkter på dagsordenen: status i forhandlingerne om brexit, mødet i december i Det Europæiske Råd (artikel 50) samt flytning af de to EU-agenturer - Læs mere...

 • 20/11: Rådet (almindelige anliggender)
  Ministerne skal forberede Det Europæiske Råds møde 14.-15. december samt tale om bedre lovgivning, arbejdsprogram-2018, det europæiske semestesamt tale om cybersikkerhed - Læs mere...

 • 20-21/11: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport)
  Emnerne bliver: europæiske solidaritetskorps, fremtidens kompetencer, sporing af færdiguddannede, fornyet EU-dagsorden for videregående uddannelse, adgang til kultur via digitale midler, kulturens rolle, audiovisuelle medietjenester, udfordringer for sport samt træneres rolle i samfundet - Læs mere...

 • 20-21/11: "Kvinders rettigheder i turbulente tider" – Kommissionens 2017-kollokvium om grundlæggende rettigheder
  Den 20.-21. november 2017 holder EU-Kommissionen sit årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder. Årets emne er "Kvinders rettigheder i turbulente tider". Den seneste medieomtale om kvinders rettigheder i almindelighed og chikane i særdeleshed har understreget, at der er stadig mange forhindringer der skal overkommes for at opnå lighed mellem kønnene i vores samfund, og det gør dette års kollokvium særlig aktuelt. Kvinder er stadig underrepræsenteret blandt beslutningstagerne, både i politik og i erhvervslivet. Kvinder tjener i gennmesnit stadig 16 % mindre end mænd i EU, og vold mod kvinder er stadig udbredt. Den 24. november markerer Europa-Kommissionen også den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.
  Baggrund:
  Blandt de mange debatemner er forbindelsen mellem kvindehadet i samfundet og krænkelsen af kvinders grundlæggende rettigheder, kvinders økonomiske og politiske indflydelse og de vigtigste hindringer for ligestillingen, theden internationale kvindebevægelse og civilsamfundets skrumpende råderum, vold mod kvinder og forbindelser med andre former for vold i samfundet, kønsstereotyper, kultur og holdninger.
  Kollokviet giver mulighed for at drøfte Kommissionens igangværende arbejde og nye initiativer inden for en række af disse områder, især Kommissionens forslag om bedre balance mellem arbejde og privatliv i familien (april 2017) og arbejdet i forbindelse med 2017 som året for kampen mod vold mod kvinder - Læs mere...

 • 20-21/11: Bredbåndsdage 2017
  Bredbåndsdagene 2017 samler de vigtigste aktører inden for udrulning af bredbånd og den politiske scene. På arrangementet vil Broadband Competence Offices Network blive lanceret, og vinderne af Broadband Awards 2017 vil blive bekendtgjort. Plenarsessioner og paneldiskussioner vil fokusere på udvikling af bredbånd fra forskellige perspektiver.
  Baggrund:
  Bredbåndsdagkonferencen vil samle over 200 europæiske erhvervsfolk, investorer og politiske beslutningstagere på højt plan. De vil drøfte bredbåndsinvesteringer og bedste praksis. Arrangementet løber af stablen i konferencecentret Borschette i hjertet af Bruxelles - Læs mere...

 • 22/17: Kommissionens ugentlige møde
  Emnerne bliver pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2018 + beskæftigelse samt krisestyring og civilbeskyttelse - Læs mere...
 • 23/11: Udtalelse i sag C-541/16 Kommissionen mod Danmark
  Kommissionen hævder, at Domstolen bør erklære, at Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser efter EU-retten vedrørende adgang til markedet for international godskørsel.
  Ifølge de danske regler kan cabotagekørsel bestå enten af flere læssesteder eller af flere lossesteder, men ikke begge dele. De danske regler hindrer ikke-hjemmehørende transportvirksomheder i at udføre cabotagekørsel bestående af flere læsse- og lossesteder, hvilket ifølge Kommissionen udgør en begrænsning af disse virksomheders muligheder for at udføre cabotagekørsler i Danmark i det omfang, der følger af EU-retten.
  Kommissionen gør gældende, at EU-reglerne udtømmende regulerer transportvirksomheders adgang til at udføre cabotagekørsel på de betingelser, der er fastsat i disse regler. De fastsætter ikke et højeste antal læsse- og/eller lossesteder inden for samme cabotagekørsel. Begrænsningen på tre cabotagekørsler er ikke ensbetydende med, at en cabotagekørsel skal omfatte et fastsat antal læsse- og/eller lossesteder - Læs mere...
 • 24/11: Topmøde i Det Østlige Partnerskab
  Dette 5. topmøde finder sted i Bruxelles - Læs mere...
 • 29-30/11: Femte topmøde mellem Den Afrikanske Union og EU
 • 14-15/12: Næste møde i Det Europæiske Råd / Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
20. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark