Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. november 2019Repræsentationen i Danmark

EU i uge 48 - det sker...

Endnu en uge hvor der bliver arbejdet på højtryk for at den nye Kommission kan være på plads den 1. december...!Og fredag åbner besøgscenter Oplev Europa officielt i Europa-Huset i København.

EU - det sker...
 • 25/11: Margrethe Vestager modtager Casper Klynge, Danmarks tech-ambassadør

 • 25/11: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) mødes i Bruxelles
  På dagsordenen er bl.a. "Global Refugee Forum", Cotonouaftalen, den finansielle udviklingsstruktur, støtte til udviklingslande samt om køn og uddannelse - Læs mere...

 • 25/11: Neven Mimica underskriver Dannmarks bidrag til Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling sammen med Rasmus Prehn, minister for udviklingssamarbejde - Læs mere...

 • 25-28/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  På denne samling står den bl.a. på valg af den nye Europa-Kommission 2019-2024, klimaneutralt EU i 2050, næste EU-topmøde, EU's budget og Istanbulkonventionen - Læs mere...

 • 26/11: Kommissær Dimitris Avramopoulos deltager i lanceringen af European Drug Markets Report 2019 (EU’s 2019-rapport om narkotikamarkeder) - Læs mere...

 • 27/11: Europa-Parlamentet stemmer om dennye Kommission - Læs mere...

 • 27/11: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 27. november 2019 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager bl.a. om Danmark og Feta - Læs mere...
  Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked - Læs mere...
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF)

 • 28/11: Margrethe Vestager er i København, hvor hun holder en tale ved en konference organiseret af Lederne

 • 28-29/11: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og direktiv om landeopdelt rapportering, et bæredygtigt Arktis, en bæredygtig rumøkonomi, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, det fremtidige Euratomforskningsprogram, bioøkonomiske strategi samt om Horisont Europa - Læs mere...

 • 29/11: Margrethe Vestager er i København, hvor hun i Konkurrencestyrelsen taler om konkurrence og digitalisering - Læs talen...
  Senere samme dag deltager hun i åbningen af "Oplev Europa" i Europa-Huset

-

 • 12-13/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
22. november 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark