Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse28. november 2022Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 48 - det sker...

I denne uge handler det bl.a. om Afrika, dronestrategi, cirkulær økonomi og fremtiden for Europa

November 2022

 

 • 28/11: Europa-Kommissionen og Kommissionen for den Afrikanske Union mødes i Bruxelles for at styrke partnerskabet mellem de to kontinenter
  Ursula von der Leyen tager imod Moussa Faki, formand for Kommissionen for Den Afrikanske Union; de to leder i fællesskab det 11. møde mellem de to kommissioner fra EU og Afrika.
  Efter EU-AU-topmødet i februar mødes Europa-Kommissionen og Kommissionen for den Afrikanske Union mandag den 28. november i Bruxelles til det 11. møde mellem de to kommissioner.
  Dette møde falder på et vigtigt tidspunkt for fortsættelsen af drøftelserne om partnerskabet mellem de to kontinenter, som blev indledt på mødet i februar. Det vil være en lejlighed til at gøre fremskridt med de forpligtelser, der er indgået under investeringspakken Global Gateway Afrika-Europa, og gøre status over den komplekse geopolitiske kontekst for begge regioner, som forværres af Ruslands angrebskrig mod Ukraine.
  Mødet indledes med en plenarforsamling for at drøfte spørgsmål på tværs af kontinenter, der påvirker partnerskabet mellem Afrika og EU, såsom fødevaresikring, energi, klima og sikkerhed og multilateralisme. Mødet vil blive ledet i fællesskab af Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og formanden for Den Afrikanske Union, Moussa Faki Mahamat.
  Der vil desuden blive afholdt arbejdsmøder om konnektivitet under Global Gateway, menneskelig udvikling, migration og mobilitet, fødevaresikring samt fred og sikkerhed.
  Fra EU's side deltager 21 kommissærer, mens 8 kommissærer repræsenterer den Afrikanske Union. Formand Ursula von der Leyen og Moussa Faki vil afholde en fælles pressekonference før plenarforsamlingen.Derudover vil EU's og AU's kommissærer deltage i et sidearrangement med civilsamfundsorganisationer og unge inden for rammerne af AU-EU-partnerskabets dimension om at sætte mennesket i fokus - Læs mere...

 

 • 28/11: Margrethe Vestager i Luxembourg
  Mødes med dommere fra Den Europæiske Unions Domstol

 

 • 28/11:Rådet for Udenrigsanliggender (udvikling) / Bruxelles
  Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) vil være anledningen til at følge op på topmødet mellem EU og Den Afrikanske Union, der fandt sted 17.-18. februar 2022 i Bruxelles.Ministrene skal udveksle synspunkter med formanden for Kommissionen for Den Afrikanske Union, Moussa Faki. De skal drøfte opfølgningen af topmødet mellem EU og AU og andre globale spørgsmål af interesse, bl.a. den usikre globale fødevaresituation.
  Medlemsstaterne skal også drøfte Team Europe's kriserespons med fokus på Ukraine og Afghanistan. De skal også drøfte den bredere neksusoperationalisering, idet målet er at komme ud over pilotfasen i 6 lande, der startede for 5 år siden, og udbrede denne neksustilgang til alle partnerlande, hvor den kan være til gavn - Læs mere...

 

 • 28-29/11: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Bruxelles
  Ministre skal bl.a. drøfte: det europæiske uddannelsesområde i en tid med Ruslands angrebskrig mod Ukraine, det europæiske ungdomsår 2022, solidaritet med den ukrainske kulturelle sektor samt hvordan de seneste kriser (covid-19-pandemien, den russiske aggression, den kraftige stigning i energipriserne) kan vendes til en mulighed for udvikling af sport - Læs mere...

 

 • 29/11: Formand Ursula von der Leyen tager imod Manuela Schwesig, ministerpræsident i delstaten Mecklenburg-Vorpommern

 

 • 29/11: Pressekonference med kommissær Adina Vălean om EU-dronestrategi 2.0 - Læs mere...

 

 • 29/11: Ministermøde mellem EU og Organisationen af Stater i Afrika, Caribien og Stillehavet (OACSS)
  Efter tre år med fokus på de fremtidige forbindelser mellem EU og Organisationen af Stater i Afrika, Caribien og Stillehavet (OACSS) mødes de to parters ministre 29. november i Bruxelles for at udveksle synspunkter om de mange spørgsmål af betydning for partnerskabet.Den aktuelle geopolitiske sammenhæng, bl.a. fødevare- og energikrisen, står højt på dagsordenen.
  Ministrene skal også drøfte den nye EU-OACSS-partnerskabsaftale som forberedelse til undertegnelsen.
  Gennemførelsen af Cotonoupartnerskabsaftalen skal også drøftes med fokus på handel, økonomisk og finansielt samarbejde samt ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
  Ministrene vil også fokusere på EU's Global Gateway-strategi, dens relevans for ACS og gennemførelsen af NDICI – et globalt Europa. Under punktet om samarbejdet mellem EU og OACSS i internationale fora skal ministrene følge op på FN's klimakonference (COP27) og forberede FN's konference om biodiversitet (COP15) - Læs mere...

 

 • 30/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Emnerne forventes bl.a. at blive pakken om cirkulær økonomi II inkl. en politiske ramme for biobaseret, biologisk nedbrydeligt og komposterbart plast, revision af direktivet om emballage og emballageaffald for at styrke de vigtigste krav til emballage og sikre foranstaltninger og mål for forebyggelsen af emballageaffald på EU-plan og bæredygtigt forbrug af varer: fremme af reparation og genanvendelse (ret til reparation) en klimapakke inkl. certificering af kulstoffjernelse og revision af CO2-emissionsnormerne for tunge køretøjer samt sundhed og Ungarn - Læs mere...

 

 • 30/11: Formand Ursula von der Leyen tager imod Boris Rhein, ministerpræsident i delstaten Hessen

 

 • 1/12: Rådet (konkurrenceevne (det indre marked og industri)) / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: mikrochipforordningen, virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed og geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter - Læs mere...

 

 • 1/12: Formand Ursula von der Leyen i Irland
  Mødes med præsident Michael Higgins, med taoiseach Micheál Martin; holder tale for det irske parlament (Joint Houses of the Oireachtas) samt modtager Peter Sutherland Leadership Award

 

 

 • 2/12: Konferencen om Europas fremtid - feedback-arrangement
  De borgere, der deltog i de europæiske borgerpaneler, repræsentanter for de nationale borgerpaneler og nationale arrangementer samles i Europa-Parlamentets lokaler i Bruxelles den 2. december - Følg med live fra kl. 9:00

 

 • 2/12: Rådet (konkurrenceevne (forskning og rummet)) / Bruxelles
  Ministrene forventes at vedtage konklusioner om forskningsinfrastrukturer og den nye europæiske innovationsdagsorden og vil sigte mod at vedtage Rådets henstilling om retningslinjerne for vidensudnyttelse.
  Ministrene vil også have en orienterende debat med titlen "videnskab som et instrument til at lette politikudformningen i medlemsstaterne" samt en orienterende debat om udnyttelse af rumdata i EU - Læs mere...

 

-

 

 • 15-16/12: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
28. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark