Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. januar 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 5 - det sker...

Så er det igen topmøde uge og denne gang handler det om migration og den centrale Middelhavsrute og Libyen samt samt om et EU uden UK og 60-årsdagen for Romtraktaterne...Inden da står den bl.a. på energiunionen og så har vi i Danmark besøg af Valdis...

map-istock-thinkstock-web.jpg
 • 1/2: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive energiunionen og forberedelse af fredagens topmøde på Malta - Læs mere...
 • 3/2: Borgerdialog med Valdis Dombrovskis & Margrethe Vestager i København - Læs mere...
 • 3/2: Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne på Malta
  Emnerne bliver migration og EU's fremtid med 27 medlemslande - Læs mere...
 • 6/2: Rådet for Udenrigsanliggender

 • 7/2: Rådet for Almindelige Anliggender

 • 15/2: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 15. februar 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 9-10/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
30. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark