Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. januar 2018Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

EU i uge 5 - det sker

I denne uge handler det i EU om Brexitforhandlingerne, landbrugspolitik 2020, luftkvalitet, sundhedsteknologi, drikkevand, EU-kulturarv og så får vi besøg af Margrethe Vestager i København...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 29/1: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50))
  Emner: forhandlingsdirektiver og status for brexitforhandlingerne - Læs mere...
 • 29/1: Rådet (landbrug og fiskeri)
  På dagsordenen var bl.a. den fælles landbrugspolitik efter 2020 m.m. - Læs mere...
 • 30/1: Ministermøde om luftkvaliteten
  Bl.a. om nye foranstaltninger, der skal hjælpe EU-landene med at overholde miljøreglerne - Læs mere...
 • 31/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. sundhedsteknologi og drikkevand - Læs mere...
 • 31/1: Forslag til afgørelse i sag C-679/16 A
  Denne sag handler om, hvorvidt Espoo kommune i Finland skal give A, der er født i 1992 og som betragter Espoo som sin hjemkommune, personlig bistand i overensstemmelse med loven om tjenesteydelser og bistand givet på basis af handicap i Tallinn i Estland, hvor A har fulgt en tre år lang fuldtidsuddannelse i jura.
  A ansøgte i 2013 Espoos social- og sundhedskontor om ca. fem timers personlig bistand om ugen til shopping, tøjvask og rengøring. Da ansøgningen blev sendt, var A i færd med at flytte til Tallinn for at læse jura. A har cerebral parese og alvorlige bevægelsesproblemer og tvangsbevægelser.
  As ansøgning blev afvist med den begrundelse, at A havde anført, at han var i Tallinn fra mandag aften til torsdag hver uge og var i færd med at finde et midlertidigt sted at bo i Tallinn. As udlandsophold måtte opfattes som noget andet end lejlighedsvist ophold, selv om hans hjemkommune ikke ændrede sig. Kommunen var ikke forpligtet til at sørge for tjenester og bistand i udlande, eftersom hans ophold i udlandet kunne ligestilles med begrebet "sædvanligt opholdssted".
  Finlands øverste forvaltningsdomstol har spurgt Domstolen om affvisningen af bistand strider imod princippet om fri bevægelighed - Læs mere...
 • 31/1: Lancering af det europæiske år for kulturarv 2018 i Belgien med deltagelse af Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og kommissærkollegiet
  Den 31. januar 2018 vil Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og kommissærkollegiet deltage i lanceringen af det europæiske år for kulturarv i Belgien efter invitation fra Philippe Close, borgmester i Bruxelles.
  Lanceringen vil blive markeret med et tre-dimensionelt show med titlen "Tusinde refleksioner om Europa", hvor Kommissionsformand Jean-Claude Juncker, Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, samt de øvrige kommissærer vil være til stede.
  Baggrunden
  Formålet med det europæiske år for kulturarv er at øge opmærksomheden om den sociale og økonomiske vigtighed af kulturarv - Læs mere...
 • 1/2: Kommissionen fremlægger sit forslag til direktiv om kvaliteten af drikkevand - Læs mere...
 • 1/2: Forslag til afgørelse i sag C-25/17 Jehovas Vidner — Religiøst samfund
  De enkelte Jehovahs Vidner, der er medlemmer af det religiøse samfund, prædiker fra dør til dør og tager notater om møder mellem dem selv og personer uden for det religiøse samfund eller registrerer, at der ikke var nogen hjemme. Oplysningerne indsamles for at lette hukommelsen og er beregnet på at blive hentet frem og anvendt ved efterfølgende besøg. Oplysningerne indsamles uden de pågældende personers samtykke, og uden at de er vidende om, at disse oplysninger behandles. Oplysningerne kan for eksempel omfatte navne og adresser på de besøgte personer samt oplysninger om samtaler, der har været holdt om blandt andet personens religiøse overbevisning og familiesituation. Ifølge det religiøse samfund er der tale om uformel notattagning for private formål.
  Det religiøse samfund og dets menigheder organiserer dør til dør-missionsarbejde gennem opretholdelse af lokale kort, hvor områder deles op blandt de medlemmer, der foretager missionsarbejdet. Derudover vedligeholder menighederne missionsregistre, det vil sige oplysninger om, hvor meget tid et medlem har brugt på at promovere samfundet, tid brugt på missionsarbejde og så videre. Det religiøse samfund har instrueret sine medlemmer om at tage notater på samfundets oplysningsark i forbindelse med det missionsarbejde, som Jehovas Vidner udfører.
  Det religiøse samfunds menigheder har også lister over personer, der har bedt om ikke at blive besøgt af missionærer i deres hjem. De enkelte Jehovas Vidner anvender oplysningerne i dette register (afvisningsregister) i deres missionsarbejde.
  Behandlingen af disse oplysninger er ifølge den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse underlagt loven om beskyttelse af personoplysninger.
  Finlands øverste forvaltningsdomstol har anmodet Domstolen om en fortolkning af databeskyttelsesdirektivet, navnlig om undtagelserne til det materielle anvendelsesområde fastlagt i databeskyttelsesdirektivet skal fortolkes således, at indsamlingen og anden behandling af personoplysninger, som medlemmer af et religiøst samfund udfører i forbindelse med dør til dørprædiken, falder uden for direktivets anvendelsesområde - Læs mere...
 • 1-2/2: Ministrene for konkurrenceevne holder et uformelt møde i Sofia - Læs mere...
 • 1-2/2: Open PM²-konference – én fælles og åben projektforvaltningsmetodologi i EU
  Den 1.-2. februar 2018 organiserer Generaldirektoratet for Informationsteknologi, EU-Kommissionens IT-afdeling, den første konference om åben projektforvaltning Open Project Management (PM²) for at fremlægge måder, hvorpå den gratis og åbne projektforvaltningsmetodologi – som Kommissionen udviklede i 2007 – kan muliggøre bedre forløb af projekter i EU. Derudover vil konferencen hjælpe organisationer med at håndtere udfordringer, så projektforvaltning kan opnå gode resultater. På konferencen vil det også blive diskuteret, hvordan man samarbejder med andre organisationer og engagerer borgerne, og endelig vil kompleksiteten i forvaltningen af tjenesteydelsesleverandører og udliciterede projekter blive drøftet.
  Mariya Gabriel, kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, åbner konferencen. Den første dag vil der være hovedtalere, fremlægning af de vigtigste elementer i PM²-metodologien og casestudier, såsom WiFi4EU-projektet. Den følgende dag vil der være korte uddannelsesseminarer i PM².
  Baggrund:
  Open PM² er en gratis og åben version af den projektforvaltningsmetodologi, som Kommissionen udviklede i 2007, der står til rådighed for alle. Det er et af de instrumenter, som tilbydes af ISA²-programmet (interoperabilitetsløsninger for offentlige forvaltninger, virksomheder og enkeltpersoner), der koordineres af Generaldirektoratet for Informationsteknologi.
  EU-institutionerne har gennem de seneste årtier fået betydelig erfaring med projektforvaltning takket være forvaltningen af tusinder af projekter, programmer og tilskud. PM²-metodologien, der bygger på denne erfaring, udgør en grundlæggende projektmetodologi og letter forbedret ansvarlighed, gennemsigtighed, kommunikation og samarbejde omkring projekter i og på tværs af organisationer og medlemsstater - Læs mere...
  Begivenheden organiseres i samarbejde med Rådet for Den Europæiske Union, Regionsudvalget, Den Europæiske Centralbank og Tjenesten for EU's optræden udadtil.

 • 2-3/2: Margrethe Vestager er i København
  Hun holder bl.a. en tale ved den internationale "demokratiske debat i en kompleks verden" på CBS og mødes med Thomas Friborg og Ludvig Wier, der er forskere ved Institut for økonomi, Københavns Universitet. Vestager mødes også med Gabriel Zucman, adjunkt ved Berkeley, University of California.
  Lørdag holder kommissæren en tale ved Europabevægelsens "Taskforce"-seminar.
 • 9/2: Market Access Day - Tilmeldingsfrist fredag den 2. februar...!
  Ved du, hvordan du kan bruge EU-systemet til at fjerne markedsbarrierer for din virksomhed? Hvis ikke - så afsæt to timer til et gratis arrangement den 9. februar i København. Her vil eksperter fra EU-Kommissionen fortælle, hvordan din virksomhed kan få hjælp fra Kommissionen og de mange EU-ambassader rundt omkring i verden - Læs mere...
 • 22-23/3: Det Europæiske Råd i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
29. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark