Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse8. december 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 50 - 2023 - det sker...

Årets sidste topmøde finder sted torsdag-fredag - andre af ugens emner er bl.a. fiskeri i 2024 og en pakken om forsvar af demokratiet  

December 2023

 

 

 • 10-11/12: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles
  Fiskeriministrene vil sigte mod at nå til politisk enighed om forslaget om fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2024 og ligeledes for 2025 og 2026 for visse bestandes vedkommende samt om forslaget om fiskerimuligheder i Middelhavet og Sortehavet for 2024.
  Ministrene vil drøfte markedssituationen, også i lyset af Ruslands angrebskrig mod Ukraine samt status over de trategiske planer under den fælles landbrugspolitik, genomteknikker, bæredygtig anvendelse af pesticider, planteformeringsmateriale og forstligt formeringsmateriale

 

 • 11/12: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles
  Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender), som ledes af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, vil begynde med en uformel udveksling af synspunkter med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba.
  Rådet vil derefter drøfte den russiske aggression mod Ukraine og situationen i Israel, Gazastriben og regionen.
  Ministrene vil også udveksle synspunkter om Sahel og den udenrigspolitiske dimension af økonomisk sikkerhed.

 

 • 11/12: Ursula von der Leyen i Strasbourg
  Tager imod Mandred Weber, formand for Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet samt tager imod Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet

 

 • 11/12: Udenrigsministermøde i Det Østlige Partnerskab / Bruxelles
  Ministermødet i Det Østlige Partnerskab samler EU's udenrigsministre og deres kolleger fra fem af de seks lande i Det Østlige Partnerskab (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine) under ledelse af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell. EU-kommissær Olivér Várhelyi vil også deltage i mødet

 

 

 • 12/12: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes at blive en pakken om forsvar af demokratiet inkl. lovgivning om indførelse af harmoniserede gennemsigtighedskrav i det indre marked til interesserepræsentationsaktiviteter, som udføres på vegne af tredjelande; henstilling om inklusive og modstandsdygtige valgprocesser i Unionen og forbedring af effektiviteten og den europæiske karakter ved afholdelsen af 2024-valget til Europa-Parlamentet samt en henstilling om at fremme inddragelse og effektiv deltagelse af borgere og civilsamfundets organisationer i processen med udformning af offentlige politikker samt om indefrosne russiske aktiver

 

 • 12/12: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles
  Ministrene vil forberede Det Europæiske Råds møde 14.-15. december 2023 ved at drøfte et udkast til konklusioner.
  Rådet vil også bl.a. blive opfordret til at godkende konklusioner om: evalueringen af sin årlige dialog om retsstatsprincippet, udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen samt om håndtering af demografiske ændringer i Europa

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 • 21-22/3-2024: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
8. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark