Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. december 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 51 - det sker

I denne sidste EUge inden jul og nytår kommer det bl.a. til at handle om Brexit, visum, investeringer samt om Polen plus om en række afgørelser fra domstolen...

Jul
 • 18/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi - Læs mere...
 • 20/12: Kommissionens ugentlige møde -
  Emnerne forventes bl.a. at blive Brexit og de næste forhandlinger, visum, kapitalmarkedsunionen og investeringer samt Polen - Læs mere...
 • 20/12: Dom i sag C-255/16 - Falbert
  I 2003 blev den danske lovgivning ændret med indførelse af et forbud mod spil, lotterier og væddemål uden bevilling og reklame for spil og lotterier (nu ophævet, da det blev anset for at være for restriktivt for etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser i henhold til EU's regler). I løbet af den tid, hvor denne ændringslovgivningen var i kraft, blev der offentliggjort annoncer på Ekstra Bladets website, som reklamerede firmaer, der tilbød spil eller væddemål i Denmark, på trods af at Ekstra Bladet ikke havde bevilling til dette fra Skatteministeriet. Anklagemyndigheden indledte derfor en sag mod Ekstra Bladets chefredaktør, Bent Falbert, m.fl.
  Den danske domstol anmoder Domstolen om at tage stilling til, om den lovgivning, som Anklagemyndigheden benytter som grundlag for retsforfølgning, skulle have været anmeldt til Kommissionen i henhold til informationsproceduredirektivet, fordi lovgivningen, da den blev indført, rent faktisk udvidede forbuddet til specifikt at omfatte onlinespil, hvilket kan udgøre en teknisk forskrift og dermed kræve anmeldelse til Kommissionen - Læs mere...
 • 20/12: Forslag til afgørelse i sag C-480/16 Fidelity Funds
  Fidelity Funds er investeringsfonde hjemmehørende i Luxembourg og Det Forenede Kongerige.
  I henhold til EU-lovgivningen er de underlagt hjemlandstilsyn i henholdsvis Luxembourg og Det Forenede Kongerige. Tilsynsmyndighederne i deres hjemlande har udstedt et "EU-pas" til dem, og de har ret til at markedsføre deres aktiviteter og tjenesteydelser i andre EU-medlemsstater.
  Fidelity Funds beskattes ikke i deres respektive hjemlande af realiserede og ikkerealiserede kapitalgevinster, og de har heller ikke nogen forpligtelse til at tilbageholde kildeskat ved udbetalinger til investorer. Gevinster beskattes gennem beskatning af investorerne i henhold til lovgivningen i det land, hvor den enkelte investor er skattepligtig.
  Fidelity Funds er åben over for at have danske investorer, men de markedsfører ikke aktivt deres aktiviteter i Danmark. Det har derfor i deres øjne ikke været nødvendigt at overholde en udlodningspolitik eller tilpasse deres bestemmelser, så de overholder kravene til udloddende investeringsfonde, som disse er defineret i dansk skattelovgivning.
  I de verserende sager ved nationale retsinstanser har Fidelity Funds stillet krav om tilbagebetaling af kildeskat af udbytter udloddet af danske firmaer til dem i perioden 2000 til 2009.
  Østre Landsret spørger Domstolen om en skatteordning, hvor ikkedanske institutter for kollektiv investering beskattes ved kilden af udbytter udloddet af danske firmaer, strider mod EU-lovgivningen, når tilsvarende danske institutter kan opnå en undtagelse for kildebeskatning - Læs mere...
 • 20/12: Dom i sag C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi - Læs mere...

 • 1/1/18: Det bulgarske formandskab - 1. halvår 2018
 • 1/1/18: Det Europæiske År for Kulturarv (2018) - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
18. december 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark