Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. december 2018Repræsentationen i Danmark

EU i uge 51 - det sker...

I denne sidste uge inden jul kommer det bl.a. til at handle om fiskerimuligheder for 2019 i Atlanterhavet og Nordsøen, McDonald-skat, bioøkonomiske strategi, Brexit og Storbritanniens udtræden af EU, ren energi og gasdirektivet, CO2...

Glædelig EU-jul...
 • 17/12: Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Kosovo
  Tredje møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Kosovo skal gøre status over forbindelserne mellem EU og Kosovo - Læs mere...
 • 17/12: Kommissionen offentliggør ikke-fortrolig udgave af afgørelsen, som konkluderer, at Luxembourg ikke har givet McDonald’s selektiv skattebehandling
  Europa-Kommissionen konkluderede den 19. september 2018, at ikke-beskatningen af visse af McDonald's indtægter i Luxembourg ikke udgjorde ulovlig statsstøtte, da det er i overensstemmelse med de nationale skattebestemmelser og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Luxembourg og USA - Læs mere...
 • 17-18/12: Forum på højt plan for Afrika og Europa: Samarbejde i den digitale tidsalder
  Præsident for Republikken Rwanda, Paul Kagame, som nuværende formand for Den Afrikanske Union, og Forbundskansler for Republikken Østrig, Sebastian Kurz, som formand for det roterende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union, inviterer afrikanske og europæiske stats- og regeringsledere, administrerende direktører for store globale virksomheder samt innovative iværksættere og interessenter til at deltage i et forum på højt plan for Afrika og Europa.
  Forummets tema "Samarbejde i den digitale tidsalder" sætter fokus på innovation og digitalisering som vigtige faktorer for vores fremtidige udvikling, så alle kan få gavn af den igangværende digitale omstilling. Der bliver i høj grad skabt innovation i både Afrika og Europa med mange kreative nye virksomheder, som tilbyder løsninger på forskellige nye udfordringer, og dette forum er en mulighed for at fremvise disse løsninger og lære af hinanden.
  Jean-Claude Juncker, Johannes Hahn, Andrus Ansip og Mariya Gabriel deltager også - Læs mere...
 • 17-18/12: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Fiskerimuligheder for 2019 i Atlanterhavet og Nordsøen, fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 og EU's bioøkonomiske strategi - Læs mere...
 • 18/12: Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbien
  Stabiliserings- og associeringsrådet skal gennemgå status for de bilaterale forbindelser mellem EU og Serbien - Læs mere...
 • 19/12: Forslag til afgørelse af sagerne C-202/18 Rimšēvičs mod Republikken Letland og C-238/18 Den Europæiske Centralbank mod Republikken Letland - Pressemeddelelse
  Ilmārs Rimšēvičs er direktær for Letlands centralbank. Det lettiske kontor for forhindring og bekæmpelse af korruption fjernede ham fra denne stilling grundet anklager om korruption ved en afgørelse af den 19. februar 2018.12.14
  Ilmārs Rimšēvičs kræver i sag C-202/18, at Domstolen bør erklære, at han blev fjernet fra sin stilling på ulovlig vis ved afgørelsen af den 19 februar 2018. Rimšēvičs kræver endvidere, at Domstolen erklærer, at sikkerhedsforanstaltningen, der forbyder udøvelse af visse erhvervsaktiviteter er ulovlig — det var på baggrund heraf, at han blev forbudt at udøve sine funktioner som direktør for Letlands centralbank og fra at udøve de rettigheder, der er forbundet med dette erhverv. Og endelig kræver Rimšēvičs, at Domstolen erklærer, at begrænsningerne på at udøve hvervet som medlem af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank og de rettigheder, der er forbundet med dette hverv, erklæres for at være ulovlige.
  I sag C-238/18 kræver Den Europæiske Centralbank, at Domstolen skal kræve, at Letland overgiver alle de relevante oplysninger vedrørende den igangværende undersøgelse, som kontoret for forhindring og bekæmpelse af korruption har igangsat af direktøren for den lettiske centralbank, og at Domstolen skal erklære, at Letland har overtrådt EU-lovgivningen ved at fjerne direktøren for Letlands centralbank fra sit embede, førend han blev dømt af en uafhængig domstol, som havde efterprøvet sagens realiteter, og uden— hvis det skulle blive bekræftet af de beviser, Letland måtte tilvejebringe — tilstedeværelse af nogle ekstraordinære omstændigheder, der kunne retfærdiggøre, at direktøren blev fjernet.
 • 19/12: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Et af emnerne forventes at bliver Brexit og Storbritanniens udtræden af EU - Læs mere...
 • 19/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi))
  Emnerne bliver bl.a. klimaændringer, ren energi, Connecting Europe-faciliteten (CEF) samt gasdirektivet - Læs mere...
 • 19/12: Dom i sag C-572/17 Syed
  Imran Syed havde en butik i Gamla Stan i Stockholm, hvor han solgte tøj og tilbehør med rockmusikmotiver. Salget af forskellige varer, der var såkaldt piratkopierede varer, førte til en overtrædelse af en række sagsøgeres varemærkerettigheder og copyright. Varer blev både fundet i butikken og på et lager forbundet med butikken og på et lager i Bandhagen i en anden del af Stockholm. Imran Syed har under retssagen erklæret, at butikken rimeligt regelmæssigt blev fyldt op med varer fra lagrene.
  Sveriges højesteret har spurgt Domstolen om, der også kan være tale om overtrædelse af ophavsmandens eneret til distribution, når varer med et beskyttet motiv ulovligt sættes til salg i en butik, og personen, der udbyder varerne til salg, også har varer med identiske motiver på et lager (enten i forbindelse med butikken eller på et andet sted)- Læs mere...
 • 20/12: Rådet (miljø) mødes i Bruxelles
  Ministrene skal bl.a. tale om CO2-emissionsstandarder for lastbiler og busser, reduktion af drivhusgasemissionerne, engangsplast samt CO2-standarder for personbiler og varevogne - Læs mere...

Dette er den sidste "EU - det sker..." i år - vi ses til et nyt spændende EU-år i 2019:

 • 1/1-2019: Rumænien overtager formandskabet for EU
 • 5/1-19: Margrethe Vestager er på Nyborg Strand: Hun holder en hovedtale ved Det Radikale Venstres nytårsseminar
 • 10-11/1-2019: Kommissærkollegiet besøger Rumænien
 • 24-25/2-19: Topmøde mellem EU og Den Arabiske Liga
 • 21-22/3-2019: Det Europæiske Råd
 • 29-30/3-2019: Brexit...!?
 • 9/5-2019: Europadag og topmøde om Europas fremtid i Sibiu/Rumænien
 • 26/5-2019: EP-valg i Danmark
  Valg til Europa-Parlamentet bliver afholdt i EU mellem torsdag den 23. maj og søndag den 26. maj 2019 - valget afholdes i Danmark søndag den 26. maj...
 • 13-16/6-2019: EU @ Folkemødet
 • 9/11-2019: 30-årsdagen for Berlin-murens fald...

Detaljer

Publikationsdato
21. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark