Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse20. december 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU i uge 51 - det sker...

Oven på torsdagens topmøde har vi i denne uge et miljø-råds møde mandag og Kommissionens sidste møde i år onsdag...

December 2021
 • 20/12: Rådet for Miljø
  Ministrene opfordres til at notere sig situationsrapporten om "Fit for 55"-pakken og udveksle synspunkter om de sager i pakken, der hører under Miljørådets ansvarsområde, formandskabet skal forelægge ministrene en situationsrapport om status for drøftelserne om lovgivningen om batterier og udtjente batterier og ministrene vil drøfte EU's jordbundsstrategi for 2030, som Kommissionen fremlagde 17. november 2021 - Læs mere...

 

 • 20/12-14/3: Høring om reduktion af kulstofemissioner: revision af emissionsstandarderne for tunge køretøjer - Læs mere...

 

 • 21/12: Margrethe Vestager mødes via videokonference med Nicolai Wammen

 

 • 21/12-27/3: Høring om planteformeringsmateriale og forstligt formeringsmateriale (reviderede regler) - Læs mere...

 

 • 21/12-29/3: Høring om civilretligt samarbejde: EU-dækkende beskyttelse af sårbare voksne - Læs mere...

 

 • 21/12-8/4: Høring om opgradering af digital selskabsret - Læs mere...

 

 • 22/12: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at handle om om egne indtægter, initiativ til bekæmpelse af brugen af skuffeselskaber og forslag vedrørende gennemførelsen af OECD’s globale aftale om effektiv minimumsbeskatning - Læs mere...

 

 • 22/12-16/3: Høring om jernbanetransport og revision af retningslinjerne for statsstøtte - Læs mere...

 

 • 1/1-2022: Frankrig overtager formandskabet for EU - Læs mere...

-

 • 24-25/3-2022: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
20. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark