Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. februar 2017Repræsentationen i Danmark

EU i uge 6 - det sker...

I denne EUge handler det om EU's miljøpolitik, Rusland, Ukraine, Libyen, Egypten og fredsprocessen i Mellemøsten, EU-solidaritetskorps samt om omfordeling og genbosætning...Og så er det på torsdag vi har borgerdialog i København med EU's social- og...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 6/2: Revisionen af miljøreglernes gennemførelse
  Kommissionen fremlægger revisionen af miljøreglernes gennemførelse, der er et redskab til at forbedre gennemførelsen af EU's miljøpolitik - Læs mere...

 • 6/2: Rådet for Udenrigsanliggender
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Rusland, Ukraine, Libyen, Egypten og fredsprocessen i Mellemøsten - Læs mere...

 • 6/2: Høring om det europæiske solidaritetskorps.
  Europa-Kommissionen lancerer offentlig høring om den nærmere udformning af det europæiske solidaritetskorps - Læs mere...

 • 7/2: Rådet for Almindelige Anliggender
  Ministrene skal bl.a. tale om næste topmøde, økonomi, sikkerhed og eksterne forbindelser samt om en bæredygtig europæisk fremtid - Læs mere...

 • 8/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: 9. rapport om omfordeling og genbosætning - Læs mere...

 • 8/2: Kommissionen offentliggør sin 9. rapport om omfordeling og genbosætning
  Europa-Kommissionen fremlægger sin niende fremskridtsrapport om EU's nødordninger om omfordeling og genbosætning - Læs mere...

 • 8-9/2: Marianne Thyssen - kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet besøger Danmark - Læs mere...

 • 9/2: Borgerdialog om arbejdsmarkedet med Thyssen på Arbejdermuseet i København- Læs mere...
 • 15/2: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 15. februar 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 9-10/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • Marts: Tredje rapport om partnerskabsrammen om migration
  Kommissionen vil vedtage den tredje fremskridtsrapport om partnerskabsrammen om migration, der følger op på alle de foranstaltninger, der er gennemført siden lanceringen af partnerskabsrammen i juni 2016. Fremskridtsrapporten vil indgå i de drøftelser, som de europæiske stats- og regeringschefer skal have den 16. marts 2017.
  Baggrunden:
  Kommissionen foreslog i juni 2016 en ny ramme for partnerskaber med tredjelande under den europæiske dagsorden for migration. Det Europæiske Råd godkendte partnerskabsrammen på mødet i juni 2016 og opfordrede til, at den gennemføres hurtigt, idet der lægges ud med et begrænset antal lande.

Detaljer

Publikationsdato
6. februar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark