Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. februar 2019Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

EU i uge 6 - det sker...

EUge 6 handler bl.a. om bekæmpelse af hadefuld tale på internettet, Den Arabiske Liga, elektronisk bevismateriale,elektroniske EU-patientjournaler, EU's industri og forskning, Brexit, en række domstolssager og en prognose for den europæisk økonomi...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 4/2: Kommissionen offentliggør den fjerde evaluering af EU's adfærdskodeks for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet - Læs mere...
 • 4/2: Ministermøde mellem EU og Den Arabiske Liga - Læs mere...
 • 5/6: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Manfred Weber, formand for Europa-Parlamentets EPP-gruppe
 • 5/2: Kommissionen fremlægger forslag om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om adgang på tværs af grænserne til elektronisk bevismateriale i forbindelse med strafferetligt samarbejde - Læs mere...
 • 5-6/2: En stærkere og mere konkurrencedygtig industri i EU: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker åbner EU's industridage 2019
  På tirsdag den 5. februar vil kommissionsformand Jean-Claude Juncker officielt åbne den 3. årlige udgave af EU's industridage. Begivenheden er Kommissionens årlige flagskibskonference om industripolitik, som vil samle vigtige repræsentanter for industrien, offentlige myndigheder og civilsamfundet til diskussioner om fremtiden for EU's industri i lyset af Kommissionens strategi fra 2017 om industripolitik. Jyrki Katainen, Kommissionens næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, og Margrethe Vestager, kommissær med ansvar for konkurrence, deltager i begivenheden, som også vil have deltagelse af Kristalina Georgieva, midlertidig formand for Verdensbanken, og Li Yong, generaldirektør for UNIDO's (FN's organisation for industriel udvikling). Juncker-Kommissionen hjælper med at få Europas industrier til fortsat at være globale ledere inden for innovation, digitalisering og dekarbonisering. Investeringsplanen har allerede udløst mere end 370 mia. EUR i investeringer i hele EU. Takket være det indre marked har EU-virksomheder adgang til mere forskelligartede og billigere inputs af højere kvalitet, og de er derfor mere konkurrencedygtige globalt. Rundbordsmødet på højt plan om industrien vil diskutere tendenser og udfordringer, som de europæiske industrier står over for frem til 2030. Kommissionen vil løfte sløret for de foreløbige anbefalinger fra ekspertgruppen om strategiske værdikæder. Næstformand Katainen vil åbne det første møde i Circular Plastics Alliance – et initiativ, som Kommissionen lancerede i december 2018, som samler producenter og forbrugere af genanvendt plastic om det mål at genanvende mindst 10 mio. ton plastic i nye produkter inden 2025. Forummet Unge Industriledere vil mødes for første gang for at engagere unge i denne debat. Parallelt hermed vil der blive afholdt en række begivenheder i 18 EU-lande, som en del af EU's industriuge - Læs mere...
 • 6/2: Forslag til afgørelse i sag C-591/17 Østrig mod Tyskland - Pressemeddelelse...
  Østrig indledte en traktatbrudssag mod Tyskland, hvori Østrig hævdede, at Forbundsrepublikken Tyskland har overtrådt EU-lovgivningen ved gennem en lov om infrastrukturafgifter at have indført en afgift for passagerbiler, samtidig med at ejere af tyskregistrerede passagerbiler blev givet et skattefradrag.
  Den tyske lov om infrastrukturafgifter stiller krav til alle brugere af det tyske motorvejsnetværk om at betale en infrastrukturafgift i forhold til bilens emissionsklasse. Brugere af vejene, som er bosiddende i Tyskland, modtager dog en kompensation af mindst samme størrelse gennem et skattefradrag, som er nedfældet i loven om afgift på motorkøretøjer. Republikken Østrig er af den opfattelse, at disse to foranstaltninger takket være deres sammenkobling i tid og indhold må vurderes som et hele efter EU-lovgivningen, og at en sådan lovgivning medfører indirekte diskrimination på grundlag af nationalitet - Læs mere...
 • 6/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Et af emnerne bliver en henstilling fra Kommissionen om udarbejdelse af et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler - Læs mere...
 • 6/2: Forslag til afgørelse i sag C-724/17 Skanska Industrial Solutions Oy
  Et kartel, der også kunne påvirke handel mellem medlemsstater, har fungeret i hele Finland på asfaltmarkedet. Kartellet har forårsaget skade, navnlig overfor kommuner og staten, som er ansvarlige for anlæg og vedligehold af veje.
  Konkurrencemyndighederne foretog uanmeldte kontrolbesøg hos flere virksomheder i asfaltsektoren i marts 2002 for at undersøge en mistanke om konkurrencebegrænsning. Den 31. marts 2004 foreslog myndigheden at syv asfaltvirksomheder skulle pålægges tvangsbøder.
  Sagen om tvangsbøderne blev endeligt afgjort ved en kendelse i Korkein hallinto-oikeus (den øverste administrative domstol), som pålagde virksomhederne tvangsbøder grundet deres adfærd, der var i strid med national lov og EU-lovgivning om konkurrencebegrænsning. Den øverste administrative domstol konkluderede, at princippet om økonomisk efterfølger, der siger, at en straf for konkurrencebegrænsning kan pålægges en anden aktør end den aktør, der rent faktisk begik overtrædelsen, er anerkendt i Domstolen retspraksis. Princippet var dermed en essentiel og generelt anerkendt del af paneuropæisk konkurrencelov. Skanska Industrial Solutions Oy blev pålagt en tvangsbøde på baggrund af firmaets egen adfærd og Sata-Asfaltti Oys adfærd. NCC Industry Oy blev pålagt en tvangsbøde på baggrund af Interasfaltti Oys adfærd og det samme blev Asfaltmix Oy på baggrund af Asfalttineliö Oys adfærd.
  Adskillige kommuner og staten stillede krav om kompensation for skader, som asfaltkartellet havde forårsaget.
  Finlands højesteret har stillet Domstolen en række spørgsmål om ansvar for at yde skadeserstatning for skader forårsaget af et kartel - Læs mere...
 • 6-7/2: Videnskaben møder parlamenter. Forsknings rolle i politisk beslutningstagning i det 21. århundrede
  Den 6.-7. februar vil Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, som også er ansvarlig for Det Fælles Forskningscenter, være vært for en konference på højt plan om vigtigheden af forskning i vore dages politiske beslutningsprocesser. Diskussionerne vil dække både, hvordan kunstig intelligens kan påvirke vores liv, og hvordan vi kan opbygge modstandsdygtige samfund og engagere borgere i beslutningstagning - Læs mere...
  Baggrund:
  2019 er et afgørende år i Europa. Borgere i EU vil stemme og indikere, hvilken retning de vil have, at unionen skal gå i. Deres valg vil blive påvirket af forskellige faktorer – deres værdier, opfattelser, bekymringer og håb vedrørende teknologiske opbrud og demografiske forandringer og deres forståelse af de store spørgsmål, som vi står over for.
  Europa-Kommissionens fælles forskningscenter giver videnskabeligt baserede råd til beslutningstagere om mange af de emner, som borgerne er særligt interesserede i. Gennem "Videnskaben møder parlamenter" vil Kommissionen vise den nyeste viden, som staten har om disse emner, og deltagerne vil blive opfordret til at diskutere, hvordan videnskab kan spille en større rolle i politisk beslutningstagning i det 21. århundrede.
 • 6-8/2: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene/Bukarest - Læs mere...
 • 7/2: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker mødes med Theresa May
 • 7/2: Dom i sag C-322/17/Bogatu om retten til familieydelser - Læs mere...
 • 7/2: Europæisk økonomisk prognose – vinter 2019 bliver offentliggjort - Læs mere...
 • 7/2: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Martin Schulz, tidligere formand for Europa-Parlamentet
 • 8/2: Europa-Parlamentets skatteudvalg kommer til Danmark for at grave i Danske Bank-skandalen - Læs mere...

-

 • 28/2: Sidste frist for at deltage i konkurrencen for offentlige forvaltninger...!
  Kommissionen inviterer offentlige forvaltninger til at deltage i anden udgave af Sharing & Reuse-prisen, der organiseres som en del af ISA²-programmets indsats for deling og genbrug - Læs mere...

-

 • 21-22/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
4. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark