Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse11. februar 2022Repræsentationen i Danmark

EU i uge 7 - det sker...

Ugens emner er bl.a. forsvar, rumpakke, dom i sagerne om fællesskabsrettens grundsætninger mht. Ungarn og Polen, topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union samt sikkerhedskonferencen i München...

Februar 2022

 

 • 13-14/2: Uformelt møde mellem handelsministrene i Marseille - Læs mere...

 

 • 14/2: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Colombias præsident, Iván Duque Márquez. Hun modtager også Manfred Weber, Iratxe García-Pérez og Stéphane Séjourné, formænd for henholdsvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Gruppen Renew Europe i Europa-Parlamentet

 

 • 14-15/2: Uformelt møde mellem ministrene for arbejde, beskæftigelse og sociale anliggender i Bordeaux - Læs mere...

 

 • 14-17/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. Bekæmpelse af kræft, forholdet mellem Rusland og Ukraine, sikkert legetøj, retsstaten, covid-certifikat, regler for vejafgifter, offshore vedvarende energi og beskyttelse af arbejdstagere mod giftige stoffer - Læs mere...

 

 • 14/2-9/5: Intellektuel ejendomsret: ny ramme for standard-essentielle patenter - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 15/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive at blive en forsvarspakke med en meddelelse om Kommissionens bidrag til Europas sikkerhed og forsvar (titel endnu ikke bekræftet), en køreplan for kritiske teknologier inden for sikkerhed og forsvar samt en rumpakke, EU’s strategi for styring af trafikken i rummet samt opbygning af et rumbaseret globalt EU-system til sikker kommunikation - Læs mere...

 

 • 15/2-10/5: Pakkerejser: gennemgang af EU-reglerne - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 16/2: Dom i sagerne sag C-156/21 og sag C-157/21 om fællesskabsrettens grundsætninger mht. Ungarn og Polen
  Ungarn og Polen hævder i disse sager, at Domstolen bør annullere forordning (EU, Euratom) 2020/2092, subsidiært visse af dens artikler.
  Domstolen skal afgøre om, forordning 2020/2092, som indeholder en mekanisme til i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget at beskytte det mod medlemsstaters overtrædelser af retsstatsprincippet, er vedtaget på et passende retsgrundlag, og om den er kompatibel med en række bestemmelser i primær lov, navnlig artikel 7 i Traktaten om Den Europæiske Union.
  Domstolen sættes i plenum, hvilket er den passende sammensætning for afgørelse af sager af ”særlig vigtighed” (artikel 16 i Statutten for Den Europæiske Unions Domstol) - Pressemeddelelse...

 

 • 16/2: Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i begivenheden “Vaccinelighed for Afrika”, som er organiseret i fællesskab af BioNTech SE og kENUP Foundation

 

 • 16/2: Uformelt møde mellem de europæiske ministre med ansvar for rummet i Toulouse - Læs mere...

 

 • 17/2: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Egyptens præsident, Abdel Fattah El-Sisi, og Tjekkiets premierminister, Petr Fiala

 

 • 17/2: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) holder kl. 14:00 pressemøde om status vedrørende sine covid-19-aktiviteter - Læs mere...

 

 • 17/2: Josep Borrell deltager i mødet for NATO’s forsvarsministre

 

 • 17-18/2: Topmøde mellem Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union  / Bruxelles
  Topmødet mellem EU og Den Afrikanske Union, som skal finde sted den 17. og 18. februar 2022, vil være en vigtig mulighed for at styrke partnerskabet mellem de to kontinenter på baggrund af fælles samarbejdsprioriteter for de kommende år. Det vil også være den første store lejlighed til at lancere konkrete resultater i forbindelse med Global Gateway. Ursula von der Leyen og Josep Borrell deltager - Læs mere...

 

 • 18-20/2: Sikkerhedskonference i München
  Ursula von der Leyen holder en tale ved sikkerhedskonferencen. Borrell, Schinas, Johansson, Simson og McGuinness deltager også - Læs mere...

 

 • 20/2: Konferencen om Europas Fremtid  - lad din stemme blive hørt!
  Sørg for at få dine event og debat rapporter ind i den digitale platform før den 20. februar – så kommer dit feedback med i den store feedback rapport som udkommer den 17. marts.
  Muligheden for at deltage i debatten om Europa’s fremtid vil fortsætte på den digitale platform, og bliver sammefatte i et sidste feedback efter den 9. maj.
  Tre interim rapporeter om borgernes debatter på den digitale platform er allerede udkommet og kan læses inde på platformen. Feedback rapporter er blevet brugt i arbejdet med de nationale og europæiske borger paneler og plenar konferencer - Læs mere...
  De sidste to borgerpaneler finder stad 11-13 februar og 25-27 februar...

 

-

 

 • 24-25/3-2022: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
11. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark