Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse21. februar 2022Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 8 - det sker...

I denne uge handler det bl.a. om Rusland og Ukraine, erhvervsmæssigt hold og salg af hunde, datalov samt retfærdig og bæredygtig økonomi og dom i sag om Danske Slagtermestre og statsstøtte...

Februar 2022

 

 • 21/2: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Udenrigsministrene skal drøfte den seneste udvikling i Ruslands militære opbygning omkring Ukraine og have en drøftelse om sikkerhedssituationen i Europa samt tale om klimadiplomati, Bosnien-Hercegovina, situationen i Mali og Det Fælles Råd for Den Europæiske Union og Golfsstaternes Samarbejdsråd - Læs mere...

 

 • 21/2: Maroš Šefčovič modtager Kristel Van der Elst, administrerende direktør i Global Foresight Group, og leder sammen med Det Forenede Kongeriges udenrigsminister Liz Truss et møde i Bruxelles i Det Blandede Udvalg EU-Det Forenede Kongerige - Læs mere...

 

 • 21/2: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles
  Landbrugsministrene skal drøfte Kommissionens forslag til en forordning om skovrydningsfrie produkter.Forslaget omhandler skovrydning og skovforringelse forårsaget af produktionen af råvarer (som f.eks. kaffe, soja og træ), som EU importerer fra andre lande. Den nye lovgivning sigter mod at mindske EU's indvirkning på skovrydning og dermed bidrage til at bekæmpe klimaændringer og beskytte biodiversiteten.Den orienterende debat vil være baseret på en note udarbejdet af det franske formandskab.
  Ministrene skal drøfte, hvordan sammenhængen mellem landbrugs- og handelspolitikken kan forbedres for bedre at bidrage til målene i den europæiske grønne pagt. Resultatet af drøftelsen vil være retningsgivende for Kommissionens arbejde med fremtidig lovgivning om anvendelsen af sundheds- og miljøregler for landbrugsfødevarer.
  Ministrene skal også drøfte den nuværende markedssituation med særlig henvisning til landbrugsprodukter.
  Kommissionen vil fremlægge oplysninger om en rapport om plantesundhedsspørgsmål. Den danske delegation vil orientere ministrene om EU-lovgivningen om erhvervsmæssigt hold og salg af hunde - Læs mere...

 

 • 21-22/2: Uformelt møde mellem transportministrene i Le Bourget, Frankrig - Læs mere...

 

 • 21/2-21/3: Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: beskyttelse af arbejdstagerne mod eksponering for kemikalier (bly og di-isocyanater) - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 21/2-21/3: Vi skal gøre det europæiske statistiske system klar til fremtiden - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 

 • 22/2: Kommissær Ylva Johansson rejser til Polen for at drøfte situationen på grænsen med Belarus og i Ukraine

 

 • 22/2: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles
  Emner: indsatskapacitet og modstandsdygtighed, høring om retsstatsprincippet i Polen og konferencen om Europas fremtid - Læs mere...

 

 • 22/2-17/5: Forurening med mikroplast: tiltag til at reducere dens miljøpåvirkning - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 22/2-22/3: Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering for asbest - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 23/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes at blive datalov (herunder revision af databasedirektivet) samt en retfærdig og bæredygtig økonomi - Læs mere...

 

 • 23/2: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Norges statsminister Jonas Gahr Støre - Læs mere...

 

 • 24/2: Forslag til afgørelse i sag C-99/21P Danske Slagtermestre  om statsstøtte
  Med sin afgørelse C (2018) 2259 final af 19. april 2018 i statsstøttesag SA.37433 (2017 / FC) – Danmark konkluderede Kommissionen, at det bidrag, som er indført ved lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. ikke giver bestemte virksomheder nogen fordel og derfor ikke udgør statsstøtte.
  Danske Slagtermestre anlagde sag ved Retten med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse. Ved kendelse af 1. december 2020 i sag T-486/18 besluttede Retten, at Danske Slagtermestre hverken havde påvist, at brancheorganisationens medlemmer i særlig grad var påvirket af den omhandlede foranstaltning, eller hvilke medlemmer, der i særdeleshed var påvirket af den. Brancheorganisationen havde heller ikke påvist en væsentlig påvirkning af dens konkurrencemæssige stilling. Danske Slagtermestre havde derfor ikke påvist, at den indklagede afgørelse kunne forringe brancheorganisationens medlemmers konkurrencemæssige stilling, og at den derfor havde en umiddelbar virkning på deres retsstilling, navnlig deres ret til ikke at blive udsat for en konkurrence, der fordrejes af nævnte foranstaltning.
  Danske Slagtermestre har anket Rettens kendelse til Domstolen - Læs mere om sagen...
   

 

 • 24/2: Rådet for Konkurrenceevne / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: virksomheders bæredygtighedsrapportering, udenlandske subsidier, mobilitetsøkosystemer og den grønne omstilling samt lovpakken om europæiske chips - Læs mere...

 

 • 24/2: Virginijus Sinkevičius modtager repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer

 

 • 24/2: Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd om Ukraine m.m. - Læs mere...

 

 • 24/2-24/3: Sikkerheds- og grænseforvaltning — rapport om styrkelse af kontrollen ved EU's ydre grænser - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 24/2-24/3: Antimikrobiel resistens: henstilling om mere handling - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 25/2: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles
  Emne: Ukraine - Læs mere...

 

 

 • 25-26/2: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene i Paris - Læs mere...

 

 • 25-27/2: Konferencen om Europas fremtids - borgerpanel om “En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og idræt/Digital omstilling” mødes i Dublin - Pressemeddelelse...
  Læs mere...

 

 • 25/2-20/5: Revision af direktivet om kørekort - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 25/2-20/5: Cross-border enforcement of road traffic rules - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

-

 

 • 24-25/3-2022: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
21. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark