Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse22. marts 2024Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU over påsken 2024 - det sker...

Fra den 31. marts er Bulgarien og Rumænien med i Schengenområdet og den 4.-5. april er der EU-US møde i Handels- og Teknologirådet (TTC)

Æg

OBS: I uge 14 er der IKKE møde i Kommissionen...

 

 

 • 25/3: Rådet for Miljø / Bruxelles
  EU's miljøministre skal have orienterende debatter om den foreslåede målrettede revision af affaldsrammedirektivet og om forordningen om forebyggelse af tab af granulat for at mindske mikroplastforurening.
  Ministrene skal også udveksle synspunkter om den nylige meddelelse fra Kommissionen 6. februar 2024 om klimamål for 2040. Under "Eventuelt" vil Kommissionen fremlægge sin midtvejsevaluering af ottende miljøhandlingsprogram og sin nylige meddelelse om klimarisikostyring

 

 

 • 26/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles
  På grundlag af en orientering ved Europa-Kommissionen skal landbrugsministrene udveksle synspunkter om hurtige og strukturelle svar på krisesituationen i landbrugssektoren. Drøftelsen sker som opfølgning af det arbejde, som Kommissionen har udført efter samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri) 26. februar 2024.
  Rådet skal desuden drøfte markedssituationen, særlig efter Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Ukraines minister for landbrugspolitik og fødevarer, Mykola Solskyj, forventes også at tale til Rådet.
   

 

 • 27/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Kommissionen ventes bl.a. at komme med et fælles europæisk eksamensbevis inkl. en meddelelse om en plan for et fælles europæisk eksamensbevis, en henstilling om attraktive og bæredygtige karrierer inden for videregående uddannelse og en henstilling om et europæisk kvalitetssikrings- og anerkendelsessystem

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 • 17-18/4: Uformeldt møde i Det Europæiske Råd

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
22. marts 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark