Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse7. juli 2023Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU over sommeren 2023 - det sker...

Se her hvad der bl.a. sker i EU hen over sommeren - Der er stort set ingen møder i august og Kommissionens første møde efter sommeren forventes at blive den 6. september...

sommer

 

 

 

 

 

 • 5/7: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Handlede bl.a. om bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, hajfinner, Retsstatsrapporten + den strategiske fremsynsrapport

 

 • 10/7: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: formandskabets prioriteter, EU's langsigtede budget og den årlige dialog om retsstatsprincippet

 

 

 • 10-13/7: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. EU-naturgenopretningslov, mikrochipproduktion, energibesparelsesmål og beskyttelse af journalister m.fl.

 

 • 11/7: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Forventes bl.a. at handle om en pakken om grønnere transport, initiativet om virtuelle verdener og en revision af direktivet om ofres rettigheder

 

 • 11-12/7: NATO-topmøde, Vilnius
  Ursula von der Leyen deltager også...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 19/7: Kommissærkollegiets seminar - forberedelser til "Unionens tilstand"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 31/7-15/9: Retsakten om digitale markeder: Kommissionen efterlyser forslag til en skabelon for indrapportering af de forbrugerprofileringsteknikker, der anvendes på platforme.
  Kommissionen lancerer høring om et udkast til en skabelon til beskrivelse af forbrugerprofileringsteknikker, som anvendes af gatekeepere på centrale platformstjenester. Gatekeepere er forpligtet til at indsende en beskrivelse til Kommissionen i henhold til retsakten om digitale markeder (DMA). Alle interesserede parter har seks uger til via EUSurvey at indsende deres forslag til udkastet (indtil 15. september 2023).

-

 

 • 3/8-30/9: Regler for mærkning af tekstiler (revision) - Kommissionen vil gerne høre din mening...
  Med dette initiativ revideres EU's regler for mærkning af tekstiler ved at indføre omfattende krav til fysisk og digital mærkning af tekstiler og relaterede produkter

 

 

 

 

 

-

13/9: State of the Union - Kommissionens formand, Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand

-

6/10: Det Europæiske Råd / Granada

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
7. juli 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark