Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse1. juli 2021

EU over sommeren - det sker...

Se her hvad der bl.a. sker i EU hen over sommeren...

Sommer 2021

 

 • 1/7: Slovenien overtager formandskabet for EU - Læs mere...

 

 • 3/7: Et forbud mod visse engangsplastprodukter træder i kraft, og mærkningskrav træder i kraft
  Medlemsstaterne skal,
  i henhold til EU-reglerne fra 2019 om engangsplast, inden den 3. juli i år sikre sig, at visse engangsplastprodukter ikke længere markedsføres i EU. Det drejer sig om udvalgte produkter, hvor der findes plastfrie alternativer til overkommelige priser: vatpinde, bestik, tallerkener, sugerør, rørepinde og ballonpinde samt bægre, føde- og drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren og alle produkter fremstillet af oxonedbrydelig plast. For andre plastprodukter som f.eks. fiskeredskaber, engangsplastposer, flasker, føde- og drikkevarebeholdere beregnet til umiddelbar fortæring, indpakningsposer og -folier, tobaksfiltre, hygiejneartikler og vådservietter finder andre foranstaltninger anvendelse. Disse foranstaltninger omfatter begrænsning af brugen og forbruget af dem, forebyggelse af henkastning af dem ved hjælp af krav om mærkning, ordninger for udvidet producentansvar ("forureneren betaler-princippet"), oplysningskampagner og krav til produktdesign - Læs mere...

 

 • 5/7: Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i Berlinprocessen (topmødet om det vestlige Balkan) (via videokonference) - Læs mere...

 

 • 5/7: Ny undersøgelse: Europæerne betragter klimaændringerne som det alvorligste problem, verden står over for - Læs mere...

 

 • 5-8/7: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...

 

 

 • 6/7: Kommissionens ugentlige møde/Strasbourg
  Emnerne bliver en fornyet strategi om bæredygtig finansiering samt oprettelse af en lovgivningspakke om EU-standard for grønne obligationer - Læs mere...

 

 

 • 7/7: Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i Europa-Parlamentets plenarforsamlingsdebat om konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 24. og 25. juni 2021

 

 • 7/7: Midtvejsevalueringen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet - Læs mere...

 

 • 8/7: Dom i sag C-71/20 VAS Shipping om besætningsmedlemmer og arbejdstilladelser
  Det danskregistrerede partnerskab VAS Shipping ApS, som er operatøren i sølovens betydning, for så vidt angår fire partrederier bestående af forskellige svenske anpartsselskaber (delejere), er tiltalt i Østre Landsret for i perioden fra den 22. august 2010 til den 22. august 2011 at have anløbet danske havne mere end 25 gange med fire fartøjer registreret i Dansk Internationalt Skibsregister DIS) med besætningsmedlemmer fra tredjelande (det vil sige lande uden for EU og EØS), selv om disse besætningsmedlemmer ikke havde en arbejdstilladelse eller var undtaget fra kravet i udlændingeloven om at have en sådan tilladelse.
  Østre Landsret har spurgt Domstolen om EU-lovgivningen udelukker, at en medlemsstat kan have lovgivning, som kræver at besætningsmedlemmer fra tredjelande på et fartøj, som sejler under en medlemsstats flag og er ejet af en skibsejer, som er borger i en anden EU-medlemsstat, skal have en arbejdstilladelse, med mindre fartøjet højest anløber medlemsstatens havne 25 gange over en periode løbende regnet et  år bagud - Læs mere om sagen...

 

 • 8/7: Kommissionsformand Ursula von der Leyen besøger Cypern og Kroatien i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten/NextGenerationEU og de nationale genopretnings- og resiliensplaner

 

 • 11/7: Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i mindeceremonien i forbindelse med 77-årsdagen for massakren i Campo di Fossoli

 

 • 12/7: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles - Læs mere...

 

 

 • 13/7: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Bruxelles - Læs mere...

 

 • 13/7: Politisk aftale om Århusforordningen: Kommissionen glæder sig over øget offentlig kontrol med EU's miljøretsakter - Læs mere...

 

 • 13/7: Møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Bosnien-Hercegovina i Bruxelles  Læs mere...

 

 • 14/7: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emner: Kommissionen forventes at fremlægge ’Klar til 55’-lovpakken, der vil være en væsentlig forudsætning for, at EU når målet om 55% reduktion i CO2-udledninger i 2030 og CO2-neutralitet i 2050. Derudover er EU's skovstrategi på dagsordenen - Læs mere...

 

 

 

 • 15/7: Kommissionen anlægger sag mod UNGARN og POLEN for krænkelser af LGBTIQ-personers grundlæggende rettigheder - Læs mere...

 

 • 16/7: Kommissionen godkender Irlands genopretnings- og resiliensplan - Læs mere...

 

 • 16/7: Kommissionen foreslår en ny strategi til at beskytte og genskabe skove i EU - Læs mere...

 

 • 19/7: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles - Læs mere...

 

 • 19/7: Kommissionen godkender Tjekkiets genopretnings- og resiliensplan på 7 mia. EUR - Læs mere...

 

 • 20/7: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Forventede emner: den årlige rapport om retsstatsprincippet 2021, en hvidvaskpakke, der bl.a. indeholder et forslag om oprettelse af Den Europæiske Myndighed for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme, samt et forslag om en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side vedrørende Gibraltar - Læs mere...

 

 • 26/7: Uformel videokonference mellem økonomi- og finansministrene - Læs mere...

 

 • 9/8: Kommissionen indleder offentlig høring vedrørende revision af EU-lovgivningen om fareklassificering, -mærkning og -emballering af kemikalier - Læs mere...

 

 • 12-22/8: World Pride i København og Malmø - EU’s ligestillingskommissær Helena Dalli deltager den 17. august - Læs mere...

 

 

 • 31/8 Rådet (retlige og indre anliggender)
  Ekstraordinær samling mellem indenrigsministrene for at drøfte situationen i Afghanistan - Læs mere...

 

 • 31/8: Kommissionen indleder offentlig høring vedrørende en beredskabsplan for transport - Læs mere...

 

-

 • 15/9: State of the Union - Kommissionens formand, Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand 2021 - Læs mere...

 

 • 21-22/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

 

Detaljer

Publikationsdato
1. juli 2021