Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse18. juli 2022Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU over sommeren - det sker...

Se her hvad der bl.a. sker i EU hen over sommeren - Kommissionens første møde efter sommeren forventes at blive den 7. september...

sommer

 

 • 18/7: Rådet (landbrug og fiskeri) / Bruxelles - Læs mere...

 

 • 18/7: Rådet (udenrigsanliggender) / Bruxelles - Læs mere...

 

 • 19/7: Samarbejdsrådet EU-Aserbajdsjan  / Bruxelles - Læs mere...

 

 • 19-20/7: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (det indre marked og industri) / Prag - Læs mere...

 

 • 19/7-25/10: Vi skal gøre det europæiske statistiske system klar til fremtiden - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 20/7: Kommissionens ugentlige møde
  Et af emnerne bliver hvordan vi kan spare på gassen nu for at holde varmen til vinter- Læs mere...

 

 • 20/7-14/9: Reform af EU's toldlovgivning - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 21-22/7: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (forskning) / Prag - Læs mere...

 

 • 22/7-2/9: Det fælles forsknings- og udviklingsprogram "Et aktivt liv længst muligt i eget hjem" – endelig evaluering - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 25/7-17/10: Tæl dine transportemissioner – "CountEmissions EU" - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 26/7: Det 8. miljøhandlingsprogram fremlægges - Læs mere...

 

 • 26/7: Ekstraordinær samling i Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) / Bruxelles - Læs mere...

 

 • 28/7: Indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund for 2022
  Danmark indtager andenpladsen - Læs mere...

 

 • 28/7-12/9: Midtvejsevaluering af Erasmus+ 2021-27 og endelig evaluering af Erasmus+ 2014-20 - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 28/7-22/9: Vederlag til musikere og pladeproducenter fra tredjelande (ikke-EU-lande) for indspillet musik, der spilles i EU - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 29/7: Kommissionen offentliggør den årlige undersøgelse af byrden for 2021 om EU's indsats for at forenkle lovgivningen - Læs mere...

 

 • 31/7: Sidste frist for at søge civilsamfundsprisen 2022 fra EØSU's med fokus på to temaer: de unge og Ukraine - Læs mere...

 

 • 1/8: Regler for gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagerne i EU
  Landene skal senest i dag have gennemført direktivet i deres nationale lovgivning - Læs mere...

 

 • 1/8-16/9: Digital uddannelse: forudsætninger for succes - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 1/8-16/9: Digitale færdigheder: forbedring af udbuddet - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 1/8-24/10: Jordbundens sundhed: beskyttelse, bæredygtig forvaltning og genopretning af jordbunden i EU - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 2/8: Nye rettigheder, som skal forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv, træder i kraft - Læs mere...

 

 • 4/8-1/9: Evaluering af de eksterne finansieringsinstrumenter for de flerårige finansielle rammer (2014-2020 og 2021-2027) - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 5/8-28/10: Det indre marked – forslag til et lovgivningsinitiativ om foreningers aktiviteter på tværs af grænserne - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 9/8-3/10: EU's konkurrencelovgivning – evaluering af gruppefritagelsesforordningen for konsortier - Kommissionen vil gerne høre din mening - Pressemeddelelse - Læs mere...

 

 • 10/8: Kommissionens afgørelse om statsstøtte og finansieringen af Post Danmarks befordringspligt - Læs mere...

 

 • 16/8-22/11: Flodinformationstjenester: revision af EU-reglerne - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 18/8-30/9: Den sociale økonomi – udvikling af rammebetingelser - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 25/8: Møde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" - Læs mere...

 

 • 25/8-17/11: EU's skove: ny EU-ramme for skovovervågning og strategiske planer - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 25-28/8: EU @ “Det Europæiske Folkemøde” i Mariager - Læs mere...

 

 • 30/8: Topmøde på Bornholm om energiforsyning og grøn omstilling
  Ud over fem stats- og regeringschefer deltager også Ursula von der Leyen. Energiministrene, EU’s energikommissær Kadri Simson og repræsentanter fra energiselskaber og elsystemoperatører i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland vil også deltage i topmødet. Det samme vil direktøren for EU’s agentur for energitilsynsmyndigheder - Læs mere...

 

 • 31/8: Sidste frist for at ansøge om at blive trainee hos Kommissionen i 5 måneder med start fra marts 2023 - Læs mere...

 

-

 • 14/9: State of the Union - Kommissionens formand, Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstan

-

 • 20-21/10: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
18. juli 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark