Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. august 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU-støtte til Bavarian Nordics vaccineproduktion

Den Europæiske Union støtter biotekselskabet Bavarian Nordic med et lån på 30 mio. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Lånet er garanteret inden for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er kernen i...

Bavarian Nordic

Bavarian Nordic vil bruge finansieringen til at opføre og udstyre en fyldelinje på selskabets eksisterende produktionssted i Kvistgård og herved fremskynde ibrugtagningen af avancerede bioteknologiske produktionsprocesser og -teknologier til fremstillingen af vacciner. Det nye anlæg vil kunne håndtere aseptiske flydende, frysetørrede og levende biologiske produkter og betyder, at det samlede produktionsareal udvides med op til 1 200 m2. Finansieringen vil dække en del af anlægsudgifterne til projektet, der løber fra 2018 til 2020.

Baggrundsoplysninger:

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. I 2017 stillede Banken godt 1 mia. EUR til rådighed i form af lån til danske projekter, en absolut rekord, inden for forskellige sektorer, herunder servicesektoren, industrien og SMV'er.

Bavarian Nordic er med sine over 400 medarbejdere et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, fremstilling og salg af innovative behandlinger af infektionssygdomme og cancer. Selskabet, der blev grundlagt i Kvistgård i 1994 og børsnoteret på den danske fondsbørs i 1998, beskæftiger sig med forskning og udvikling og driver desuden et fremstillingsanlæg i kommerciel skala. Bavarian Nordic spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af overførbare sygdomme, navnlig ebola. Desuden leverer Bavarian Nordic et vigtigt bidrag til det europæiske sikkerhedsinitiativ med udviklingen af forsvarsmekanismer mod potentielle trusler fra bioterrorisme, f.eks. kopper.

Investeringsplanen for Europa har fokus på at styrke europæiske investeringer for at skabe job og vækst. Det opnås med mere intelligent brug af nye og eksisterende finansielle midler, ved at fjerne forhindringer for investeringer, synliggøre og yde teknisk bistand til investeringsprojekter. Investeringsplanen har allerede givet resultater. De hidtil (pr. juli 2018) godkendte projekter og aftaler til finansiering inden for EFSI forventes at mobilisere investeringer for i alt 335 mia. EUR i 28 medlemsstater og at støtte 700 000 SMV'er. I september 2017 blev Rådet og Europa-Parlamentet enige om at udvide EFSI ved at give den mere slagkraft, øge varigheden og udbygge dens styrker.

18. JUNI 2021
Pressemeddelelse

Detaljer

Publikationsdato
9. august 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark