Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. november 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU-støtte til dansk klimaomstilling

Gennem Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO), som Kommissionen har vedtaget, vil Danmark modtage næsten 670,- mio. kr. (ca. 89 mio. €) i EU-tilskud til støtte for landets indsats for at opnå klimaneutralitet inden 2050.

Denmark

FRO vil bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne med 70 % inden 2030 og samtidig sikre, at denne omstilling ikke lader nogen i stikken.

De områder, der især vil få gavn af finansieringen, er Nord- og Sydjylland. Nordjylland skal omdanne drivhusgasintensive produktionsprocesser, f.eks. i cementindustrien, til mere klimavenlige processer. I Sønderjylland skal konsekvenserne af udfasningen af produktionen af fossile brændstoffer i Nordsøen afbødes.

FRO-midlerne vil blive investeret i forskning og innovation med henblik på at udvikle alternativer til CO2-udledende brændstoffer. De vil støtte små og mellemstore virksomheders overgang til processer i den cirkulære økonomi ved at gøre bedre brug af materialer og grønne teknologier. Desuden forventes 10.200 arbejdstagere i de forurenende industrier at blive opkvalificeret og omskolet.

I de såkaldte territoriale planer for retfærdig omstilling identificeres de områder, der vil modtage støtte fra FRO efter en dialog med Kommissionen og lokale partnere inden for rammerne af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne for 2021-2027. Kommissionen godkendte partnerskabsaftalen med Danmark i maj 2022. Planerne giver også mulighed for finansiering under InvestEU (en ordning for retfærdig omstilling) og lånefaciliteten for den offentlige sektor for retfærdig omstilling (hvor Kommissionens tilskud kombineres med lån fra Den Europæiske Investeringsbank).

Læs mere om Fonden for Retfærdig Omstilling

Detaljer

Publikationsdato
25. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark