Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. april 2018Repræsentationen i Danmark

EU vil fuldstændig forbyde udendørs brug af pesticider, der kan skade bier...

Medlemsstaternes repræsentanter i et stående udvalg har fredag den 27. april bakket op om Europa-Kommissionens forslag om at begrænse anvendelsen af tre aktive stoffer (imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, kendt som "neonicotinoider")...

Bier

Det er vigtigt for Kommissionen at beskytte bier, eftersom det påvirker biodiversitet, fødevareproduktion og miljøet. De aftalte begrænsninger går videre end de foranstaltninger, der allerede har været på plads siden 2013. Al udendørs anvendelse af de tre stoffer vil blive forbudt, og de pågældende neonicotinoider vil kun blive tilladt i permanente drivhuse, hvor der ikke kan forventes nogen kontakt med bier.

Forordningen vil i de kommende uger blive vedtaget af Europa-Kommissionen, og den vil træde i kraft ved årets udgang.

Detaljer

Publikationsdato
27. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark