Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. oktober 20219 min læsetid

#EUiDK @ Kulturnatten i København

Du møde #EUiDK i kulturnatten i København fredag den 15. oktober: Europas grønne og digitale omstilling – hvad betyder det og hvad skal det overhovedet til for?

Grøn sommerfugl - flyvende

Oplev det magiske lysshow, som glider over vores bygning, så snart det bliver mørkt.

Tidspunkt: 18:00 - 23:00

Europa-Huset
Gothersgade 115
1123 København K
https://oplev-europa.eu/

 

En grøn og digital omstilling af Europa

Hvorfor?

Den grønne omstilling

En grøn omstilling betyder, at vi skal ændre den måde, vores samfund er strukturerede på, men også på den måde vores økonomiske system hænger sammen. Det skal vi, fordi det nu er fuldstændig beviseligt, at der udledes mere CO2 i atmosfæren, end den kan holde til og det forsager derfor nogle voldsomme forandringer i klimaet. Derudover bruger vi hvert år samlet set flere ressourcer, end kloden kan nå at regenerere på den samme tid. Det er det, som hvert år markeres med offentliggørelsen af Earth Overshoot Day. I år faldt den dato på d. 29. juli for hele kloden, mens datoen for Danmark allerede var d. 26. marts. Det betyder altså, at hvis hele verdens befolkning opførte sig, som vi gør i Danmark, ville kloden løbe tør for de ressourcer, vi har til rådighed i år allerede d. 26. marts. Derfor vil EU lave en plan for, hvordan vi kan ændre, den måde ressourcer bruges og mængden af CO2, der udledes i atmosfæren.

Lilla sommerfugl - siddende

Den digitale omstilling

I Danmark er vi allerede ret langt fremme i vores brug at teknologi og digitalisering i hverdagen. Tænk blot på dit NemID og Rejsekortet. Derudover er det en sjældenhed at befinde sig et sted i Danmark, hvor du ikke kan komme på internettet. Men sådan er det ikke alle steder i EU. Samtidig betyder den stigende digitalisering, at vi stifter bekendtskab med en hel masse nye udfordringer. Vi har været vidne til, hvordan hacking kan ramme demokratiske processer og set unge mennesker blive udsat for identitetstyveri og afpresning. Samtidig er der en masse teknologiske processer og muligheder, som vi får brug for at udvikle og kunne bruge på tværs af EU, hvis vi skal nå i mål med ambitionen om at være klimaneutrale i 2050. Derfor vil EU lave en strategi for, hvordan vi med digitaliseringen kan sikre sunde, bæredygtige og demokratiske samfund, hvor den enkeltes frihed ikke er i fare.

Hvad?

Den grønne omstilling

Målet for Europas Grønne Pagt er, at gøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent inden 2050. EU-samarbejdet var i sin helt spæde start egentlig kun et økonomisk fællesskab, derfor er det også meget naturligt, at planen for den grønne omstilling har visioner for det økonomiske aspekt. Målet er derfor også at give EU en konkurrencefordel ved at være først til at udvikle nødvendige teknologier, materialer og modeller. Det er samtidig også en plan, der skal sikre, at borgerne i EU-landene ikke er sårbare overfor, om udenrigspolitiske dagsordener kan komme til at betyde, at de ikke har råd til, eller mulighed for, at varme deres hjem op. Allerede i dag har 80 millioner EU-borgere svært ved at betale deres elregninger. Derfor vil man arbejde for, at grøn energi kan sikre en stabil energiforsyning til overkommelige priser. Mens Europas Grønne Pagt er en mere overordnet strategiplan, blev man i juli i år enige om en mere konkret delplan Fit for 55. Målet med denne planpakke er at sikre, at man når klimaneutralitet i 2050 gennem forskellige forslag, der alle arbejder hen mod et reduktionsmål på 55 pct. i 2030. Deraf titlen Fit for 55.

Et af de vigtigere elementer af Fit for 55-planen er en såkaldt CO2-grænsetilpasningsmekanisme. EU har som sagt en ambition om at være klimaneutral i 2050. For at nå den ambition er man nødt til at se på, hvilke initiativer og regler man kan fastætte for at sikre, at virksomheder sænker eller helt neutraliserer deres udledninger. Denne mekanisme skal derfor sørge for, at hvis en produktionsvirksomhed ikke ønsker at leve op til disse initiativer og regler så bare kan flytte virksomheden til et land uden for EU, som ikke har samme ambition og reglement. Mekanismen er udarbejdet, så den overholder de internationale forpligtelser, vi er en del af – eksempelvis Verdenshandelsorganisationens regler. Du kan læse mere om CO2-grænsetilpasningsmekanismen her. Du kan også læse mere om Fit for 55-planen her.

Samtidig er en digital omstilling også nødvendig som led i den grønne omstilling, da vi får brug for teknologier til eksempelvis at udbygge et sikkert energinet. Men også så vi kan bruge data og 5G til at udvikle et mere miljøvenligt landbrug.

Den digitale omstilling

Man har i flere år haft fokus på digitale tiltag i EU. Men det var først med den nye Europa-Kommission i 2019, at en digital omstilling blev et konkret og prioriteret mål for EU. Man har derfor lavet en plan for den digitale omstilling under titlen Et Europa klar til den digitale tidsalder. I planen har man blandt andet fokus på, hvordan kunstig intelligens og data kan bruges til at udvikle et bedre sundhedssystem. Samtidig har vi især under den seneste tids nedlukninger i forbindelse med COVID-19 fået øjnene op for, hvordan vi kan bruge teknologi til at forbedre vores arbejde, men også at vi kan bruge digitale løsninger som en del af undervisningen. COVID-19 har desuden gjort det meget tydeligt for os, hvor vigtigt hurtige, digitale løsninger kan være for vores samfund i tilfælde af krisetider og i sundhedssektoren.

I takt med den stigende digitaliseringen følger også nogle udfordringer, som vi i mange år har haft systemer for at regulere i den fysiske verden. Derfor er det en særlig prioritet i planen at bekæmpe misinformation og sikre, at borgeres rettigheder også overholdes i den digitale verden. Man har prioriteret, at de mange nye, digitale platforme skal reguleres og afkræves at leve op til visse standarder med udgangspunkt i EUs værdier. Værdierne er menneskelig værdighed, frihed, ligestilling, retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder.

Derudover er den grønne omstilling også et essentielt fokus i planen. Vi skal nemlig bruge digitale løsninger i den grønne omstilling til at tracke vores ressourceforbrug og udregne, hvordan vi bruger vores ressourcer bedre og mere effektivt. Vi kan eksempelvis regne på, hvordan vi kan designe materialer, så de kan genbruges eller genanvendes. På den måde er den digitale omstilling helt essentiel for, at vi kan nå i mål med vores grønne omstilling. 

Grøn sommerfugl - siddende

Hvordan?

Den grønne omstilling

Når så stor en ændring skal ske i hvert eneste EU-land, er det vigtigt, at befolkningerne ikke bliver nervøse for, om den grønne omstilling betyder, at de mister deres job; ikke vil kunne få opvarmet deres huse, eller om de vil have råd til at komme på ferie med børnene. Derfor har EU eksempelvis besluttet at skabe Fonden for Retfærdig Omstilling, som skal sikre en retfærdig omstilling. Samtidig er det blandt andet også en del af strategien at arbejde for en uafhængig energiforsyning med overkommelige priser og at man vil sørge for at skabe nye jobs til dem, der vil miste deres nuværende job, fordi det strider mod en grøn omstilling.

Du kan læse mere om strategien og de forskellige områder via linket her. Omstillingen til grøn energi står for en stor del af planen og du kan læse meget mere om dét område via linket her.

Den digitale omstilling

Når vi ser på det internationale samfund, er der de seneste år sket rigtig meget på det digitale område. Især Kina og USA har været rigtig hurtige til at udvikle en del smarte, teknologiske løsninger som eksempelvis Google og TikTok. Men blot fordi noget er smart, er det ikke nødvendigvis det samme, som at det er sikkert. Derfor vil EU udvikle teknologiske løsninger, der har udgangspunkt i EU’s værdier og udvikle løsninger på et niveau, hvor de kan konkurrere internationalt og være med til at udbrede sikre, digitale standarder. En anden del af den digitale omstilling er det helt lavpraktiske i en ny beslutning om, at alle opladere skal være ens. Det betyder, at du sagtens kan få strøm på din telefon hjemme hos din søster, selvom hun har en iPhone og du har en Samsung.

Et andet eksempel er en udarbejdelse af et adfærdskodeks. Det skal modarbejde desinformation. Her er planen at få så mange digitale platforme som muligt til at være medunderskrivere, så man på den måde kan sikre en adfærdsændring og bevidsthed. Tidligere i oktober blev det meldt ud, at platforme som Vimeo og Clubhouse er meldt som potentielle underskrivere. Du kan læse mere om kodekset og processen her.

Et tredje tiltag har fokus på data. Formålet med tiltaget er, at der på tværs af sektorer skal være fri tilgængelighed til data for alle inden for EU. Samtidig skal det sikres, at EU-lovgivning om privatlivets fred, databeskyttelse og konkurrence overholdes. På den måde skal vi som borgere kunne være sikre på, at der kan udvikles bedre løsninger for eksempelvis sundhedssektoren, uden at det betyder, at vi er gået på kompromis med vores privatliv. På den måde vil man kunne bruge data til at udvikle bedre og mere målrettet diagnosticering og dermed også kunne give den enkelte borger en bedre medicinsk behandling. Du kan læse mere om initiativerne og datastrategien her.

Lilla sommerfugl - flyvende

Baggrund

Hver gang, der har været valg til Europa-Parlamentet, bliver en ny Europa-Kommission nedsat. I 2019 blev den tidligere tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, udnævnt til at være formand for den nye Europa-Kommission. Mens den tidligere danske økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, blev udnævnt til at være næstformand med ansvaret for den ene af de to øverst prioriterede dagsordener i Ursula von der Leyens kommissionsperiode – den digitale omstilling af Europa. Den tidligere hollandske udenrigsminister Frans Timmermans blev ligeledes udnævnt til næstformand og fik derudover ansvaret for den anden af de to øverst prioriterede dagsorden – den grønne omstilling. Herunder EUs første klimalov og hele den grønne omstillings pagt, som går under titlen European Green Deal eller Europas Grønne Pagt. Kort efter udnævnelsen af kommissionsformanden og kommisærerne afholdes der typisk et møde, hvor strategien for perioden præsenteres. I 2019 præsenterede von der Leyen sin strategi og her spillede den grønne omstilling og den digitale omstilling en helt særlig, vigtig rolle. Det ses derfor også afspejlet i prioriteringen af de to næstformænds fokusområder.

 

Prøv lykken, og oplev de sjoveste eventyr

Der var engang... Sådan starter alle gode eventyr!

Læg mobilen for en stund, og oplev et af H. C. Andersens sjoveste eventyr med historiefortæller Anette Jahn fra Måle Fortælleteater.

Og hvis du ikke kan få fortællinger nok, kan du gå på opdagelse i vores besøgscenter Oplev Europa, hvor du kan prøve kræfter med vores lykkehjul og vinde præmier.

Eller opleve det magiske lysshow, som glider over vores bygning, så snart det bliver mørkt.

Tidspunkt: 18:00 - 23:00

Europa-Huset
Gothersgade 115
1123 København K
https://oplev-europa.eu/

Detaljer

Publikationsdato
15. oktober 2021