Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. oktober 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Europa-Parlamentet godkender reviderede regler om audiovisuelle medier i EU

De nye regler, der er en del af strategien om det digitale indre marked, baner vejen for mere retfærdige lovgivningsmæssige rammer for hele den audiovisuelle sektor, herunder bl.a. platforme for on-demand-tjenester og videodeling.

Nye regler om audiovisuelle medier i EU

De nye regler fremmer europæiske audiovisuelle produktioner og sikrer uafhængigheden for de myndigheder, der fører tilsyn på det audiovisuelle område, og øger beskyttelsen af mindreårige og styrker kampen mod hadefulde ytringer i alt audiovisuelt indhold.

Det nye direktiv vil desuden fremme europæiske værker ved at garantere en andel på 30 % europæiske værker i on-demand-kataloger og fastholder oprindelseslandsprincippet som hjørnestenen i EU's lovgivning på det audiovisuelle område. Det vil blive mere tydeligt, hvilket medlemslands regler der gælder i de enkelte tilfælde.

Rådet vil vedtage direktivet i de kommende uger, hvorefter det vil træde i kraft ved årets udgang.

Når direktivet er formelt vedtaget, vil medlemsstaterne have 21 måneder til at gennemføre det nye direktiv i deres nationale lovgivning.

Detaljer

Publikationsdato
2. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark