Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. december 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Europa sætter fart på overgangen til ren mobilitet...!

Parlamentet og Rådet er nået til politisk enighed om strenge regler for dekarbonisering og modernisering af mobilitetssektoren. De blev foreløbig enige om nye CO2-emissionsstandarder for biler og lette varevogne i EU for tiden efter 2020, og...

biler-rog-thinkstock-istock-web.jpg

Aftalen er en del af pakken om ren mobilitetog et skridt i retning af modernisering af mobiliseringssektoren i Europa, så den er klar til at blive klimaneutral i andet halvdel af århundredet. Pakken om ren mobilitet blev foreslået for at sikre, at Europa tager afgørende skridt til at mindske emissionerne inden for transport og samtidig forbliver konkurrencedygtigt. Dermed opfylder vi vores forpligtelser i henhold til Parisaftalen, mens vi satser på at forbedre luftkvaliteten til fordel for alle europæere. Lovforslaget indgår i gennemførelsen af Junckerkommissionens prioritet om at skabe en solid energiunion og en fremadskuende klimapolitik.

De næste skridt:

Efter denne politiske aftale skal forordningen formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Når de begge har vedtaget den i løbet af de kommende måneder, offentliggøres forordningen i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft omgående.

Detaljer

Publikationsdato
17. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark