Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juni 2019Repræsentationen i Danmark

Europa støtter SMV’er og små mid-caps på Færøerne og i Grønland

• BankNordik udsteder op til 300 mio. kr. (40 mio. EUR) i nye lån til færøske og grønlandske selskaber med InnovFin-garanti fra den Europæiske Investeringsfond• Projektet er støttet af EU-budgettet under Investeringsplanen for Europa...

Europa støtter SMV’er og små mid-caps på Færøerne og i Grønland

BankNordik har indgået en aftale med den Europæiske Investeringsfond (EIF) under InnovFin SME-garantifaciliteten. Garantiaftalen gør det muligt for BankNordik at udstede op til 300 mio. kr. af nye lån med konkurrencedygtige vilkår til lokale SMV’er og små ’mid-caps’. Aftalen er støttet af den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), hjertet af Investeringsplanen for Europa. InnovFin-garantien vil gøre det muligt for EIF at stille garanti for op til 50% af de tab, der er forbundet med BankNordiks udlån, som er omfattet af InnovFin, og dette giver incitament til at finansiere innovative SMV’er og små ’mid-caps’ på konkurrencedygtige vilkår. Garantier betyder ligeledes en bedre rente for låntageren.

Árni Ellefsen, administrerende direktør i BankNordik, udtaler: ”Vi er meget glade for samarbejdet med EIF, som bringer InnovFin-garantien til vores erhvervskunder på Færøerne og Grønland. InnovFin-garantien vil forbedre mulighederne for at få finansiering for sunde, innovative SMV’er i BankNordik, samtidig med at banken bevarer sin fornuftige kreditpolitik. Vi er overbeviste om, at samarbejdet vil give et reelt bidrag til den fortsatte vækst i begge økonomier i de kommende år.”

Jyrki Katainen, Europa-Kommissionens næstformand, ansvarlig for arbejde, vækst, investering og konkurrenceevne, siger: "Virksomheder, der er små, nye, innovative - eller alle tre - har ofte vanskeligt ved få adgang til bankfinansiering. Det er bestemt tilfældet i den arktiske region, hvor størstedelen af virksomhederne er små pga. størrelsen af den samlede økonomi. Det kan være specielt udfordrende at få lån i udkanten af Grønland. Det er her, at InnovFin-programmet og EU-budgetgarantien spiller en afgørende rolle. Takket være denne nye aftale mellem den Europæiske Investeringsfond og BankNordik vil virksomhederne på Færøerne og Grønland opleve en mærkbar forbedring af deres adgang til finansiering med op til 300 millioner kroner til rådighed til nye lån."

EIFs administrerende direktør, Pier Luigi Gilibert, tilføjer: “Dette samarbejde bekræfter, er Europa er der for alle, både i hjertet af kontinentet og i periferien. Færøerne og Grønland oplever de samme udfordringer med adgang til finansiering som SMV’er og små mid-caps på kontinentet, og EIF er glad for at kunne hjælpe til med at forbedre denne situation in hele Europa.”

-------------------------------------

Baggrundsinformation

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er en del af Den Europæiske Investeringsbankgruppe. Dens centrale mission er at støtte Europas mikro-, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ved at hjælpe dem med at få adgang til finansiering. EIF designer og udvikler venture- og vækstkapital, garantier og mikrofinansieringsinstrumenter, der specifikt retter sig mod dette markedssegment. I denne rolle fremmer EIF EU-målene til støtte for innovation, forskning og udvikling, iværksætteri, vækst og beskæftigelse.

BankNordik er en stærk finanskoncern med bankvirksomhed i Grønland, på Færøerne og i Danmark. I vores over 100-årige historie har vi serviceret vores kunder gennem tykt og tyndt. Vores kundepleje bygger på et fundament af bundsolid økonomi og vores kerneværdier; kompetence, engagement og proaktivitet. BankNordik har udviklet sig betydeligt de seneste år, og det er fortsat vores strategi at forstærke bankens position som en moderne nordisk bank og øge den langsigtede værdiskabelse for bankens kunder og aktionærer.

Investeringsplanen for Europa - Junckerplanen - fokuserer på at styrke europæiske investeringer for at skabe job og vækst ved at gøre bedre brug af nye og eksisterende finansielle ressourcer, fjerne forhindringer for investeringer og give synlighed og teknisk bistand til investeringsprojekter. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er Junckerplanens centrale søjle. Den giver en førstetabsgaranti, der gør det muligt for EIB at investere i flere og ofte mere risikofyldte projekter. Hidtil forventes de projekter og aftaler, der er godkendt til finansiering under EFSI, at mobilisere 398,6 mia. EUR i investeringer og støtte omkring 949.000 SMV'er i alle 28 medlemsstater. Find de seneste EFSI-tal opdelt efter sektor og land her, eller se FAQ.

InnovFin SMV-garantifaciliteten - som forvaltes af EIF - er et initiativ, der blev lanceret af Europa-Kommissionen og EIB-Gruppen med henblik på at forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. InnovFin SMV-garantifaciliteten udnyttes af støtteberettigede lokale banker, leasingselskaber, garantiinstitutter ("finansielle formidlere") mv., der udvælges efter en due diligence-proces. EIF, som fungerer som gennemførelsesorgan, dækker en del af de tab, som de finansielle formidlere har på lån, leasingkontrakter og garantier mellem 25 000 og 7,5 mio. EUR, som de yder inden for rammerne af InnovFin SMV-garantifaciliteten.

Detaljer

Publikationsdato
13. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark