Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juni 2020Repræsentationen i Danmark

EU's budget for 2021

Kommissionen foreslår et EU-budget for 2021 på 166,7 mia. EUR, som suppleres med 211 mia. EUR i tilskud og omkring 133 mia. EUR i lån inden for rammerne af Next Generation EU, det midlertidige genoprettelsesinstrument, der har til formål at...

#EUbudget

Tilsammen vil det årlige budget og Next Generation EU mobilisere betydelige investeringer i 2021 med henblik på at imødegå de umiddelbare økonomiske og samfundsmæssige skader forårsaget af coronaviruspandemien, kickstarte en bæredygtig genopretning samt beskytte og skabe job. Budgettet er også i fuld overensstemmelse med tilsagnet om at investere i fremtiden for at opnå et grønnere og mere digitalt og modstandsdygtigt Europa.

Når budgettet er vedtaget, vil det være det første budget under den nye flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og det første årlige budget, som von der Leyen-Kommissionen har foreslået.

Budgetforslaget for 2021 er baseret på Kommissionens forslag til EU's næste langsigtede budget, som blev fremsat den 27. maj 2020. Når Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, og herunder også om Next Generation EU, så vil Kommissionen tilpasse sit forslag til budgettet for 2021 ved hjælp af en ændringsskrivelse.

Det er afgørende, at budgetforslaget vedtages hurtigt, således at hundredtusindvis af iværksættere, forskere, landbrugere og kommuner i hele Europa kan begynde at nyde godt af midlerne og dermed investere i en bedre fremtid for de kommende generationer.

Baggrund

Forslaget til EU-budgettet for 2021 omfatter udgifter inden for rammerne af Next Generation EU, som vil blive finansieret ved hjælp af låntagning på kapitalmarkederne, og de udgifter, der dækkes af bevillingerne under de langsigtede budgetlofter, som finansieres med EU' egne indtægter. For sidstnævntes vedkommende foreslås der to beløb for hvert program — "forpligtelser" og "betalinger". Ved forpligtelser forstås de midler, der kan indgås kontrakter for i et givet år, og ved betalinger forstås de midler, der faktisk udbetales. Det foreslåede EU-budget for 2021 beløber sig til 166,7 mia. EUR til forpligtelser (-9,7 % sammenlignet med 2020) og 163,5 mia. EUR til betalinger (+0,8 % sammenlignet med 2020). Det er det første budget for EU-27, dvs. efter Storbritanniens udtræden af EU og overgangsperiodens udløb.

Detaljer

Publikationsdato
24. juni 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark