Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. februar 2018Repræsentationen i Danmark

EU's langsigtede budget efter 2020: Kommissionen opstiller valgmuligheder – og vurderer deres konsekvenser

Forud for ledernes uformelle møde den 23. februar 2018 opstiller Europa-Kommissionen forskellige valgmuligheder – og deres finansielle konsekvenser – for et nyt og moderne langsigtet EU-budget, der skaber effektive resultater inden for prioriteterne...

Jean-Claude Juncker

"Budgetter er ikke blot et spørgsmål om bogholderi – de handler om prioriteter og ambitioner. De omsætter vores fremtid i tal. Så lad os først tale om, hvilket Europa vi ønsker os. Dernæst må medlemsstaterne bakke deres ambitionsniveau op med de fornødne midler. Og skønt vi alle må indse, at vi i de kommende drøftelser ikke kan fortsætte som hidtil, er jeg fast overbevist om, at vi kan gøre det umulige og nå til enighed om et budget, hvor alle opnår nettofordele." Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Den Europæiske Unions ledere vil på deres møde den 23. februardrøfte, hvordan det kan sikres, at de prioriteter, de har fastlagt for Unionen – den 16. september 2016 i Bratislava og den 25. marts 2017 i Rom-erklæringen – kan finansieres i tilstrækkelig grad og derigennem virkeliggøres. Begge elementer – dvs. at fastlægge fælles prioriteter og sætte Unionen i stand til at gennemføre dem – er uadskillelige.

Kommissionen bidrager til denne væsentlige drøftelse på tre måder: For det første ved at fremlægge de nødvendige fakta om EU-budgettet, dets fordele, opnåede resultater og merværdi. For det andet ved at opstille scenarier til illustration af de finansielle konsekvenser af forskellige politiske valgmuligheder. Og for det tredje ved at påpege følgerne for studerende, forskere, infrastrukturprojekter og mange andre, hvis vedtagelsen af EU's nye budget skulle blive forsinket.

Meddelelse fra Kommissionen: En ny og moderne flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der iværksætter sine prioriteter effektivt efter 2020 - KOM(2018)98

Detaljer

Publikationsdato
14. februar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark