Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. august 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Fælles erklæring fra EU og USA af 25. juli: EU's import af flydende naturgas (LNG) fra USA er stigende

Siden det første LNG-tankskib fra USA ankom til den portugisiske havn i Sines i april 2016, er EU's import af flydende naturgas fra USA steget fra nul til 2,8 mia. kubikmeter

EU's import af flydende naturgas (LNG) fra USA er stigende

Formand Jean-Claude Juncker og præsident Donald Trump blev i deres fælles erklæring af 25. juli i Washington D.C., enige om at styrke det strategiske samarbejde mellem EU og USA på energiområdet. I den forbindelse vil EU importere mere flydende naturgas fra USA for at diversificere og gøre sin energiforsyning mere sikker. EU og USA vil derfor arbejde for at lette handelen med flydende naturgas.

EU har medfinansieret eller givet tilsagn om at medfinansiere LNG-infrastrukturprojekter til en værdi af over 638 mio. EUR (jf. listen over projekter i bilag 2). Ud over den nuværende uudnyttede kapacitet i EU på 150 mia. kubikmeter støtter EU 14 LNG-infrastrukturprojekter, hvilket vil øge kapaciteten med yderligere 15 mia. kubikmeter inden udgangen af 2021 og gøre det muligt at importere flydende naturgas fra USA, hvis de rette markedsbetingelser er til stede, og priserne er konkurrencedygtige.

Ifølge amerikansk lovgivning kræver eksport af flydende naturgas til Europa stadig forudgående godkendelse. For at flydende naturgas kan blive eksporteret fra USA til Europa, er det nødvendigt at gøre noget ved disse restriktioner og forenkle de amerikanske regler.

Formand Jean-Claude Juncker og Præsident Donald Trump nedsatte en arbejdsgruppe på deres møde i Washington D.C. den 25. juli. Siden da har der været kontakter mellem formand Jean-Claude Juncker og præsident Donald Trump, mellem EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, og USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, og mellem formand Jean-Claude Junckers og præsident Donald Trumps højtstående rådgivere (Kommissionens generalsekretær, Martin Selmayr, og økonomisk chefrådgiver i Det Hvide Hus, Larry Kudlow).

Det er aftalt, at formand Jean-Claude Junckers handelsrådgiver og en højtstående EU-handelsembedsmand den 20. august vil tage til Washington, D.C. for at møde deres amerikanske modparter og fortsætte arbejdet med at gennemføre den fælles erklæring. I den forbindelse arbejder EU og USA inden for rammerne af denne arbejdsgruppe med at øge amerikansk eksport af flydende naturgas til Europa.

Baggrund

Det globale marked for flydende naturgas bliver stadig mere flydende og konkurrencedygtigt. Mellem 2017 og 2023 forventes den globale handel med flydende naturgas at stige med mere end 100 mia. kubikmeter fra 391 til 505[1]. Det Internationale Energiagentur forventer, at importen af flydende naturgas til Europa stiger med næsten 20 % inden udgangen af 2040 i forhold til niveauet i 2016.

Den stigende gasproduktion i USA og starten på USA's eksport af flydende naturgas til EU i 2016 har forbedret gasforsyningssikkerheden i Europa og på verdensplan. Europa importerer på nuværende tidspunkt ca. 70 % den gas, det har behov for, og denne andel forventes at stige i de kommende år. Flydende naturgas er også en vigtig del af EU's diversificeringsstrategi, og som det næststørste indre gasmarked i verden efter USA er EU derfor attraktivt for USA.

For at øge importen til Europa yderligere skal amerikanske priser på flydende naturgas være konkurrencedygtige på EU-markedet. Derudover er følgende tiltag afgørende for at fremme import:

Udvikling af kapaciteter til flydende naturgas i EU og USA:

  • Udvikling af kapaciteter til flydende naturgas i EU og USA:

EU har veludviklede kapaciteter til import af flydende naturgas, p.t. med ca. 150 mia. kubikmeter uudnyttet. Samtidig er de nuværende kapaciteter ved at blive udvidet, ligesom der udvikles nye kapaciteter i Adriaterhavet (på øen Krk i Kroatien), i Østersøen, navnlig i Polen, og i Middelhavet i Grækenland. De har nemlig strategisk betydning for diversificeringen. Det vil øge importen af flydende naturgas til EU markant.

USA har på nuværende tidspunkt en kapacitet til flydendegørelse på 28 mia. kubikmeter, og den forventes at være øget med yderligere 80 mia. kubikmeter i 2023, samtidig med at landet udvider sine eksportterminaler til flydende naturgas.

  • USA's lovpligtige restriktioner skal ophæves. EU har ingen ikkemarkedsrelaterede hindringer for indførsel af amerikansk naturgas i EU. EU forsøger at opnå samme behandling fra amerikansk side, navnlig hvad angår fjernelsen af kravet om forudgående godkendelse af eksporter af flydende naturgas til EU.

De aktuelle tal viser, at importen af amerikansk flydende naturgas til EU har været stigende.

  • Siden den første afskibning af amerikansk LNG til EU fandt sted i april 2016, er EU's import af flydende naturgas fra USA allerede nået op på 2,8 mia. kubikmeter.
  • Siden begyndelsen af 2016 har EU modtaget over 40 ladninger med flydende naturgas fra USA. I 2017 tegnede Europa sig for mere end 10 % af USA's samlede eksport af flydende naturgas, hvilket er en stigning fra 5 % i 2016..

Detaljer

Publikationsdato
9. august 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark