Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. februar 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Fælles erklæring fra kommissionsformand Juncker og premierminister May

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og premierminister Theresa May mødtes i dag for at diskutere de næste skridt i Det Forenede Kongeriges (UK) udtræden af EU.

Fælles erklæring fra kommissionsformand Juncker og premierminister May

Diskussionerne fandt sted for at samarbejde om at opnå Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af EU, navnlig i lyset af en fælles vilje til at nå frem til et stærkt fremtidigt partnerskab, når man tager i betragtning, at EU og UK sammen står over for globale udfordringer med hensyn til at opretholde åbne og retfærdige handelsforbindelser, samarbejde omkring bekæmpelsen af klimaforandringer og terror samt forsvar af det regelbaserede internationale system.

Premierministeren beskrev situationen i UK's parlament og baggrunden for sidste uges afstemning i Underhuset om at forsøge at finde frem til en juridisk bindende ændring af betingelserne for "bagstoppet". Hun nævnte en række muligheder for, hvordan man kan håndtere disse emner i lyset af udtrædelsesaftalen og i overensstemmelse med hendes forpligtelser over for UK's parlament.

Kommissionsformand Juncker understregede, at EU-27 ikke vil genåbne udtrædelsesaftalen, som udgår et omhyggeligt afbalanceret kompromis mellem EU og UK, hvor begge sider har givet den anden side betydelige indrømmelser for at nå frem til en aftale. Kommissionsformand Juncker udtrykte dog en velvilje til at lave en tilføjelse til den politiske erklæring, som EU-27 og UK er blevet enige om, så man kan være mere ambitiøse for så vidt angår indholdet af og hastigheden i vedtagelsen af en aftale om det fremtidige forhold mellem Den Europæiske Union og UK. Kommissionsformand Juncker gjorde opmærksom på, at enhver løsning vil skulle godkendes af Europa-Parlamentet og EU-27.

Diskussionerne var robuste, men konstruktive. På trods af udfordringerne enedes de to ledere om, at deres medarbejdere skal diskutere, hvorvidt man kan finde en udvej, som kan få størst mulig opbakning i UK's parlament og som respekterer de retningslinjer, som Det Europæiske Råd har udstukket. Premierministeren og kommissionsformanden vil mødes igen inden udgangen af februar for at gøre status over disse diskussioner.

OBS: Jean-Claude Juncker og Theresa May har aftalt at mødes igen sidst i februar..!

Detaljer

Publikationsdato
7. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark