Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. marts 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Fake News - ny rapport...

En ekspertgruppe har overdraget en rapport Kommissionen, hvori den foreslår en definition på falske nyheder og misinformation og fremlægger en række anbefalinger - bl.a. om øget gennemsigtighed blandt onlineplatforme.

Fake News

De uafhængige eksperter taler for en adfærdskodeks, som onlineplatforme og sociale netværk bør tilslutte sig. Rapporten supplerer de indledende resultater fra en offentlig høring og en Eurobarometerundersøgelse, der også offentliggøres i dag. Disse bidrag skal indgå i udarbejdelsen af en meddelelse om bekæmpelse af misinformation på nettet, som Kommissionen vil offentliggøre i foråret.

Ekspertgruppen på højt niveau definerer problemet

Rapporten fra ekspertgruppen på højt niveau lægger særligt fokus på problemer i forbindelse med misinformation på nettet frem for falske nyheder. Eksperter undgik bevidst begrebet "falske nyheder", med den begrundelse at det ikke fyldestgørende dækker de komplicerede problemstillinger i forbindelse med misinformation, som også omfatter indhold, der blander opdigtede oplysninger med fakta.

I rapporten defineres misinformation som falske, unøjagtige eller misvisende oplysninger, der udformes, forelægges og udbredes for at skabe indtjening eller for med vilje at skade offentligheden. Dette kan være en trussel mod de demokratiske processer og værdier, og det kan være rettet mod en bred vifte af sektorer såsom sundheds-, forsknings-, uddannelses- eller finanssektoren. I rapporten understreges behovet for at inddrage alle berørte parter i enhver eventuel aktion. Først og fremmest anbefales der en selvregulerende tilgang.

Ekspertgruppen anbefaler at forbedre mediekendskabet som et modtræk til misinformation, at udvikle værktøjer til at styrke brugerne og journalisterne i kampen mod misinformation og at sikre mangfoldige og bæredygtige nyhedsmedier i Europa, samtidig med at konsekvenserne af misinformation i Europa fortsat undersøges.

Den taler også for en adfærdskodeks, som onlineplatforme og sociale netværk bør tilslutte sig. Blandt de 10 hovedprincipper i rapporten bør onlineplatforme f.eks. sikre gennemsigtigheden ved at forklare, hvordan algoritmer anvendes til udvælge de nyheder, der vises. De opfordres også til i samarbejde med europæiske presseorganer at træffe effektive foranstaltninger til at forbedre synligheden af pålidelige, troværdige nyheder og lette brugernes adgang til dem.

Disse foranstaltninger er særligt vigtige op til valgperioder. Til sidst anbefaler ekspertgruppen at oprette en interessentkoalition for at sikre, at de aftalte foranstaltninger gennemføres, overvåges og regelmæssigt revideres.

Undersøgelser understreger vigtigheden af medier af høj kvalitet

Kommissionen har modtaget næsten 3 000 svar under den offentlige høring, der blev lanceret i november 2017. Bevidst misinformation, der har til formål at påvirke valg og migrationspolitik, var de to mest fremtrædende kategorier, hvor deltagerne mente, at falske nyheder kunne skade samfundet.

Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse (interview med ca. 26 000 borgere) er det folks opfattelse, at falske nyheder er vidt udbredt i hele EU, og 83 % af deltagerne mener, at fænomenet udgør en fare for demokratiet. Den understreger også betydningen af medier af høj kvalitet: Deltagerne opfatter de traditionelle medier som de mest troværdige nyhedskilder (radio: 70 %, tv: 66 %, trykte medier: 63 %). Nyhedskilder på nettet og websteder, der udbyder videoer, betegnes som de mindst troværdige og har i gennemsnit en troværdighedsprocent på henholdsvis 26 % og 27 %.

Disse resultater bekræftes i den offentlige høring, hvor der blev udvist mindst tillid til de sociale medier, nyhedsaggregatorer på nettet, blogs og websteder, og hvor der udvises større tillid til de traditionelle aviser og blade, specialiserede websteder og onlinepublikationer, nyhedsbureauer og offentlige organer (samlet over 70 %).

Ifølge undersøgelsen er den overordnede opfattelse, at misinformation nemt udbredes gennem de sociale medier, fordi falske nyheder spiller på læsernes følelser (88 %), videregives for at påvirke den offentlige debat (84 %) og udformes for at skabe indtjening (65 %). Halvdelen af deltagerne mener, at faktatjek efter offentliggørelsen af de misvisende oplysninger ikke udgør en løsning, da det ikke vil nå ud til de mennesker, der så oplysningerne i første omgang.

Baggrund

I den opgavebeskrivelse, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker gav til kommissæren for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, opfordrede han til at se på de udfordringer, som onlineplatforme udgør for demokratiet for så vidt angår spredning af falske oplysninger, og at igangsætte overvejelser om, hvad der er behov for på EU-niveau for at beskytte vores borgere.

Ekspertgruppen på højt niveau blev oprettet for at rådgive Kommissionen om omfanget af fænomenet med falske nyheder. De 39 udnævnte eksperter sammenkaldte repræsentanter fra civilsamfundet, de sociale medieplatforme, nyhedsmedieorganisationerne, journalistbranchen og den akademiske verden.

Den Europæiske Union er allerede trådt ind i kampen mod falske nyheder: I 2015 blev EU's East Stratcom-taskforce oprettet under den højtstående repræsentant og næstformand Federica Mogherinis ansvar efter Det Europæiske Råds møde i marts 2015. Denne taskforce har til opgave at bekæmpe misinformation i EU's østlige nabolande. Ydermere indeholder Kommissionens nylige forslag om modernisering af EU's regler om ophavsret en bestemmelse om beskyttelse af journalistik af høj kvalitet: Nye forlag skal have onlinerettigheder, så de kan tilpasse sig til det skiftende digitale miljø. På EU-plan udbyder EU's Ekspertgruppe om Mediekendskab en platform til udveksling af bedste praksis vedrørende mediekendskab, herunder et borgerværktøj til aflivning af misinformation.

Detaljer

Publikationsdato
12. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark