Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. november 2022Repræsentationen i Danmark

Finansiering på 100 mio. kr. til danske GomSpace

Finansiering på 18 mio. EUR fra EIB til GomSpace støtter ruminnovation og strategisk autonomi i EU

rummet

 

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), der varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning, og GomSpace, en innovativ dansk rumvirksomhed, annonceret at de har indgået en aftale om finansiering af venturegæld på op til 18. mio. EUR. EIB er en vigtig finansieringskilde til "new space"-teknologier i Den Europæiske Union. Inden for den seneste tid har Banken ydet i alt 45 mio. EUR i finansiering til førende virksomheder inden for "new space", bl.a. Spire Global, D-Orbit og EnduroSat. Nu støtter EIB igen "deep tech" på rumområdet med et venturelån til GomSpace, en dansk rumvirksomhed, der samtidig er banebryder på verdensmarkedet for nanosatellitter, platforme, systemer og rummissioner. Projektet drejer sig om forskning og udvikling med henblik på en udvidet platform, herunder strømlinede delsystemer til hele deres produktudbud. Hvad angår nyttelast, er fokus på højfrekvensapplikationer, som spiller en stor rolle for telekommunikationssektoren.

 

Rumteknologi finansieres med venturegæld

Lånet fra EIB vil finansiere forskning og udvikling inden for rumteknologi, primært med investeringer i produktinnovation i Danmark. Finansieringen hører under den politiksøjle, der vedrører innovation, og fremmer innovation inden for "deep tech" baseret på avanceret videnskab og teknik. Samtidig støtter finansieringen direkte EU's rumpolitik og det strategiske europæiske sikkerhedsinitiativ, hvis formål er strategisk autonomi for EU i rummet. Indirekte bidrager operationen også til politiske mål som infrastruktur (opbygning af land- og rumbaserede aktiver), klimaindsats (via rummissioner sammen med Den Europæiske Rumorganisation) og bedre adgang til risikovillig kapital for en mindre, ung virksomhed.

 

Venturegældsfaciliteten stilles til rådighed under Den EuropæiskeVækstfinansieringsfacilitet (EGFF) Faciliteten er en del af investeringsplanen for Europa, hvor EIB og Europa-Kommissionen deltager som strategiske samarbejdspartnere for at mindske finansieringsgabet med hensyn til vækstkapital til europæiske teknologiske risikoforetagender. Investeringsplanen vil støtte GomSpace's EU-baserede aktiviteter med henblik på at øge væksten i indtægter med yderligere industrialisering. Dette kræver store investeringer i produktudvikling samt driftskapital og kommerciel ekspansion, hvor EIB's venturelån kan spille en central rolle. Siden EGFF-programmet blev iværksat i 2016, har det stillet risikofinansiering af egenkapitaltypen til rådighed for over 100 teknologivirksomheder i EU på et hidtidigt beløb på over 2,4 mia. EUR.

EIB's næstformand, Christian Thomsen, med ansvar for Danmark, har følgende kommentar: "EIB’s engagement og støtte til rumindustrien, hvor der er brug for kapital til at skabe et paradigmeskift inden for innovation og teknologi i Europe, kommer på et afgørende tidspunkt for denne strategiske sektor. Det er netop her, EIB kommer ind og dækker et finansieringsgab for at støtte forskning og udvikling i denne dynamiske sektor på det rette tidspunkt, hvor virksomheden gennemgår nogle vanskelige udviklingsfaser."

CEO i GomSpace, Niels Buus, udtaler:

Niels Buus, CEO i GomSpace, har følgende kommentar: "Finansieringen er et skridt henimod indledningen af den første fase af strategien for at skabe en modulær kapacitet til at konfigurere en række platforme, så vi kan imødekomme kundernes forskellige behov for applikationer (oprindeligt annonceret i kvartalsregnskabet for 1. kvt. 2022), "Produktinvesteringsprogrammet".

 

EU og EIB-Gruppen sigter mod stjernerne

Den Europæiske Union har historiske flagskibsprogrammer som Copernicus og Galileo, der giver Europa autonomi på rumområdet, men også tager højde for ændringer inden for den nye rumsektor med diverse finansieringsinstrumenter. Sammen med Europa-Kommissionen yder EIB-Gruppen direkte venturelån til risikoforetagender i rumsektoren i senere udviklingsfaser og har via Den Europæiske Investeringsfond (EIF) iværksat initiativer som f.eks. InnovFin Space Equity Pilot eller CASSINI-initiativet, for at støtte risikokapitalfonde, der investerer i europæiske opstartsvirksomheder på rumområdet i de tidlige udviklingsfaser.

 

Ud over finansiering støtter EIB-Gruppen også udviklingen af europæisk "new space" via rådgivningstjenester. Dette sker i samarbejde med Europa-Kommissionen. Rådgivningstjenesterne gennemførte en markedsundersøgelse om den europæiske rumsektor og startede EIB Space Finance Lab, hvor rumvirksomheder kan sættes i forbindelse med finansieringskilder. I 2022 bidrog EIB til den første rapport om investeringer i globale satellitnavigationssystemer, som blev offentliggjort sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA).

 

Baggrundsoplysninger

 

Om EIB

DenEuropæiske Investeringsbank (EIB), som ejes af EU's 27 medlemsstater, er EU's bank. EIB har aktiviteter i omkring 160 lande og er verdens største multilaterale långiver til klimaprojekter. EIB er også en vigtig finansieringskilde, hvad angår långivning til innovation, infrastruktur og SMV'er. Banken yder langfristet finansiering til økonomisk bæredygtige investeringer for at bidrage til EU's politiske målsætninger. EIB-Gruppen har opstillet som et af de fire vigtigste mål i sin klimabankkøreplan Climate Bank Roadmap 2025 at "sikre en retfærdig omstilling for alle". Det er EIB's ambition at støtte investeringer på 1 billion EUR i klima og miljømæssig bæredygtighed frem til 2030, og at alle dens nye finansieringer skal være i overensstemmelse med Parisaftalens mål og principper.

Læs mere på www.eib.org

 

Om GomSpace:

GomSpace, der blev stiftet i 2007, er en dansk virksomhed, der producerer nanosatellitter og leverer nøglefærdig ruminfrastruktur og -missioner til hele verden. Virksomheden har over 175 ansatte. GomSpace's hovedsæde, drift og fremstilling er placeret i Ålborg, dens satellitaktiviteter foregår i Luxembourg, fremdriftsteknologicentret ligger i Sverige og dens salgskontorer i USA og Asien. Virksomheden er børsnoteret på Nasdaq First North Premier med aktiesymbolet GOMX. FNCA Sweden AB, infoatfnca [dot] se (info[at]fnca[dot]se), +46-8-528 00 399 er selskabets certified adviser.

Læs mere på GOMspace | Home

Detaljer

Publikationsdato
30. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark