Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. august 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Finansieringen af Post Danmarks befordringspligt godkendt

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt Danmarks kompensation til Post Danmark for befordringspligten i 2020.

Mail

I marts 2021 anmeldte Danmark sin plan om at kompensere Post Danmark for et maksimumbeløb på ca. 30 mio. EUR (225 mio. DKK) for at opfylde befordringspligten i 2020 til Kommissionen. Anmeldelsen fulgte efter en klage, som en dansk sammenslutning, der repræsenterer virksomheder,
der er aktive inden for vejtransport- og logistiksektoren, havde indgivet til Kommissionen, hvor man hævdede, at kompensationen til Post Danmark udgør statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked.

I juli 2021 indledte Kommissionen en tilbundsgående undersøgelse, fordi den var i tvivl om, hvorvidt foranstaltningen var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Kommissionen havde navnlig betænkeligheder med hensyn til Post Danmarks omkostningsfordeling mellem de befordringspligtige og ikke-befordringspligtige posttjenester og dermed for så vidt angår beregningen af nettoomkostningerne ved befordringspligten i Danmark på grundlag af denne omkostningsfordeling.

Den fulde pressemeddelelse med Kommissionens vurdering m.m.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
10. august 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark